שיתוף

האם הדאגה למותג המעסיק הביאה מעסיקים למצב בו הם נאלצים להיענות לכל גחמותיהם של עובדים שבוחרים להתפטר מיוזמתם?

אחת הדוגמאות לכך היא ההיענות של מעסיקים לתת לעובדים שמתפטרים מכתבי פיטורים לבקשתם של אותם עובדים במטרה לסייע להם לקבל דמי אבטלה.

במילים אחרות, לא אחת קורה שעובדים שמתפטרים מרצונם ומיוזמתם, מבקשים מהמעסיק מכתב פיטורים, כאמור, כדי שיוכלו לקבל דמי אבטלה.

אלא שלא אחת גם קורה שאותם עובדים, לאחר שקיבלו את מכתב הפיטורים, תובעים את המעסיק בבית הדין לעבודה, בדרישה לקבל פיצויי פיטורים, פיצוי בגלל היעדר שימוע כדין, פיצוי עבור חלף הודעה מוקדמת וזכויות סוציאליות נוספות.

לפני קצת יותר משנה חייב בית הדין לעבודה מעסיק לשם פיצויי פיטורים לעובדת, לאחר שהוא (המעסיק) מסר לה מכתב פיטורים במטרה לסייע לה לקבל דמי אבטלה.

בית הדין ציין באותו פסק דין כי הוא מאמין למעסיק שהעובדת התפטרה, אבל המעסיק צריך היה לקחת בחשבון שמכתב זה לא רק יקל על העובדת לקבל דמי אבטלה, אלא גם מחייב אותו כמעסיק בתשלום פיצויי פיטורים.

בפסק דין אחר שהתקבל לאחרונה, דחה בית הדין לעבודה תביעה דומה של עובד שקיבל מכתב פיטורים מהמעסיק, משום שזה האחרון רצה לסייע לעובד לקבל דמי אבטלה.

בית הדין ציין בפסק הדין כי ברור שלעובד לא נערכה שיחת שימוע משום שלא קיימת חובה לערוך שימוע לעובד שמתפטר.

לדברי בית הדין, "העובדה שהחברה ציינה תאריכים זהים על גבי מסמך הזימון לשימוע ועל גבי פרוטוקול השימוע, מחזקת את דעתנו כי המסמכים הוכנו לצורך מראית העין של פיטורים מוסכמים, ועל כן (החברה) לא הקדישה להם מחשבה שנייה".

התביעה של עובד זה כנגד המעסיק התבססה על טענות קשות ביותר כלפי המעסיק, אלא שבמהלך המשפט התברר כי כל טענותיו של העובד כנגד המעסיק הן שקריות.

החברה טענה כי העובד התנה את המשך עבודתו בחברה בהעלאה משמעותית בשכר. הנהלת החברה הסבירה לו שאינה יכולה להיענות לבקשתו, ולכן ביקש העובד לסיים את עבודתו ולקבל מכתב פיטורים ואת מלוא זכויותיו כעובד מפוטר.

החברה הסכימה לכך, וסוכם שהעובד ישהה בחופשה עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת. בסופו של דבר העובד שהה בחופשה למשך תקופה ארוכה כפי שביקש, והחברה אף הותירה בידיו את רכב החברה לשימושו הפרטי.

כמו כן הוא קיבל מהחברה מסמכי סיום עבודה כדי להציגו כמפוטר מתוך התחשבות בו ואף ערכה עמו גמר חשבון, ושילמה לו הפרשי פיצויים מלאים, דמי חופשה וימי הבראה.

בית הדין לעבודה פסק כי ברור לחלוטין שהעובד התפטר בהסכמת החברה, ומועד ניתוק יחסי עובד מעסיק תואם עמו לאחר שבחר לצאת לחופשה ארוכה.

עוד ציין בית הדין כי הוא מתרשם שלא מדובר בעובד מוחלש שנאלץ לחתום על כל מסמך שהוצג לו כתנאי לקבלת זכויותיו, אלא בעובד שידע לעמוד על זכויותיו.

אין תגובות

השאר תגובה