שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

בעוד רוב המשק שולח עובדים לחופשות ללא תשלום, אחרים נשלחים לחופשות בתשלום ובה בעת מצמצמים המעסיקים את מספר שעות העבודה של העובדים שממשיכים בעבודתם, יש ענפים במשק שזקוקים להרבה יותר שעות עבודה מהרגיל.

לאור זאת, בעקבות משבר הקורונה, העניק שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אופיר אקוניס היתר, שלפיו תתבצע העסקת העובדים תוך התחשבות בצרכים הייחודיים של מקום העבודה, ובה בעת גם תוך התחשבות בטובת העובדים ובצרכיהם.

במשרד העבודה בחנו את צרכי המעסיקים ופרסמו את ההיתר בתיאום עם ארגוני המעסיקים.

היתר זה מיועד לאפשר למעסיקים להתמודד עם מחסור בעובדים שנוצר בגלל היעדרויות עובדים הנובעות מכניסה לבידוד ובשל צמצום פעילויות במסגרת המלחמה בנגיף הקורונה.

כמו כן מיועד ההיתר לאפשר למעסיקים להתמודד עם הגידול משמעותי בביקוש, בענפים מסויימים ובראשם הרשתות הקמעונאיות, וכן מפעלי המזון והייצור של ציוד רפואי וחומרי חיטוי.

לכן, כאמור, בעקבות משבר הקורונה, העניק שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה.

עו"ד קובי חתן מומחה לדיני עבודה אומר, כי "בהתאם להיתר זה, עובדים לא יועסקו בשבוע עבודה יותר קובי חתןמ-67 שעות, כולל שעות נוספות, כל עוד מכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות נוספות.

"בנוסף, על פי ההיתר, אורך יום העבודה, כולל שעות נוספות, לא יעלה על 12 שעות ביום, אך ניתן להעסיק עובד שמונה פעמים בחודש, 14 שעות עבודה ביום".

למעשה, על פי הנחיית משרד העבודה, החל מה-17 במרץ השנה ועד ה-17 במאי השנה, מותר למעסיק להעסיק עובדים בשעות נוספות כל עוד מקפידים על כל התנאים הבאים:

1 ניתן להעסיק עובד 14 שעות כולל שעות נוספות, לא יותר משמונה פעמים בחודש. בשאר הימים מותר להעסיק עובד עד (לכל היותר) 12 שעות יום, כולל השעות הנוספות.

במילים אחרות, אסור להעסיק עובד יותר מ-12 שעות ביום כולל השעות הנוספות.

ולמרות זאת, מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה כולל שעות נוספות, כל עוד מדובר בלא יותר משמונה פעמים בחודש.

2 אסור להעסיק עובד יותר מ-67 שעות בשבוע , כולל שעות נוספות (נזכיר כי שבוע עבודה בשגרה, לא כולל שעות נוספות הוא בן 42 שעות).

3 אסור להעסיק עובד יותר מ-90 שעות נוספות בחודש.

4 במהלך התקופה הנוכחית (תקופת משבר הקורונה) מותר להעסיק עובד בעבודת לילה יותר מ-58 שעות בשבוע, כולל השעות הנוספות.

5 במקרה של העסקת עובדים בשעות נוספות ללא היתר, או במקרה של העסקת עובדים מספר שעות שהוא מעבר למכסת השעות המותרת, העובד יכול להגיש תלונה כנגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

ברקע צריך לזכור כי תמיד, כל שעת עבודה נוספת מזכה את העובד בגמול עבור שעות נוספות.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה