שיתוף

יש מעסיקים שנוהגים לכנות משכרם של העובדים חלקים מהשכר בגלל מגוון רחב של סיבות. מסתבר שרוב הניכויים הללו הם בניגוד לחוק. אם כן, מתי המעסיק יכול לנכות משכרו של העובד במסגרת החוק.

סעיף 25 לחוק הגנת השכר מגדיר מהם הניכויים מהשכר שלמעסיק מותר לבצע:

1 תרומות שהעובד הסכים שינוכו.

2 דמי חבר לארגון עובדים שהעובד חבר בו מכוח הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

3 תשלומים לוועד העובדים לצורך מימון פעילותו השוטפת.

4 קנס כספי בעקבות עבירת משמעת, כפי שנקבע בהסכם עבודה קיבוצי או בהוראות חוק כמו למשל תקנון שירות המדינה.

5 תשלום חוב של העובד למעסיק, אך רק בתנאי שהתשלום החודשי לא יהיה גבוה מ-25 אחוזים מהשכר החודשי.

6 ניכוי מקדמות על חשבון השכר, כל עוד המקדמות אינן בסכום הגבוה משכר עבודה מצטבר של שלושה חודשים. אם המקדמות גבוהות מסכום זה, ניתן לנכות עבור סכום שאינו גבוה מ-25% מהשכר לחודש.

7 כאשר העובד מפסיק לעבוד אצל אותו מעסיק, יכול המעסיק לנכות את כל יתרת החוב והמקדמות שהעובד חייב לו.

אילו ניכויים אסור לנכות על פי פסיקות בתי הדין לעבודה:

1 אם העובד קיבל מהמעסיק טלפון לצרכי עבודה, המעסיק לא יכול לנכות משכרו עבור השימוש בטלפון. כנ"ל לגבי כל מכשיר שיש עבורו עלות שימוש ונועד לצרכים מקצועיים כפי שמוגדר בהגדרות התפקיד של העובד.

2 אם עובד היה מעורב בתאונה עם כלי רכב של המעסיק, במסגרת עבודתו, המעסיק לא יכול לנכות משכרו את עלות התיקון של הרכב.

המעסיק חייב לאפשר השלמת הבדיקות הנדרשות לגבי התאונה, לקבל הערכת שמאי, לאפשר לעובד להשמיע את גרסתו ולתמוך בה בחוות דעת נגדיות.

3 עם זאת, אם הוכח שהנזק נגרם על ידי העובד בזדון, האיסור בסעיף הקודם לא חל על המעסיק. אם כן מה הדין לגבי גרימת נזק: על פי רוח הפסיקות של בתי הדין לעבודה, אין לנכות משכר העובד עבור נזקים שנגרמו במהלך השוטף של עבודתו.

4 בכמה פסקי דין נקבע שאסור למעסיק לנכות משכר העובד בשל חוסר בקופה, אלא אם כן הצליח המעסיק להוכיח שהעובד גנב כסף. במקרה כזה, המעסיק יכול לתבוע את העובד.

5 אם במקום העבודה יש הסעות לעבודה, ועובד איחר להגיע לנקודת האיסוף, המעסיק לא יכול לנכות משכרו כעונש או כדי לגבות את העלות היחסית שהמעסיק משלם לחברת ההסעות.

חשוב לציין, כי עובד שמועסק על ידי מעסיק ללא תיעוד ברשויות המס, כלומר הוא מעלים הכנסות כדי לא לשלם מיסים, והמעסיק לא מדווח על העובד לרשויות באמצעות תלוש משכורת, עובד כזה חשוף לניכויים נוספים ושרירותיים על ידי המעסיק.

סביר להניח שעובד כזה, יתקשה לקבל הגנה מבית המשפט, שכן אין תלושי שכר ותיעוד חלופי שהינו מספיק כדי לתמוך בתביעתו.

 

אירועים מקצועיים למנהלי משאבי אנוש

אין תגובות

השאר תגובה