שיתוף

כרמלה (שם בדוי) פוטרה מעבודתה וביום האחרון בו הגיעה לעבודה כדי להחזיר ציוד ולקבל את הזכויות המגיעות לה, התבקשה על ידי משאבי האנוש לחתום על טופס בו היא מצהירה כי אין לה יותר כל תביעות כלפי המעסיק – חברה בתחום הביטוח.

כרמלה שמה לב שבמשכורת האחרונה שלה הוחסרו שעות עבודה שהגיעו לה על פי החוק, ולכן סירבה לחתום על המסמך, כלומר על כתב הוויתור והסילוק.

המעסיק מצידו, הודיע לה כי כל עוד היא לא תחתום על המסמך ולא תצהיר כי אין לה עוד תביעות, היא לא תקבל את הפיצויים המגיעים לה. וכך היה. המעסיק עיכב את סכום פיצויי הפיטורים עד לחתימתה.

כלי לאילוץ העובדים לוותר על זכויות המגן

לא מעט מעסיקים משתמשים בעיכוב תשלום הפיצויים ככלי לאלץ עובדים לוותר על זכויות ותשלומים שונים המגיעים להם על פי חוק. אלא שהחזקת כספי הפיצויים כ'בן ערובה' היא דבר המנוגד לחוק, ולזכויות הקוגנטיות (זכויות המגן) של העובד.

כרמלה תבעה את החברה בגין השעות החסרות, בגין הפיצויים המגיעים לה וכן תבעה דמי הלנת פיצויים. מאחר שחלף זמן לא קצר עד לדיון בבית הדין לעבודה, הרי שבסופו של דבר נאלץ המעסיק לשלם לה פיצוי בסכום שהיה כמעט כפול מסכום הפיצויים שהגיע לה.

יתרה מכך, בעוד שהמעסיק יוצג בדיון על ידי עורכי הדין של החברה, כרמלה הופיעה ללא כל יצוג, וכאמור זכתה במשפט וקיבלה את כל מה שדרשה.

אם כן, מהו כתב ויתור וסילוק, ולמה הוא מכשיל מעסיקים ועובדים כאחד.

כתב ויתור וסילוק הוא מסמך שעליו מתבקש העובד לחתום בעת סיום יחסי עובד-מעסיק. זהו מסמך בו מתחייב העובד שאין לו עוד כל תביעות או דרישות כנגד המעסיק.

זאת ועוד, במקרים מסויימים דורשים המעסיקים מעובדיהם לחתום על טופס ויתור תביעות גם במהלך עבודתו של העובד, כלומר במהלך קיומם של יחסי העבודה, כאשר מתעוררות מחלוקות בין הצדדים, או כאשר החברה מחליפה בעלים.

האילוץ לחתום – נאסר בחוק

השאלה שעולה בכל פעם מחדש היא: אם ניתן לחייב או לאלץ את העובדים לחתום על כתב הוויתור והסילוק. התשובה היא בשום אופן לא.  על פי החוק, העובד אינו חייב לחתום על כתב ויתור תביעות ועל המעסיק נאסר בחוק לאלץ אותו לחתום על מסמך זה.

סוגייה אחרת היא, בדומה למקרה של כרמלה, האם המעסיק יכול להתנות תשלום זכויות, הנחשבות לזכויות מגן, בחתימה על כתב הוויתור והסילוק. גם כאן התשובה היא בשום פנים ואופן לא. למעסיק אסבור בשום אופן להתנות את תשלום זכויות המגן המגיעות לעובד מכוח החוק, בחתימה על כתב ויתור וסילוק הנקרא גם כתב ויתור תביעות.

מכיוון שכך, כאשר העובד מסרב לחתום על כתב ויתור וסילוק, ובעקבות זאת המעסיק מסרב לשלם לו את זכויות המגן הבסיסיות המגיעות לו, לרבות: שכר עבודה או חלק ממנו, פיצויי פיטורים או חלק מהם וכו' המעסיק חושף את עצמו לתשלום פיצויי הלנה.

באילו מקרים כן ניתן לאלץ עובד לחתום על מסמך ויתור על תביעות

יש כמה סוגי תשלומים שהמעסיק כן יכול להתנות בחתימה על מסמך ויתור התביעות. בראש ובראשונה, במקרים בהם המעסיק מעניק לעובד תשלום שהוא מעל לתשלום הזכויות המעוגנות בחוק.

במקרים כאלה יכול המעסיק להתנות תשלום זה בחתימה על כתב הוויתור והסילוק.

איך מתיחס בית הדין לעבודה לכתב הוויתור והסילוק

הנוהג המקובל בבתי הדין לעבודה הוא לתת משקל מועט ביור לכתב ויתור התביעות הנחתם על ידי עובד. רק במקרים חריגים, כאשר ברור לחלוטין שכתב הוויתור נחתם מרצונו החופשי של העובד, וכאשר הוא מודע לזכויות המגיעות לו, יתן בית הדין לעבודה תוקף לכתב הוויתור וסילוק.

אבל שימו לב – בית הדין לעבודה בוחן בקפדנות רבה אם מתקיימים כמה תנאים:

  • האם כתב ויתור וסילוק חד-משמעי וברור.
  • האם מסמך הוויתור על תביעות הוסבר לעובד, והאם העובד הבין אותו.
  • האם העובד קיבל מסמך גמר חשבון המפרט את כל הסכומים ששולמו לו.
  • האם יש פגם במסמך הוויתור על תביעות.
  • האם לאחר החתימה על מסמך הוויתור על תביעות התעוררו חילוקי דעות בין המעסיק לבין העובד, שלא היו ידועים בעת החתימה עליו.

מה קורה לכתב הוויתור והסילוק כאשר עובד מקבל כספים שהם מעבר למה שמגיע לו על פי החוק:

בתי הדין לעבודה נוהגים על פי הנוהג המקובל שלפיו, אם כתב הוויתור והסילוק נחתם במסגרת עסקה בה שילם המעסיק לעובד כספים בסכום הגבוה מהסכום שהוא חייב לשלם לו על פי החוק, והם מעבר לסכומים שהעובד תובע מכוח החוק והדין הקוגנטי, אזי, במקרים אלה יתן בית הדין לעבודה תוקף לכתב הוויתור והסילוק. הסיבה לכך היא שהעובד אינו יכול ליהנות מכל העולמות ובמסגרת העסקה הכוללת שעליה הוא חתם, הוא לא נפגע.

אין תגובות

השאר תגובה