שיתוף

לאחרונה ניתן לשמוע יותר ויותר על פיטורים של חיילי מילואים, שלאחר שנלחמו הם חוזרים למקומות עבודה שמפטרים אותם.

חשוב לציין, שגם במקרים בהם המעסיק מפטר את חייל המילואים על פי החוק וכל הכללים, וגם אם חייל המילואים לא מפרסם ברבים את שם המעסיק, המידע לא נשאר חסוי לאורך זמן.

המידע על מעסיקים שמפטרים חיילי מילואים לאחר שהם היו במילואים, דולף מכל כיוון אפשרי היישר אל תוך הרשתות החברתיות. תחילה דרך המעגלים הקרובים לחיילים שפוטרו ולאחר מכן למעגלים שהולכים ומתרחבים.

מידע על פיטורי חיילי מילואים מעורר כעס רב בקרב הציבור הרחב ולכן עלול לגרום למעסיק נזק שהוא גדול עשרות מונים מאשר הנזק של עובד שמחסיר ימי עבודה בגלל שירות המילואים.

וגם המצב ההפוך נכון. מעסיקים שממשיכים להעסיק את חיילי המילואים לאחר חזרתם מהשירות, ונמנעים מלפטר אותם, או להרע את תנאי העסקתם, יתוגמלו על ידי האדרת מותג המעסיק שלהם ובמהלך השנים הקרובות יוכלו לגייס טלנטים מבוקשים בקלות רבה יותר מהמתחרים.

כך או כך, החוק אוסר לפטר עובד בתקופת היותו במילואים ובמהלך 30 הימים שמתום שירות המילואים. זאת, לגבי עובד שכיר ששירת במילואים יותר מיומיים רצופים.

מעסיק יכול לפטר לפני כן את העובד רק אם פנה אל ועדת התעסוקה במשרד הביטחון וקיבל היתר לפיטורים, אך ורק אם הוכיח כי הפיטורים אינם בגלל שירות המילואים.

ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לא כוללים את 30 הימים שלאחר תום שירות המילואים.

כלומר, ההודעה המוקדמת יכולה להתחיל רק לאחר שחלפו 30 ימים מסיום שירות המילואים.

יצויין, כי אם ניתנה לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפני שירות המילואים, תיעצר תקופת ההודעה המוקדמת עם תחילת השירות, והיא תימשך לאחר שחלפו 30 יום מתום השירות.

אשר לשכרם של עובדים שכירים שנקראו לשירות מילואים: כל חייל מילואים שנקרא לשירות מילואים פעיל זכאי לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי.

סכום התשלום נקבע על פי קריטריונים מסוימים שניתן למצוא אותם באתר של הביטוח הלאומי.

בעקרון, הסכומים נעים בין 222.27 שקלים ליום עד 1,634.33 שקלים ליום. לחיילים שמשרתים חודש שלם, סכומי התגמול נעים בין 9,316 שקלים בחודש ל-49,030 שקלים בחודש.  

חשוב לציין, כי בימים רגילים מסתכם התגמול המינימלי ב-222.27 שקלים ליום ו-6,668 שקלים לחודש (נכון לשנת 2024).

אם זאת לגבי המשרתים במלחמה הנוכחית הועלה התגמול המינימלי ל-310.52 שקלים ביום ו-9,316 שקלים בחודש (נכון ל-2024).

התגמול המקסימלי לחיילי מילואים, עבור יום מילואים הוא 1,634.33 שקלים ועבור חודש מילואים התגמול הוא 49,030 שקלים (נכון לשנת 2024).

גם חיילים ששירתו שירות חד יומי או חצי יומי זכאים לתגמול מהביטוח הלאומי. עם זאת, התגמול שמשולם עבור שירות מילואים פעיל חצי יומי מסתכם בחצי מסכום התגמול המשולם עבור יום מילואים רגיל.

כל הסכומים כוללים את כל הזכויות הסוציאליות.

התביעה לקבלת התגמול צריכה להיות מוגשת על ידי חייל המילואים, או באמצעות המעסיק, בהתאם למעמדו של החייל המבוטח.

עצמאי שמשלם בקביעות את דמי הביטוח הלאומי אמור לקבל את תגמול המילואים אוטומטית ללא צורך להגיש תביעה.

מילואימניק עצמאי שלא קיבל את התגמול לאחר שלושה שבועות מסיום השירות, צריך להגיש תביעה אישית.

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), אוסר לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו של שירות המילואים.

 

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה