שיתוף

רוב העובדים בישראל לא משקיעים זמן ותשומת לב לכללים החלים על קרנות הפנסיה וסומכים על מנהלי משאבי האנוש שידאגו להם בעניין זה.

זו הסיבה לכך שחשוב ביותר שמנהלי משאבי האנוש יקחו על עצמם ליידע את העובדים בשינויים שחלים בתנאי הפוליסות ובחוקים המשפיעים על רווחי הקרנות.

אחד השינויים המהותיים ביותר שחלו בשנתיים האחרונות, ונכנס לתוקף באוקטובר 2022 הוא הפסקת הממשלה להנפיק לקרנות הפנסיה אג"ח מיועדות. המשמעות בפועל היא שבוטל מנגנון רשת הביטחון של הבטחת התשואה שניתנה על ידי המדינה.

עד לשינוי זה, אגרות החוב שהונפקו על ידי הממשלה הונפקו תוך מתן התחייבות לריבית שנתית קבועה בשיעור של 4.86% צמוד למדד, עבור 30% מנכסי קרן הפנסיה.

יצויין, כי אזרחים מהשורה לא יכולים לרכוש את האג"ח המיועדות באופן עצמאי והן לא נסחרות בבורסה.

מטרת ההנפקה של אותן אג"ח מיועדות לקרנות הפנסיה היתה להבטיח תשואה, כלומר להבטיח יציבות ובטחון לחוסכים בקרנות הפנסיה ולמקבלי הקצבאות מקרנות הפנסיה.

בעקבות חוק ההסדרים האחרון הוחלט על רפורמה לפיה בוטל מנגנון הבטחת התשואה באמצעות אג"ח מיועדות בקרנות הפנסיה.

במילים אחרות, החל מאוקטובר 2022 הפסיקה המדינה להנפיק אג"ח חדשות לקרנות.

במקום מנגנון זה, נכנס לתוקף מתווה חדש, כאמור, באוקטובר 2022, והוא יחול על כל ההפקדות החדשות בקרנות הפנסיה.

במקום המנגנון שהבטיח את התשואה בקרנות הפנסיה באמצעות האג"ח המיועדות, החברות המנהלות את הקרנות משקיעות את אותם 30 אחוזים בשוק ההון בחשבון מיוחד.

ההשקעה היא בהתאם למדיניות שחלה על מסלול ההשקעה הגדול ביותר שלהן.

יצויין, כי השקעה זו תיעשה רק בעבור כספים חדשים שמופקדים בקרנות הפנסיה. הכספים הוותיקים ימשיכו לקבל את תשואת האג"ח המיועדות עד לפירעונן.

במקביל, המדינה הציבה יעד תשואה שנתי חדש, גבוה יותר של הבטחת תשואה בשיעור של 5.15%.

אם התשואה של קרן הפנסיה בחשבון המיוחד עבור אותם 30% תהיה גבוהה מ-5.15%, קרנות הפנסיה יעבירו את ההפרש לקרן ייעודית שהוקמה על ידי המדינה.

אם התשואה שתושג תהיה נמוכה מ-5.15%, המדינה תשלים לקרנות הפנסיה את ההפרש מתוך העודפים שיצטברו באותה קרן. גם המדינה תעביר כספים לאותה קרן מיוחדת.

ההתחשבנות – כלומר ההעברה בפועל של העודפים והחוסרים – תתבצע אחת לחמש שנים.

המשמעות היא, שכספי העמיתים בקרנות פנסיה יושקעו בשוק ההון לפי מסלול ההשקעות הגדול ביותר בקרן, מסבירים המומחים של משגב.

כעת נשאלת השאלה, מה המשמעות של המהלך הזה לגבי עובדים שפרשו לגמלאות ומקבלים קצבת פנסיה.

לדברי המומחים של משגב, סוכנות ביטוח והסדרים פנסיונים עצמאית ובלתי תלויה, פנסיונרים המקבלים קצבה חודשית מקרן הפנסיה נהנו עד היום מהבטחת תשואה בשיעור של 4.86% על כ-60% מכספי החסכון.

בנוסף, מסבירים במשגב, הקצבה שקיבלו הגימלאים, צמודה אחת לשנה לרווחי ההשקעה שהשיגה הקרן. כלומר, סכום הקצבה החודשית השתנה אחת לשנה בהתאם לתשואות שהשיגה הקרן.

בעקבות הרפורמה, התשואה שתינתן על 60% מהכספים תעלה ל5.15%.

עוד אומרים המומחים של משדב, כי הקצבה החודשית של הגילמאים צפויה להיות פחות תנודתית, שכן השינוי צפוי לשפר את יכולתם של מנהלי ההשקעות בקרנות הפנסיה לעמוד ביעד התשואה שנקבעה.

מפרסומי רשות ההון עולה, כי בעקבות הרפורמה צפויות קצבאות הפנסיה של קרנות הפנסיה לגדול ב- 1.2%.

המומחים של משגב מדגישים, כי שיטת ההשקעות החדשה תתבצע רק עבור כספים חדשים שהופקדו (ומופקדים) בקרנות הפנסיה החל מאוקטובר 2022.

הכספים שהופקדו קודם לכן ימשיכו לקבל את התשואה המובטחת באמצעות אג"ח מיועדות של המדינה, עד למועד הפירעון של אותן אג"ח.


משגב היא סוכנות לביטוח פנסיוני, פרט ואלמנטרי, עם ותק וניסיון של מעל 60 שנה ואלפי לקוחות מרוצים

כנס קהילת הגיוס השנתי

כנס ההדרכה והלמידה השנתי

אין תגובות

השאר תגובה