שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

ב-27 במרץ נכנסו לתוקפן תקנות שעת חירום בנושא נגיף הקורונה החדש, וכן הוראות מיוחדות בנושא  ביטוח אבטלה.

כמו כן, במסגרת התקנות לשעת חירום הוכרז על מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה.

להלן 4 משמעויות של התקנות החדשות לגבי עובדים שהוצאו לחל"ת:

1 מי שהגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לדמי אבטלה החל מיום 15 במרץ 2020 ועד השבעה באפריל 2020, ולא נרשם בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה או שנרשם אך המידע לא התקבל בביטוח לאומי, יוגדר כמובטל לעניין זכאותו לדמי אבטלה בעד חודש מרץ 2020.

זכאותו תתחיל ב-15 במרץ או ביום בו הפסיק לעבוד – המאוחר מביניהם. בקש דמי האבטלה יצטרך להביא הוכחות לכך שעבודתו הופסקה במועדים אלה.

הביטוח הלאומי רשאי לשלם למבוטח שהגיש תביעה לדמי אבטלה החל מיום 1 במרץ ועד השבעה באפריל, וטרם הושלמו הליכי הטיפול בתביעתו, מקדמה בסכום של עד 2,000 שקלים בעד חודש מרץ 2020.

2 מבוטח שהעסקתו הופסקה או מבוטח שהוצא לחל"ת ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות, החל מה-1 במרץ ועד ה-19 באפריל יהיה זכאי לדמי אבטלה גם אם לא השלים תקופת אכשרה של 12 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים כנדרש, ובתנאי שצבר תקופת אכשרה בת שישה חודשים לפחות.

3 תקופת הזכאות לקבלת דמי אבטלה הוארכה: מבוטח שלא זכאי לדמי אבטלה משום שתקופת התשלום המרבית הקבועה לגביו בהתאם לחוק הביטוח לאומי, מסתיימת מיום ה-1 במרץ עד ה-30 באפריל, יהיה זכאי להמשיך לקבל דמי אבטלה עד ל-30 באפריל.

4 עובדים, תושבי ישראל, שמלאו להם 67 שנים או יותר, אשר היו שכירים בשלושה החודשים שקדמו למועד הפסקת עבודתם, בין אם פוטרו ובין אם הוצאו לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק, לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות, בין התאריכים 1 במרץ עד ה-19 באפריל, זכאים למענק הסתגלות מיוחד בסכומים שנעים בין 1,000 שקלים ל-4,000 שקלים, בהתאם לגובה שכרם ולמועד הפסקת עבודתם.

מה קורה לגבי הביטוח הפנסיוני:

אם המעסיק הפסיק את ההפרשות לביטוח הפנסיוני ו\או לקרן ההשתלמות, עליו לדווח על כך לגופים המנהלים את הביטוח או הקרן.

במהלך תקופת החל"ת ועד לחזרה לעבודה, או עד למציאת מקום עבודה חלופי, חשוב לוודא כי הזכויות הפנסיוניות שצבר העובד במהלך העבודה, לא ייפגעו בשל הפסקת ההפרשות עם הפסקת העבודה.

עובד יכול לשמור עבור עצמו על הזכויות שלו באמצעות הסדר ריסק או באמצעות ביצוע הפרשות באופן עצמאי.

חל"ת – זכויות מעסיקים ועובדים:

תחילה מה לגבי חזרה מחל"ת: עובד זכאי לחזור ולעבוד באותם התנאים שהיו כאשר עזב, אך לא בהכרח לאותה המשרה בדיוק.

המעסיק, כחלק מזכותו הניהולית במקום העבודה, רשאי לבצע שינויים לגבי תפקיד העובד בזמן החופשה.

מה קורה עם עובד שבעת ההוצאה לחל"ת היה בחופשת מחלה: אם מדובר בחופשה כפויה שאיננה מוגבלת בזמן, הרי שלא ניתן להוציא לחל"ת עובד שנמצא בחופשת מחלה.

כל עוד עומדים לזכות העובד ימי מחלה צבורים, המעסיק חייב להמשיך לשלם לעובד דמי מחלה.

אם לעומת זאת, העובד חלה במהלך החל"ת: עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום ובמהלך החופשה חלה, אינו זכאי לתשלום דמי מחלה עבור תקופת מחלתו שכן בתקופת החל"ת יחסי העבודה מושהים.

אם בסיום החל"ת המעסיק מחליט שלא לקלוט בחזרה את העובד לעבודה ולפטר אותו, עליו לזמן את העובד לשימוע.

סדנת פרזנטציה אפקטיבית והעברת מסרים מרחוק

אין תגובות

השאר תגובה