מספר המועסקים בישראל גדל יותר מבכל מדינה אחרת ממדינות ה-OECD

מספר המועסקים בישראל גדל יותר מבכל מדינה אחרת ממדינות ה-OECD

שירות התעסוקה מנתח את דו"ח ה-OECD אודות שוק העבודה

שיתוף
מועסקים בישראל

מועסקים בישראל

מספר המועסקים בישראל גדל ב-6 השנים האחרונות יותר מבכל מדינה אחרת בקרב מדינות ה-OECD.

הגידול במספר המועסקים חל בעיקר בענפי השירותים, על חשבון ענפי התעשייה, ומאתגר את השיפור בפריון.

לאחרונה פרסם ה-OECD דו"ח מקיף ובו נתונים אודות שוק העבודה ומאפייני התעסוקה במדינות החברות בארגון[1]. עיבוד שנעשה במחלקת המחקר של שירות התעסוקה מעלה כי:

גידול בתעסוקה

ישראל היא המדינה המובילה בקרב מדינות ה-OECD בשיעור הגידול במספר המועסקים. בין השנים 2010-2016 גדל מספר המועסקים ב-27.2% (גידול של 799 אלף איש).

התחזקות ענף השירותים (על חשבון ענף התעשייה):

כמעט כל הגידול במספר המועסקים בישראל חל בענף השירותים. בין השנים 2010-2016 גדל מספרם של המועסקים בענף השירותים ב-751 אלף איש.

שיעור הגידול במספר המועסקים בענף השירותים עומד על 32.6% – הגבוה ביותר בקרב מדינות ה-OECD.

הענפים בהם חל השינוי הגדול ביותר במספר המועסקים הם: שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד (71,200), חינוך (69,000), שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים (55,600), בינוי (43,075) ומסחר סיטוני (30,650).

בשל תהליכים אלו, 81.7% מהמועסקים בישראל עובדים בענפי השירותים. הנתון מציב את ישראל שנייה בדירוג (אחרי הולנד ולפני ארה"ב ובריטניה).

מנגד, רק 17.3% מהמועסקים בישראל עובדים בענפי התעשייה (נתון המציב את ישראל במקום ה-4 מהסוף) ורק 1.0% עובדים בענף החקלאות (מקום אחרון ב-OECD).

שיפור במצב האבטלה

שיעור האבטלה בישראל ברבעון האחרון של 2017 (4.1%) נמוך ביחס לממוצע ה-OECD העומד על 5.7%.

חלקם של המובטלים במשך שנה או יותר ירד מ-22% בשנת 2010 ל-10% בלבד בשנת 2016.

מספר המועסקים בישראל גדל בין השנים 2010-2016 מ-2.938 מיליון ל-3.737 מיליון מועסקים. גידול זה מעיד על עלייה בשיעור של 27.2%, השיעור הגדול ביותר בקרב מדינות ה-OECD. לשם השוואה, בתקופה המדוברת גדל מספרם של המועסקים בכלל מדינות ה-OECD בשיעור של 7.3%.

מרבית הגידול במספר המועסקים בישראל חל בענף השירותים. בין השנים 2010-2016 גדל מספרם של המועסקים בענף השירותים בשיעור של כ-32.6% מכ-2.303 מיליון איש ואישה ל-3.054 מיליון. מספר המועסקים בענפי התעשייה עמד בשנת 2010 על 587 אלף איש ואיש ובשנת 2016 על 645 אלף. גידול זה מבטא עלייה בשיעור של 9.9%. לעומת זאת, באותה התקופה חלה ירידה במספר המועסקים בענפי החקלאות בשיעור של 21.1% מכ-48 אלף איש ואישה בשנת 2010 ל-38 אלף בשנת 2016.

בתקופה המקבילה, חלה עלייה במספר המועסקים בענפי השירותים בכלל מדינות ה-OECD בשיעור של 8.7%. בענפי התעשייה חלה עלייה של 5.2% במספר המועסקים ובענפי החקלאות ירידה של 3.7%.

השוואה בין מספר המועסקים בענפים השונים מראה כי שוק העבודה הישראלי הינו מוטה שירותים. שיעור המועסקים בענפי השירותים בישראל עומד על 81.7% מכלל המועסקים. זאת בהשוואה לכלל מדינות ה-OECD, בהן עובדים 73.3% מהמועסקים בענפי השירותים. נתון זה מציב את ישראל במקום השני בדירוג, מתחת להולנד (82.8%) ומעל לארה"ב ובריטניה (80.9% ו-80.5%, בהתאמה).

בשונה מענף השירותים, ניתן לראות כי חלקם של המועסקים בענפי התעשייה בישראל עומד על 17.3% בלבד. נתון זה מציב את ישראל במקום ה-4 מתחתית הדירוג. שיעור המועסקים בענפי התעשייה בכלל מדינות ה-OECD עומד על 22.1%.

חלקם של המועסקים בענפי החקלאות בישראל הוא הקטן ביותר ביחס לכלל מדינות ה-OECD ועומד על 1%. זאת בעוד שיעור המועסקים בענפי החקלאות בכלל מדינות ה-OECD עומד על 4.6%.

כנס גיוס איתור ומשיכה של טאלנטים - יריד משאבי אנוש HRexpo2020

אין תגובות

השאר תגובה