שיתוף

המאבק על עובדים בעלי כישורים ייחודיים ומיומנויות מפתח הופך אינטנסיבי מיום ליום. אחד הקריטריונים המרכזיים שארגונים בוחנים הוא רמת ההשכלה של המועמדים. ארגונים רבים אף יוצרים שיתוף פעולה עם אוניברסיטאות כדי לאתר בהן מועמדים פוטנציאליים, שניתן יהיה להעסיקם עם תום לימודיהם וקבלת התואר

מסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שבדק את תמונת המצב של אוכלוסיית ישראל על סמך מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי בשנת 2016 עולה, כי יש מתאם בין הסיכוי של אזרחי ישראל לרכוש השכלה גבוהה, לבין השכלת הוריהם.

הסיכוי לרכוש השכלה גבוהה

מהסקר עולה, כי הסיכויים לרכוש השכלה גבוהה בקרב אזרחי ישראל בגילאי שלושים פלוס, שלפחות לאחד מהוריהם יש השכלה גבוהה עומדים על כ-55%, לעומת סיכוי של כ-23% של בני השלושים פלוס שהוריהם חסרי השכלה גבוהה. כלומר, הסיכוי של בני שלושים פלוס שהוריהם בעלי הדכלה גבוהה, לרכוש השכלה גבוהה בעצמם, גבוה פי 2.5 מהסיכוי של בני השלושים פלוס שהוריהם חסרי השכלה גבוהה.

ואם בכל המשק קיים מאבק מר על עובדים טובים, הרי שבתחום ההייטק מאבק זה מתעצם שבעתיים. מהסקר של הלמ"ס עולה, כי מספר המועסקים בתחום טכנולוגיות המידע והתקשורת (ICT) עמד ב-2016 על כ-199.5 אלף איש, מתוכם כ-159.4 בענפי השירותים וכ-40.1 בענפי התעשייה.

תרומתה של מערכת החינוך למוטיבציה לרכישת השכלה גבוהה

אלא שהשכלה גבוהה של ההורים היא לא הגורם היחיד שמעודד מוטיבציה לפנות ללימודי תואר באוניברסיטאות. הזרעים הראשונים של המוטיבציה להמשיך ללימודי תואר נטועה במידה רבה בחינוך על פני כל שנות הלימוד במערכת החינוך.

אם כן, מה קורה במשק הישראלי בתחום החינוך, השכלה וכישורים: מהסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי קיימת עלייה בשיעורי הלמידה  ובשיעור בעלי השכלה על-תיכונית, בד בבד עם ירידה בשיעור המתקשים במתמטיקה כפי שעולה ממחקר פיזה.

בשנת הלימודים תשע"ו (2015/2016) עמד שיעור הלמידה של בני 15–17 על כ-95.6%.

השכלה גבוהה השוואת אוכלוסיות ומגדרים

עוד עולה מהסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי אחוז היהודים בעלי השכלה על-תיכונית עומד על כ-60% לעומת כ-36.4% בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל. מדובר בפער של 23.6 נקודות האחוז.

שיעור הנשים היהודיות בעלות השכלה על-תיכונית וגבוהה עמד בשנת 2016 על כ-70.7%, כמעט כפול מזה של הנשים הערביות בעלות השכלה על-תיכונית וגבוהה, שעמד על כ-37.2%.

הסקר של הלמ"ס מראה, כי למרות יתרונן של הנשים בשיעור הזכאות לבגרות ועמידה בדרישות סף של האוניברסיטאות, הרי ששיעור הנשים בנות 26 הזכאיות לבגרות, אשר נבחנו במתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד עמד בשנת 2016 על 16.1% – נמוך משמעותית משיעור הגברים הזכאים שעמד על כ-23.2%.

שיעור בעלי אוריינות קריאה ברמה גבוהה בקרב יהודים עמה ב-2016 על כ-44%, דומה לממוצע במדינות ה-OECD שעמד על כ-46%, ואילו בקרב הערבים שיעור זה היה נמוך באופן ניכר מממוצע ה-OECD ועמד על כ-16%.

הכול מתחיל בגן הילדים

מהסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי כ-89% מההורים לילדים בני 3–6 המבקרים בגני ילדים, היו מרוצים במידה רבה מאוד או במידה רבה מהחינוך בגיל הגן בשנת הלימודים תשע"ו (2015/2016).

כ-78% מההורים לתלמידים בבתי ספר יסודיים, כ-74% מההורים לתלמידים בחטיבות ביניים וכ-79% מההורים לתלמידים בחטיבות העליונות (התיכון), היו מרוצים ממערכת החינוך בשנת הלימודים תשע"ו (2015/16).

באותה שנה היו כ-75% מהתלמידים בכיתות ה–ו, כ-55% מהתלמידים בכיתות ז-ט, וכ-50% מהתלמידים בכיתות י-יא שבעי רצון מההערכה ומהמשוב שקיבלו ממוריהם.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה