שיתוף

מחקרים שנערכו על ידי חברת המחקרים האמריקאית גאלופ בקרב הארגונים המצליחים ביותר מלמדים, כי תרבות ארגונית ששמה במרכז את מחוברותם של העובדים ואת פיתוחם, מהווה את הסביבה היצרנית ביותר לעסקים ולעובדים כאחד.

עוד עולה מהמחקרים של גאלופ, כי מחוברות עובדים אינה יכולה להיות רק עניינם של מנהלי משאבי האנוש. זוהי סוגייה שעל כל הארגון מוטל להתמודד איתה.

החוקרים של גאלופ טוענים, כי מנהגים ודפוסי התנהגות בארגונים, שהופכים בהצלחה לתרבויות ארגוניות בעלות יכולת התפתחות גבוהה, מונעים על ידי מחוברות עובדים בשיעורים גבוהים.

מהמחקרים של גאלופ עולה, כי כ-85% מהעובדים בכל העולם אינם חשים מחוברות לארגון, או חשים מנותקים לחלוטין מעבודתם, מתפקידם ומהארגון בו הם עובדים.

יתרה מזאת, המחקרים של גאלופ מוכיחים כי יש מתאם גבוה בין מידת המחוברות של העובדים לארגון לבין מידת האג'יליות של הארגון, ולבין מידת השחיקה של העובדים.

החוקרים מדווחים על מגמת עלייה במידת המחוברות של העובדים, וטוענים כי בכל הקשור למידת המחוברות של העובדים לארגון, חל שיפור מהותי בארה"ב במהלך העשור האחרון הנאמד בכשמונה מיליון עובדים נוספים החשים מחוברים למקום העבודה.

לדברי החוקרים, תוכניות הכשרה מהוות אמצעי יעיל ביותר להגברת מידת המחוברות של העובדים לארגון.

מסקר שערכה החברה עולה, כי מעסיקים שהשקיעו בתוכניות הכשרת עובדים מדווחים על עלייה ממוצעת של כ-14% בשיעור העובדים שדיווחו על מידת מחוברות גבוהה, לעומת עלייה ממוצעת של כ-8% בחברות שלא השקיעו בתוכניות הכשרת עובדים.

מסקנה נוספת שעולה מהמחקר של גאלופ היא כי לא ניתן ליצור חברה אג'ילית בלי מנהלים מצויינים. אג'יליות בארגון היא הרבה מעבר לעניין אופנתי.

חברות אג'יליות יכולות להגיב מהר יותר לדרישות השוק ולצרכי הלקוחות. למרות זאת עולה מהמחקר כי פחות מ-20% מהעובדים בצרפת, גרמניה, ספרד, בריטניה וארה"ב דיווחו כי החברה בה הם עובדים היא חברה אג'ילית.

מחברי המחקר טוענים כי כדי ליצור חברה אג'ילית יש צורך בתרבות ארגונית מתאימה, במנטליות ארגונית מתאימה ובהנהלה שמספקת לעובדים כלים ותהליכים שתומכים במטרת האג'יליות.

עוד עולה מהמחקר של גאלופ, כי רוב העובדים חווים שחיקה בעבודה. לדברי החוקרים, שחיקה פוגעת בבריאות העובד, ביחסי העבודה שלו, בפריון ובפיתוח הקריירה של העובד.

ובכל זאת עובדים רבים חווים שחיקה באופן קבוע. כ-67% מהעובדים דיווחו במסגרת המחקר כי הם חווים שחיקה לפעמים, או לעתים קרובות או שתמיד חוו שחיקה עמוקה בעבודה.

עוד עולה מהמחקר, כי עובדים שחווים שחיקה לעיתים קרובות מאוד, או תמיד, הם בעלי סבירות הגבוהה בכ-63% לקחת ימי מחלה. כמו כן, הסבירות שהם יבקרו בחדרי מיון בבתי חולים גבוהה בכ-23% לעומת עובדים שלא חווים שחיקה.

המחקר מגלה עוד, כי הסיכוי שעובדים שחשים שחיקה ינטשו את הארגון בו הם עובדים, גבוה פי 2.6 לעומת עובדים שלא חווים שחיקה בתדירות גבוהה.

רישום ליריד משאבי אנוש HRexpo2021

אין תגובות

השאר תגובה