שיתוף

הכספים המופקדים על ידי העובד והמעסיק לקרן הפנסיה, ביטוח המנהלים, קופת הגמל וכל ביטוח פנסיוני מיועדים להישמר עבור העובד לגיל פרישה.

אלא שלפעמים מתרחשים מצבים מיוחדים בהם העובד נזקק לחלק מכספי החיסכון הפנסיוני לפני הגיעו לגיל פרישה.

אם עובדים אלה מעוניינים למשוך סכומים חד פעמיים מביטוח המנהלים, קרן הפנסיה או כל ביטוח פנסיוני, עליהם לדעת שמהסכום המבקש למשיכה יקוזז מס הכנסה בשיעור של 35 אחוזים או בשיעור המס השולי שהעובד חייב בו באותה שנה – הגבוה מבין השניים.

במילים אחרות, משיכה של חלק התגמולים (תגמולי עובד ותגמולי מעסיק) חייבת במס הכנסה של 35 אחוזים.

נזכיר, כי ההפקדות לביטוח הפנסיוני המיועדות לחסכון לפנסיה, מופקדות תחת שלושה סעיפים עיקריים: תגמולי עובד, תגמולי מעסיק ופיצויים (בנוסף על כך יש ביטוח אבדן כושר עבודה וביטוח שארים אבל המשיכה מתבצעת מכספי החסכון).

אף שניכוי המס מתבצע אוטומטית על ידי הגוף המבטח את הביטוח הפנסיוני, במקרים בהם  העובד השתכר במהלך השנה (שבה משך את הכסף) פחות משכר מינימום, כלומר הכנסתו השנתית לא מגיעה לסכום שממנו מתחילים לגבות מס, הוא יוכל לקבל החזר עבור המס שנגבה ממנו בעת משיכת הכספים, עד סכום השווה לנקודות הזיכוי שהוא זכאי להם. לשם כך על העובד להגיש למס הכנסה בקשה להחזר מס.

אשר לכספי הפיצויים, כספים אלה ניתן למשוך עד תקרת הפיצויים הפטורה ממס, ללא תשלום מס.

תקרת הפיצויים הפטורה ממס שווה לסכום 1.5 משכורות עבור כל שנת עבודה – לפי השכר האחרון, או עד תקרה של 13,750 שקלים (נכון ל-2024) לכל שנת עבודה.

אם הסכום הכולל המשולם לעובד עובר את התקרה, הוא יקבל את הפטור עד התקרה, ויתרת הסכום תהיה חייבת במס הכנסה לפי מדרגת המס שבה נמצא העובד בעת קבלת הכספים.

ניתן להימנע מתשלום המס על ידי משיכת הסכום הפטור בלבד, והשארת שאר כספי הפיצויים בביטוח הפנסיוני.

חשוב לציין, כי ניצול הפטור עלול לפגוע בהטבת מס שתינתן לעובד על קצבת הפנסיה שיקבל בעתיד.

בעקרון, כספי פנסיה נועדו לגיל פרישה ומשיכתם לפי הזמן פוגעת בחיסכון העתידי לפנסיה. בנוסף, החלטה שגויה עלולה לגרום נזקים כספיים גדולים מאוד לאחר פרישת העובד לפנסיה.

עם הגיעו של העובד לגיל פרישה ולאחר פרישתו, משולמת לעובד קצבת הפנסיה החודשית.

סכום הקצבה נקבע על פי הסכומים שחסך העובד במהלך התקופה שעבד והפריש כספים לקופת הביטוח הפנסיוני, הרווחים שנצברו בעקבות השקעת הכספים, חישובים על בסיס תוחלת החיים ועוד.

יש לציין כי הכספים המופקדים בקרן הפנסיה מוגנים מפני הטלת עיקולים, כל עוד הם נמצאים בקופה ולא נמשכו על ידי העובד.

מי יכול לקבל פטור ממס על משיכת כספי התגמולים: משיכת כספים מהחיסכון הפנסיוני מסעיף כספי התגמולים יכולה לקבל פטור ממס במקרים קיצוניים, כמו למשל מקרה בו לעובד או לבן משפחה קרוב נקבעה נכות קבועה בשיעור של לפחות 75%.

מקרה נוסף שמאפשר לקבל פטור מתשלום המס בעת משיכת הכספים הוא כאשר הכנסתם הכוללת של שני בני הזוג לא עולה על שכר המינימום.

כמו כן ניתן לקבל פטור ממס (על משיכת כספי התגמולים לפני גיל לפרישה) כאשר ההוצאות הרפואיות של העובד או קרוב משפחתו מגיעות לחצי מהכנסתו השנתית.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה