שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

עובדים סומכים על ההנהלה הבכירה שתספק להם כיוון ויציבות, ולמרבה הצער, מעטות ההנהלות שיכולות לתת בימים אלה תשובות לגבי העתיד הקרוב, לא כל שכן הרחוק, פשוט משום שהמנהלים עצמם נמצאים באי וודאות מוחלט.

בימים אלה, לאור הפתיחה החלקית של הסגר חל אמנם שיפור, אבל עובדים רבים נמצאים עדיין בעלטה.

חברת המחקרים האמריקאית גאלופ ערכה סקרים שבדקו את התחושות, ובעיקר תחושת הבטחון, בקרב העובדים בארה"ב.

מהסקרים עולה, כי באמצע חודש מרץ השנה השיבו כ-55% מהעובדים במשרה מלאה כי הם "מסכימים מאוד" עם ההערכה כי הם חשים מוכנים למלא את תפקידם.

בסוף חודש מרץ השנה (כשבועיים לאחר הסקר הראשון) חל שינוי מינורי ביותר, כאשר כ-52% מהעובדים השיבו כי הם "מסכימים מאוד" עם ההערכה כי הם חשים מוכנים למלא את תפקידם.

השיבוש המוגבר של שוק העבודה במהלך המחצית השנייה של חודש מרץ והחודש וחצי שבאו אחריה, אילצו רבים מהמעסיקים לתכנן משרות עתידיות חדשות שלא היו קיימות עד לפני כחודשיים.

החוקרים של גאלופ ניתחו את תוצאות הסקרים והגיעו למסקנה כי בתקופות של אי וודאות ושיבוש המציאות המוכרת, ארגונים צריכים לחזור להתמקדות באלמנטים של מחוברות עובדים בסיסית.

מדובר בהבהרת הציפיות מהעובדים, דאגה לעובדים שיהיו להם החומרים והציוד הדרוש להם, וכן להגדיר תפקידים מחדש, כדי שהעובדים יוכלו להמשיך לעשות כל יום את מה שהם עושים הכי טוב.

זאת ועוד, ראשי החברה ומנהלי משאבי האנוש נדרשים בימים אלה לסייע לעובדים לראות כיצד עבודתם מתחברת למשימה או למטרה הגדולה יותר של הארגון.

עוד עולה מהסקרים של גאלופ, כי בעוד שבאמצע מרץ השיבו 47% מהעובדים במשרה מלאה (בארה"ב) כי הם "מסכימים מאוד" עם הקביעה כי המנהל הישיר שלהם מעדכן אותם לגבי המתרחש בארגון, הרי שבסוף מרץ שיעור זה עלה ואחוז העובדים שהשיבו כי הם "מסכימים מאוד" עם הקביעה כי המנהל הישיר שלהם מעדכן אותם לגבי המתרחש היה כ-54%.

הקשר של המנהל הישיר עם העובדים הוא המפתח להגדרת ציפיות ברורות, להתאמת המשאבים, לעזרה לכל עובד להרגיש מחובר לארגון ומעורב, ליצירת אחריות ולהכרה בתרומתם של העובדים.

זאת ועוד, מהסקרים של גאלופ עולה, כי אחוז העובדים במשרה מלאה שהשיבו באמצע מרץ כי הם "מסכימים מאוד" עם הקביעה כי הארגון שלהם דואג לרווחתם הכללית היה 45%, בעוד שבסוף מרץ היה אחוז זה כ-49%.

ארגונים יכולים לתמוך ברווחתם הכללית של העובדים כאשר הם מתאימים את מדיניותם, את מקומות העבודה, את התמריצים, את ההכרה בתרומה, את האירועים הווירטואליים ואת תוכניות הפיתוח שלהם, ל"נורמלי הזמני החדש".

החוקרים של גאלופ מדווחים עוד, כי אחוז העובדים במשרה מלאה שמקפידים על ריחוק חברתי עלה מכ-22% באמצע מרץ לכ-51% בסוף החודש.

מניתוח הערכו החוקרים עולה, כי אף ששינויים בהתנהגות חברתית מונעים לרוב על ידי השפעת הרשתות החברתיות, במקרה הנוכחי, לאופן הנהגתם של המנהלים הבכירים בארגונים יש השפעה לא פחות משמעותית.  

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה