למשרד התמ"ת דרוש/ה מנהל/ת מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

למשרד התמ"ת דרוש/ה מנהל/ת מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

התפקיד כולל בין היתר גיבוש מדיניות המשרד בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה, מינוי והסמכה של בעלי תפקידים ונותני שירות כחוק

שיתוף
משרד התמת

 משרד התמ"ת מחפש מנהל/ת מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, שיתמנה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954. המנהל יהיה מפקח/ת עבודה ראשי וממונה על ניהול מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

בתחומי האחריות של התפקיד סמכויות לפי חוק: פקודת הבטיחות בעבודה, פקודת תאונות ומחלות משלח-יד, חוק חומרי נפץ וחוקים אחרים שבאחריות משרד התמ"ת.

התפקיד כולל:

 • קביעת נהלי עבודה.
 • ניהול סיכונים באכיפה וקביעת סדרי עדיפויות.
 • אחריות על מינויים והסמכות של בעלי תפקידים לפי חוק, כגון: בודקים מוסמכים, חברות למתן שירות, התקנת מעליות ועוד). פיקוח על פעילותם בהתאם להוראות ולנהלים.
 • הערכת אפקטיביות הפעילות הסטטוטורית.
 • גיבוש מדיניות המשרד בתחומי הבטיחות, הגיהות והבריאות התעסוקתית תוך אחריות ליישומה בפועל.
 • ניהול שוטף של 100 עובדי המינהל ומתן הנחיות מקצועיות.
 • ייזום של הצעות חוק, תקנות וצווים בנושאים הרלוונטיים למינהל.
 • ייצוג המשרד בוועדות ציבוריות.
 • הופעה בבתי משפט כעד מומחה בהתאם לצורך.

 דרישות התפקיד:

 • תואר ראשון בהנדסה ורישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. תינתן עדיפות לבעלי תואר שני.
 • ניסיון של שש שנים לבעלי תואר ראשון וחמש שנים לבעלי תואר שני, בתחומי העיסוק של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
 • ניסיון של שלוש שנים בניהול מערכות ציבוריות או עסקיות גדולות.

רצויות התכונות הנוספות הבאות:

 • היכרות טובה של מערכת הבטיחות והבריאות התעסוקתית בארץ ובעולם.
 • היכרות של תחומי המינהל הציבורי.
 • מומחיות בניהול סיכונים בתחום העיסוק.
 • יכולת גבוהה של ניהול, תכנון וארגון.
 • ידיעת השפה האנגלית ברמת קריאת ספרות מקצועית.
 • יכולת ניהול משא ומתן בדרג בכיר.

 להגשת מועמדות יש למלא ולהגיש שאלון למועמד בוועדת איתור בששה עותקים, ובנוסף יש להגיש בששה עותקים קורות חיים, המלצות ומסמכים נוספים המעידים על הכישורים הנדרשים.

יש לצרף עותק אחד של תמונה.

יש להגיש את כל המסמכים לכתובת הבאה:

 ניתן להפנות אל הועדה לאיתור מועמדים (עבור משרת מנהל/ת מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית)  נציבות שירות המדינה, ת"ד 34076, ירושלים 91340, לידי גב' כוכבה יהודה.

כן ניתן לברר פרטים נוספים בטלפון: 02-6705148/9.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 19.9.2012, ג' בתשרי תשע"ג 

יריד משאבי אנוש 2022 - ריבוע

אין תגובות

השאר תגובה