שיתוף

חלק מהמעסיקים מחזירים חלק מהעובדים מהחופשות ללא תשלום, אף על פי שהם מתקשים לשלם כעת את שכרם.

מכיוון שכך, יש מעסיקים שנוקטים בהפחתת שכר בהיעדר ברירה אחרת, תוך שהם לוקחים את הסיכון שהעובד יעדיף להתפטר בדין מפוטר.

אם כן, הפחתת שכר היא צעד שמעסיקים כן יכולים לנקוט בו על פי החוק, כל עוד צעד זה נעשה בהסכמה עם העובד.

אבל יש צעד שמהווה סיכון הגדול אף יותר, ושכולל שינויים שלא ניתן על פי חוק להגיע לגביהם להסכמה עם העובד: שינוי בזכויות המגן (זכויות קוגנטיות).

ליתר דיוק, גם אם העובד חתם שהוא מסכים לשינוי בזכות קוגנטית שלו, על המעסיק נאסר בחוק לבצע את השינוי.

יודגש כאן, כי מעסיק שיבצע שינוי בזכות קוגנטית עלול להתבע על ידי העובד ולהדרש על ידי בית הדין לעבודה לשלם סכומי פיצויים גדולים מאוד.

בנוסף העובד גם רשאי להגיש תלונה פלילית כנגד המעסיק שתגרור איתה קנס כבד. וכל זאת, גם במקרים בהם העובד חתם על מסמך שבו הוא מצהיר כי הוא מוותר על הזכות הקוגנטית או חלק ממנה.

ניקח לדוגמה את הזכות הקוגנטית (זכות מגן) לקבל שכר עד ה-9 בחודש. מעסיקים שמחזירים עובדים לעבודה, ומתקשים לשלם את שכרם – בין אם מדובר בשכר שכבר הופחת ובין אם מדובר במצב בו המעסיק לא רוצה להפחית את גובה השכר – וחושבים שיוכלו לשלם את השכר באיחור, עלולים למצוא עצמם מול תביעה ותלונה פלילית.

כאמור, גם אם העובד חתם על מסמך שמאשר כי הוא מסכים (או אף מבקש) לדחות את מועד תשלום שכרו.

אותו דבר אמור לגבי הפרשות לקופת הפנסיה של העובד, ימי חופשה בתשלום, תשלום דמי הבראה, תשלום עבור ימי מחלה וכו. כל אלו הן זכויות מגן (זכויות קוגנטיות).

על פי דיני העבודה, זכויות אלה לא ניתנות לוויתור על ידי העובד. כלומר העובד אינו זכאי ואינו רשאי לאשר למעסיק לוותר עליהן. וזאת, מכיוון שאישור כזה אינו תקף בבית הדין לעבודה.

איחורים בתשלום השכר או בהפקדה לקופת הפנסיה של העובד, או הימנעות זמנית מתשלום של הסכומים הכרוכים בזכויות קוגנטית הם כאמור מנוגדים לחוק.

לדוגמה, מעסיק שרוצה להקפיא את העברת ההפקדות לקרן הפנסיה, משום שהעובד שלו ביקש לקבל את הכסף במזומן לידיו במהלך החודשים הקרובים – פועל בניגוד לחוק ועלול להיתבע.

אותו דבר אמור לגבי מעסיק שבעצמו נקלע לקשיים ומתקשה להעביר את ההפקדות עבור העובדים לקרן הפנסיה. 

בשורה התחתונה, פגיעה בזכויות המגן (זכויות קוגנטיות) של העובדים, לא תתקבל בהבנה בבתי הדין לעבודה, על אף המצב הכלכלי הנוכחי והקשיים הכלכליים שמעסיקים רבים נקלעו אליהם.

 

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה