למעלה מ50% מהעובדים התלוננו על התעמרות בעבודה

למעלה מ50% מהעובדים התלוננו על התעמרות בעבודה

מחקר שביצע משרד התמ"ת מצא כי 50% מהעובדים השכירים בישראל התלוננו על התעמרות מצד מנהליהם, עמיתיהם וגם מצד לקוחות

שיתוף
התעמרות בעובדים

התעמרות בעובדים

מהי התעמרות כלפי עובדים בעבודה? מדובר בהתנהגות של "הצקות" והתעללות רגשית ומילולית הגורמת לפגיעה בעובדים עצמם מאחר שהיא נתפסת בעיניהם כפוגענית וכחוויה שלילית. מדובר בטווח רחב של התנהגויות הנתפסות בעיני עובדים ככאלה. מדובר בהתנהגות לאורך זמן ולא במקרים חד פעמיים של השפלות או הערות ביקורתיות שאינן מקום. ללא ספק התנהגויות אלה משפיעות על נושא שימור עובדים בארגון.

בסקר שנערך במינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת נמצא שלמעלה מ50% – 55.4% מהעובדים השכירים בישראל התלוננו על התייחסות כזאת במקום עבודתם. הסקר מצא כי 36.9% מאותם העובדים דווחו שנפגעו מהתעמרות מצד מנהליהם, 33.6% דווחו שנפגעו מהצקות מצד עמיתים לעבודה ו-23.1% דווחו שנפגעו מהצקות מצד לקוחות.

עוד נמצא כי מרבית המדווחים הנם צעירים בגילאים 18-34, וכי בארגונים גדולים המונים מעל 100 עובדים אחוז ההתעמרויות בעבודה גבוה באופן משמעותי (44.1%), לעומת ארגונים קטנים המונים כ-10 עובדים (37.3%).

נתון מעניין נוסף הוא שמרבית המתעמרים בעובדיהם הם גברים: :41.2% לעומת 33.9% נשים מתעמרות.

הסקר נערך באמצעות שאלון טלפוני, ושאלון איכותני של קבוצת מיקוד שמנה עשרה משתתפים, מנכ"לים בכירים וסמנכ"לי משאבי אנוש מהמגזר הציבורי והעסקי. קבוצת המיקוד הונחתה על ידי איתן מאירי, והועלו בה נקודות התייחסות לנושא מזוויות ראיה שונות  והובהרו היבטים מקומיים של הצקות והתעמרויות כאלו. כמו כן נסקרה ספרות מקצועית בנושא, שבחנה את טווח ההתנהגויות המוגדרות כהתעמרות והצקות.

50.8% מהנשאלים בסקר דיווחו כי הצקות אלה מהוות גורם מפריע משמעותי בעבודה, 43.9% סבורים כי הן מהוות בעיה חמורה.

עובדים בתפקידי ניהול בארגון דווחו, על  הצקות מצד חברים בעבודה , בשיעור העולה על זה של מי שאינם בתפקידי ניהול:40.0% לעומת 31.2% בהתאמה.

עובדים בעלי ותק קצר בתפקיד ובארגון נוטים להיפגע מהצקות (מכל מקור /גורם)  יותר מעובדים וותיקים בתפקיד ובארגון (41.5% לעומת 39.4% בהתאמה).

 הנתונים שנאספו ממדינות אחרות בעולם מצביעים על תופעה נרחבת ומורכבת בעולם המערבי. 30% מהעובדים שנשאלו במדינות האחרות חוו סוג כזה של התנהגות, בעיקר מצד המנהלים הממונים עליהם.

התעמרות עובדים: קורה במשפחות הכי טובות

הנתונים מצביעים כי למעשה אחד מכל שני עובדים מדווח שנפע מהצקות בעבודה, בתדירות של מפעם לפעם ובתדירות גבוהה. עוד מראים הממצאים כי התופעה אינה ייחודית לסוג מסוים של ארגון. על כן יש להתייחס בכובד ראש לתופעה ולפתור אותה ברמה הלאומית, בחוק או בהסכמי עבודה כלליים.

ההשפעות האפשריות מהתנהגות כזאת כלפי עובדים יכולה להתבטא בהיעדרויות מהעבודה, איחורים, שיעורי עזיבה ועוד, וכך כמובן על פריון העבודה – רמת המוטיבציה של העובדים ועמידתם ביעדים ובמשימות שהוקצו להם. מדובר במחקר ראשוני, שבעתיד גם ימדוד כמותית את ההשפעות האלה. בנוסף, ישנן גם השלכות נפשיות, אישיות ומשפחתיות של הפרט.

הסקר מצא כי גם עובדים שלא חוו באופן ישיר ואישי התעמרות, אלא נחשפו להתנהגות כזאת שהופנתה כלפי עמיתיהם לעבודה, הושפעו ממנה באופן משמעותי, כך שגם רמת המוטיבציה שלהם נפגעה.

כנס משאבי אנוש כנס קהילת הגיוס השנתי 2021

אין תגובות

השאר תגובה