שיתוף

אחת השאלות שטורדות את העובדים השכירים היא למי הם יכולים להוריש את כספי החסכונות שנצברו בקרנות הפנסיה שלהם, בביטוחי המנהלים, בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות.

כאשר החוסכים הם עובדים שכירים, המצב מורכב יותר לעומת עצמאים. "נושא הורשת כספים וביטוחים הינו מורכב ותלוי בפרמטרים רבים, ובעיקר בסוג המוצר הפנסיוני", מסבירים המומחים של חברת משגב, סוכנות עצמאית לביטוח פנסיוני, פרט ואלמנטרי.

לכך צריך להוסיף את העובדה שכיום, הולך ועולה מספר המשפחות הבנויות על נישואים פרק ב' ואף פרק ג', כולל ילדים שעברו את גיל 21, או שחלק מהילדים משותפים וחלקם מנישואים קודמים. בעקבות זאת משתנים גם הצרכים המשתנים בנושא ההורשה.

"על כן", אומרים המומחים של משגב, "מומלץ לכל עובד לוודא כי פעל בהתאם לצרכיו ורצונותיו האישיים והמשפחתיים גם בהקשר של החסכונות הפנסיונים והורשתם לדורות הבאים".

אם כן, איך צריך העובד לנהוג במקרים בהם הוא רוצה להוריש את כספי החסכון למי שאינו כלול בתקנון הרגיל של הקרן, כלומר למי שאינו רשום בברירת המחדל של הביטוח הפנסיוני.

"התשובה לשאלה זו אינה קצרה והיא אף לא אחידה", טוענים המומחים של משגב. "היא תלויה בכמה פרמטרים: סוג המוצר וחוקי ההורשה החלים עליו, מצבו המשפחתי של העובד, שכרו, ביצוע עדכון מוטבים, קיומה של צוואה ועוד".

במשגב מציינים כי יש כמה שיקולים שחשוב לקחת אותם בחשבון בנושא זה.

שיקול אחד הוא עדכון מוטבים, מסבירים במשגב. "יש ביטוחים פנסיונים וקרנות שניתן לעדכן בהם את המוטבים שיקבלו את הכספים. כדאי ומומלץ לדאוג לעדכן את הקופה בפרטי המוטבים".

מה לגבי מקרים בהם העובד לא קבע מוטבים: לדברי המומחים של משגב, במקרים אלה, יועברו הכספים ליורשים על פי צוואה, אבל רק אם העובד אכן ערך צוואה. אם הוא לא ערך צוואה, הכספים יועברו ליורשים שנקבעו בחוק (כברירת מחדל).

במשגב ממליצים לכל עובד להחליט על היורשים על ידי מינוי מוטבים בקופות, בהתאם לרצונו וצרכיו האישיים. לדבריהם, אפשר למנות כמוטב כל אדם או תאגיד.

עוד מדגישים במשגב, כי ניתן למנות יותר ממוטב אחד ולציין את האחוזים להם יהיה זכאי כל אחד מהם.

כמו כן מומלץ לציין מי יהיה זכאי לכספיו של מוטב שנפטר, לפני שנפטר העובד שמינה אותו.

זאת ועוד, כאשר המוטבים הם קטינים, יהיה צורך במינוי אפוטרופוס משום שהם לא יכולים לקבל כספים.

ולבסוף, חשוב שהעובד יזכור לבצע שינוי מוטבים בעת הצורך ובעת שינוי מצבו המשפחתי.

שיקול שני הוא ידועים בציבור, מסבירים המומחים של משגב. "בתקנון קרנות פנסיה מוגדר בן\ת זוג או ידוע\ה בציבור של החוסך, כזכאי לקבלת קצבת שאירים במקרה של פטירת העובד החוסך.

"במוצרי החסכון קרן השתלמות, קופת גמל, בטוח מנהלים ושאר ביטוחי חיים, יש לעדכן את הידועים בציבור כמוטבים מול הקופה בה נמצאים הכספים והביטוחים, כדי שלידוע או לידועה בציבור תהיה זכאות לרשת את הכספים.

"בנושא זה יש לקחת בחשבון גם את הפעולות שיש לבצע רגע לפני הפרישה לפנסיה.

"ראשית, חשוב לבחור בזמן מסלול הורשה שידאג לידוע\ה בציבור לקצבת שארים במקרה פטירת הפנסיונר.

"שנית, ובמקביל", מדגישים במשגב, "חשוב מאוד לעדכן את הביטוח הלאומי, או באמצעות ערכאה משפטית מתאימה, כדי שניתן יהיה להוכיח לקרן הפנסיה שאכן קיים ידוע\ה בציבור. כך יוכלו הידועים בציבור להיות זכאים לקצבת השארים מקרן פנסיה לכל חייהם".

השיקול השלישי, לדברי המומחים של משגב, קשור למסלול ביטוח בקרן פנסיה מקיפה.

לדבריהם, "על פי תקנון קרן הפנסיה המקיפה, שאריו של העובד המבוטח, כלומר, בן או בת זוגו וילדיו שגילם מתחת ל-21, הם אלה שזכאים לקצבת שארים במקרה פטירתו של העובד".

המומחים של משגב מדגישים, כי "עובדים רבים לא מודעים לעובדה שגובה הקצבה תלוי, בין היתר, גם במסלול הביטוח בו בחר העובד בעת הצטרפותו לפנסיה.

"חשוב ליידע את העובדים שעליהם לוודא שהמסלול שהם נמצאים בו הוא המסלול המתאים ביותר לרצונם, ושהוא אכן מספק קצבאות למשפחה בשיעור של 100% מהשכר המבוטח. אם המסלול אינו מתאים, אפשר לשנות מסלול ולהתאימו למצב המבוקש".

משגב הנה סוכנות עצמאית לביטוח פנסיוני, פרט ואלמנטרי, בעלת ותק וניסיון של יותר מ-60 שנים.

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה