שיתוף

קידום עובדים בארגון הוא אחת מאבני היסוד של שימור עובדים, של הגברת מחוברותם לארגון ושל שמירה על מיתוג המעסיק.

הבסיס לכל קידום הוא הכשרה. למעשה, ממחקרים של חברת המחקרים האמריקאית גאלופ עולה, כי הכשרות הן הקלף המנצח, או במילים אחרות, אמצעי מוכח להגברת מידת המחוברות של העובדים לארגון.

עיון במחקרי גאלופ מעלה, כי בארגונים שהשקיעו בתוכניות למידה חלה עלייה ממוצעת של כ-14% בשיעור העובדים שהגדירו עצמם כבעלי מידת מחוברות גבוהה, לעומת עלייה ממוצעת של 8% בשיעור העובדים שהגדירו עצמם כבעלי מחוברות גבוהה בחברות שלא השקיעו בלמידה, קורסים והכשרות.

לדוגמה, בחברות המעסיקות כאלף עובדים, נמצא בסקר של גאלופ כי חלה עלייה מוצעת של כ-1.8 מיליון דולר בפרודוקטיביות, כתוצאה ישירה מהעלייה במידת המחוברות של העובדים הנמצאים בשנה הראשונה לעבודתם בארגון.

לקידום עובדים בתוך הארגון ושילובו של הקידום עם הכשרות מתאימות יש כמה יתרונות בולטים עבור הארגון:

1 הרחבת הידע ותחומי האחריות של העובדים:

הכשרות לעובדים שמלוות בקידום מתאים, בין אם מדובר בקידום לתפקיד ניהולי או בקידום מקצועי, מאפשרות לעובדים להתמקצע על ידי הרחבת היקף הידע שלהם בתחומי ההתמחות שלהם, להכיר ממשקים נוספים בארגון ולקבל על עצמם אחריות שלא היתה מוטלת עליהם קודם לכן.

הענקת הכשרות וקידום לעובדים מיטיבה עם הארגון ועם העובד כאחד: הארגון מקבל עובדים בעלי ידע שהולך ומתרחב, והעובד מקבל ידע שיכול לסייע לו בהמשך דרכו המקצועית.

2 רענון ומניעת שחיקה:

אין זה מקרה שנהוג לומר כי מעבר לתפקיד אחר באותו ארגון דומה מאוד למעבר לחברה אחרת.

סביבת העבודה היא אחרת (לעיתים מדובר בחטיבה שונה לחלוטין), התפקיד מהווה קידום, מה שמרחיב את תחומי האחריות של העובד שקודם, הידע של העובד הופך עשיר יותר ועוד.

כל אלו מסייעים לעובד להרגיש שהוא מתחדש, עושה דברים שונים, מתגבר על אתגרים חדשים וכו, מה שמונע את מצב השחיקה שחשים עובדים רבים.

יתרה מכך, מעבר לתפקיד חדש משמעו השתלבות בצוות חדש שהעובד לא הכיר לפני כן מקרוב וגם עם מנהל חדש. זה מאפשר לעובד שקודם להרחיב את המעגל החברתי שלו במקום העבודה ובה בעת מספק לו ראייה רחבה יותר של התפקיד אותו הוא מבצע.

3 שימור עובד שקיבל קידום, הינו פשוט יותר משימור עובד שלא קודם:

עובד שזכה לקידום, בין אם מקצועי, או לתפקיד ניהולי, ובנוסף גם קיבל קידום בשכר, הוא עובד שקל יותר לשמר אותו, לעומת עובד שלא קודם ושחש שחיקה בעבודה.

האפשרות שניתנת לעובד להתקדם בארגון שהוא כבר צבר בו ותק, שהוא מכיר את התרבות הארגונית ומשולב בה, ושהוא מכיר את סוג הלקוחות, הדרישות וכו, מספקת לו הזדמנות פז לשנות תפקיד ובה בעת להמשיך לצבור זכויות סוציאליות.

הודות לכל אלה, עובד כזה יטה הרבה פחות לחפש עבודה במקומות אחרים.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה