שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

עובד שיצא לחופשה ללא תשלום בשל משבר הקורונה (וגם בתקופות רגילות של יציאה לחל"ת), עשוי להיות זכאי להחזרים ממס הכנסה בשנת המס שלאחר השנה שבה היה בחל"ת.

הזכאות היא רק לעובדים שלא קיבלו את ההחזרים הללו בשכר השוטף לאחר ששבו מהחופשה.

יצויין כי הזכאות להחזר היא רק לעובדים שמתוך שכרם לפני החל"ת נוכה מס הכנסה.

הסיבה לזכאות להחזר היא, שמס ההכנסה שנוכה משכר העובד לפני החופשה, חושב על בסיס ההנחה שהעובד יעבוד במשך כל חודשי השנה ויקבל תמורתם שכר.

אלא שבסופו של דבר, בפועל, מספר חודשי העבודה של העובד בשנת המס היה נמוך יותר בשל החל"ת, ושכרו השנתי פחת אף הוא.

כתוצאה מכך, גובה המס שעל העובד לשלם נמוך מזה שנוכה בפועל משכרו טרם יציאתו לחל"ת.

אשר לפרילנסרים: עצמאים משלמים מקדמות למס הכנסה על פי גובה ההכנסה הצפויה, כאשר הצפי נקבע בתחילת השנה, על פי השומה של השנה שקדמה לה.  

סכום המקדמות נקבע על ידי פקיד השומה במס הכנסה. עצמאים שנאלצו להפסיק לעבוד בגלל משבר הקורונה ונפסק זרם ההכנסות שלהם יכולים לבקש הקטנת שיעור המקדמה, כל עוד בעל העסק סבור ששיעור המקדמה שנקבע לו גבוה מדי יחסית לגובה רווחיו הצפויים בשנת 2020.

כפי שכבר הסברנו, שכירים שנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקורונה זכאים לקבל דמי אבטלה. לשם כך עליהם להרשם בתשכת התעסוקה באונליין ולשלוח תביעה (באונליין) לביטוח הלאומי.

יש מקומות עבודה בהם המעסיקים מדווחים באופן מרוכז ומקוון לשירות התעסוקה על עובדיהם שפוטרו או הוצאו לחל"ת. בכך הם חוסכים לכל עובד לעשות את הרישום בעצמו.

לאחר קבלת הטופס ובדיקתו על ידי שירות התעסוקה, יישלח לעובדים שדווחו על ידי המעסיק, אישור על רישום בשירות התעסוקה, ב-SMS ובדואר אלקטרוני.

מהעובדים נדרש להסכים במפורש לכך שפרטיהם יועברו לשירות התעסוקה. במקרים בהם העובדים לא התבקשו לתת את הסכמתם לכך, עליהם לבצע את הרישום בשירות התעסוקה בעצמם.

סוגייה אחרת היא ההפרשות לביטוח פנסיוני:

הפסקת ההפרשות לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים (ביטוח פנסיוני) בתקופת החופשה ללא תשלום עלולה לגרום לעובד נזק בשל קטיעת הרצף הביטוחי.

מנהלי משאבי אנוש צריכים להנחות את העובדים איך לשמור על רצף הזכויות הפנסיוניות שלהם באמצעות הסדר ריסק או על ידי הפקדת כספים בעצמם.

חשוב לידע את העובדים כי אם הם יפסיקו לחלוטין את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בעת הפסקת העבודה, עלולה להגרם להם פגיעה בכמה מישורים:

1 פגיעה בזכויות הביטוחיות שנצברו, לרבות צבירת ותק לצורך כיסוי ביטוחי למחלות קיימות.

2 אובדן מוחלט של זכויות מסוימות לרבות כיסוי ביטוחי של אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים למקרה של מוות.

הפגיעה בזכויות נעשית לאחר שלא הופקדו כספים לביטוח הפנסיוני במהלך התקופות הבאות:

1 חמישה חודשים רצופים שבהם לא בוצעה הפקדה לקרן הפנסיה.

2 שלושה חודשים רצופים שבהם לא היתה הפקדה לביטוח מנהלים.

כנס משאבי אנוש כנס קהילת הגיוס השנתי 2021

אין תגובות

השאר תגובה