שיתוף

עובדים רבים חושבים שכאשר הם יוצאים לפנסיה הם פטורים מתשלום מס הכנסה. זוהי טעות. חשוב מאוד להפגיש את העובד הפורש עם סוכן פנסיוני.

בארגונים שאין לכך תקציב, חשוב מאוד שמנהל משאבי האנוש יקיים שיחה עם העובדים שעומדים לפני פרישה, כדי להסביר להם כמה מס הכנסה יהיה עליהם לשלם, אילו הטבות במס מגיעות להם, ומה עליהם לעשות כדי לקבל הטבות אלה.

ראשית, הפורש משלם מס הכנסה על קצבת הפנסיה עצמה, כל עוד היא מעלה לסף המס. שיעור המס  עולה ככל שהקצבה גבוהה יותר, על פי מדרגות המס.

עם זאת יש לציין, כי ההכנסה מקצבת זקנה מהביטוח הלאומי הינה פטורה ממס ואינה מעלה את מקבל הקצבה למדרגת מס גבוהה יותר.

המרכיב הראשון והבסיסי ביותר שמאפשר להקטין את מס ההכנסה הוא נקודות הזיכוי. לכל תושב ישראלי מגיע לקבל 2.25 נקודות זיכוי.

לנשים יש תוספת של חצי נקודת זיכוי, כלומר לנשים מגיע 2.75 נקודות זיכוי. נכון לעכשיו, שווי נקודת זיכוי הוא 218 שקלים. המשמעות היא שלגברים מגיע זיכוי ממס של 490.5 שקלים ולנשים מגיע זיכוי ממס בסכום של 599.5 שקלים.

הטבת מס נוספת היא למעשה ניכוי מההכנסה החייבת. סכום ההטבה כיום עומד על עד 4,399 שקלים.

המשמעות היא שהפורש ישלם מס רק על ההכנסה החייבת שהיא: סכום הקצבה מינוס סכום ההטבה.

בעוד שנקודות זיכוי הן זכות שיש לכל תושב ישראלי (כלומר כל תושב ישראלי מקבל את הזיכוי במס הנובע מנקודות הזיכוי), ההטבה השנייה (בסכום שכיום עומד על עד 4,399 שקלים – תקרה שצפויה להמשיך לעלות) ניתנת רק לפורשים לגמלאות.

כלומר נשים יכולות לקבל אותה החל מגיל 62 וגברים יכולים לקבל את הפטור החל מגיל 67. כל זאת, בתנאי שמדובר בפורשים שהחלו לקבל קצבת פנסיה.

כדי לקבל את ההטבה הזאת (שכאמור מגיעה עד 4,399 שקלים), על העובד שפורש למלא טופס 161ד, שהינו "טופס קיבוע זכויות".

לפני מילוי הטופס כדאי להתייעץ עם יועץ פנסיוני או יועץ מס, כדי לנצל את ההטבה במלואה. טעות במילוי הטופס עלולה לגרום להפסדים. 

נכון להיום, מעט מאוד ישראלים מודעים להטבה זו למרות שהיא קיימת כבר כחמש שנים, אחרת לא ניתן להסביר למה רק שיעור זניח של פורשים מנצלים הטבה זו.

אבל הסוגייה החשובה ביותר היא מה קורה לגבי מיסוי של פורשים שפרשו לגמלאות וממשיכים לעבוד. כי הרי הכנסתם מעבודה שהיא נוספת על הקצבה, חייבת במס.

כל עוד הפורש ממשיך לעבוד ומקבלים מקבל קצבת פנסיה, עליו לדווח לקופת הביטוח הפנסיוני שלו על הכנסתו הנוספת במסגרת טופס 101.

אבל בכך אין די שכן, ברירת המחדל של קופת הפנסיה היא לנכות מהקצבה כולה, את מדרגת המס הגבוהה ביותר שעומדת על כ-47 אחוזים מהקצבה. לדוגמה, אם קצבת הפנסיה עומדת על 5,000 שקלים, קופת הביטוח הפנסיוני תנכה ממנה מס הכנסה בגובה 2350 והפורש יקבל רק 2650 שקל נטו.

כדי שזה לא יקרה, כלומר כדי שהביטוח הפנסיוני לא ינכה את סכום המס הזה, על הפורש שממשיך לעבוד, לגשת למשרדי מס הכנסה ולמלא בקשה לתיאום מס.

פקיד השומה יתן לו אישור תיאום מס, שמורה לביטוח הפנסיוני לנכות משכרו מס רק בשיעור המתאים למדרגת המס בה הוא נמצא. יתכן שבעקבות תיאום המס, הוא לא יצטרך לשלם כלל מס על קצבת הפנסיה.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה