שיתוף

ערב חג הפסח יחול השנה ביום רביעי ה-5 באפריל. במקומות עבודה שבהם עובדים ששה ימים בשבוע (כאשר יום עבודה רגיל הוא עד שמונה שעות וביום שישי עובדים מקסימום שבע שעות), יום העבודה בערב החג יהיה כמו בימי שישי – לא יותר משבע שעות עבודה.

יצויין, כי מקובל שיום העבודה בערב החג מסתיים לפחות שלוש שעות לפני כניסת החג.

עובדים שעובדים בערב החג, בשעות שלאחר כניסת החג, צריכים לקבל שכר כמו עבודה במהלך החג (עבור השעות שלאחר כניסת החג).

ערב חג הפסח וערב שביעי של פסח נחשבים לימי חופשה לבחירה, אבל לעובדים שיוצאים לחופשה בערב החג, ינוכה יום חופשה מלא. למעסיק אסור לסרב לחופשה במועד זה.

עם זאת, העובד חייב לעמוד בכמה כללי בסיס: עליו להודיע למעסיק לפחות 30 יום מראש על רצונו לקחת חופשה בערב החג.

המעסיק צריך לאשר את בקשתו, בתנאי שהעובד לא ניצל – עד לאותה נקודה – יותר מיום בחירה אחד מה-1 בינואר אותה שנה.

עם זאת, עובד שרוצה לצאת לחופשה באחד מערבי החג, ובנוסף ניצל יום בחירה נוסף במהלך השנה, יכול לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה בערב החג השני.

אלא שבניגוד ליום חופשה לבחירה, במקרה כזה המעסיק לא חייב לאשר לעובד לצאת לחופשה במועד החג השני, אם כי עליו לשקול לאשר לו. מעסיק שמחליט לסרב לבקשה צריך לנמק את סירובו בצורה הגיונית וסבירה.

עובדים שנעדרים מהעבודה בשני ערבי החג צריכים לקבל עבורם שכר רגיל, וממכסת ימי החופשה ינוכו שני ימי חופשה שנתית.

יש מקומות עבודה שסגורים בערב החג, ומקובל לנכות רק חצי יום ממכסת ימי החופשה השנתית.

יום החג עצמו:

עבור עובדים יהודים פסח הוא אחד ממועדי ישראל. לעובד שאינו יהודי, ימי חג הם מועדי ישראל, או חגי דתו, על פי בחירת העובד. הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה החלות על המנוחה השבועית, חלות גם על החגים.

עובד רשאי לסרב לעבוד בחג (או בשעות שלאחר כניסת החג בערב החג), למעט במקומות עבודה מסוימים.

אבל אם הוא כן עובד בערב החג לאחר כניסת החג או במהלך החג עצמו, יש לשלם לו תוספת שכר עבור שעות עבודתו.

עובדים בשכר שעתי או יומי שעובדים בחג או לאחר כניסת החג (בערב החג), צריכים לקבל עבור שעות העבודה בחג תשלום המהווה 150% משכרם היומי.

בנוסף, הם זכאים לשעות מנוחה במקום שעות החג שבהן עבדו, על פי מספר השעות והזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הם מועסקים.

זכויותיו של עובד שעתי או יומי שהועסק בחג למרות שלא רצה לעבוד, כלומר נכפה עליו לעבוד בחג, על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה:

1 העובד זכאי לתשלום שכר עבור שעות עבודתו בחג בסכום שמהווה לפחות 150% משכרו הרגיל.

2 בנוסף, זכאי עובד זה לדמי חגים בסכום השווה ל-100% משכרו (רק אם מלכתחילה היה זכאי לדמי חגים).

המשמעות היא שעובד שנכפה עליו לעבוד בחג או בשעות שלאחר כניסת החג בערב החג, צריך לקבל שכר השווה ל-250 אחוזים משכרו הרגיל.

3 בנוסף, זכאי עובד שנכפה עליו לעבוד בחג, לשעות מנוחה – מנוחת פיצוי – במקום השעות שבהן עבד בחג.

 

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה