שיתוף

ברבעון השני של 2018 חלה ירידה של כשלושה אחוזים במספר המשרות הפנויות בקרב פקידים כלליים ועובדי משרד, והם עמדו על כ-6,600 משרות בממוצע לחודש, לעומת כ-6,800 משרות פנויות ברבעון הראשון, כך עולה מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסיכום הרבעון השני של 2018.

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי היחס בין ההיצע לביקוש בתחום פקידים כלליים ועובדי משרד עלה ברבעון השני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהל-3.8, לעומת 3.6 ברבעון שקדם לו. הביקוש לפקידים כלליים וקלדנים היווה ברבעון השני של השנה כ-20% מהביקוש לכלל פקידים כלליים ועובדי משרד.

הביקוש לפקידי שירות לקוחות היווה כ-41% מהביקוש לכלל הפקידים הכלליים ועובדי המשרד. היחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-2.5 לעומת 2.1 ברבעון הקודם.

כ-93% מהביקוש לפקידי שירות לקוחות היה ברבעון השני לעובדים העוסקים במתן מידע ללקוחות או באיסוף מידע. היחס בין ההיצע לביקוש במשלח יד זה עלה ל-2.1 לעומת 1.9 ברבעון הקודם.

הביקוש לפקידי רישום של נתונים ושל חומרים היווה כ-35% מהביקוש לכלל הפקידים הכלליים ועובדי המשרד. היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-1.9 לעומת 2.4 ברבעון הקודם.

כ-42% מהביקוש לפקידי רישום של נתונים ושל חומרים היה לפקידי מלאי. היחס בין ההיצע לביקוש במשלח יד זה ירד ל-2.4 לעומת כ-3 ברבעון הראשון.

עובדי מכירות ושירותים

ברבעון השני של השנה חלה עלייה של כ-3.2% במספר המשרות הפנויות בקרב עובדי מכירות ושירותים לכ-35.6 אלף משרות בממוצע לחודש, לעומת 34.5 אלף משרות פנויות ברבעון הראשון של השנה. היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-2 לעומת 2.1 ברבעון שקדם לו.

הביקוש לעובדים בתחום השירותים האישיים היווה כ-39% מכלל הביקוש לעובדי מכירות ושירותים. היחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-1.8 לעומת 1.7 ברבעון הקודם.

כ-58% מהביקוש לעובדים בתחום שירותים אישיים התרכז בקרב מלצרים. היחס בין ההיצע לביקוש במשלח יד זה ירד ל-1.3 לעומת 1.6 ברבעון הקודם.

ביקוש לאנשי מכירות 36% מכלל הביקוש לעובדי מכירות ושירותים

הביקוש לעובדי מכירות היווה כ-36% מכלל הביקוש לעובדי מכירות ושירותים. היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-1.8 לעומת 2.1 ברבעון הקודם.

הביקוש למטפלים אישיים היווה כ-13% מכלל הביקוש לעובדי מכירות ושירותים. היחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-3.5 לעומת 3 ברבעון הקודם.

ביקוש לעובדי שירותי אבטחה – 12% מכלל הביקוש לאנשי מכירות ושירותים

הביקוש לעובדים בשירותי אבטחה היווה כ-12% מכלל הביקוש לעובדי מכירות ושירותים והיחס בין היצע לביקוש לעובדי אבטחה ירד ל-1.6 לעומת 1.8 ברבעון הקודם. כ-94% מהביקוש לעובדים בשירותי אבטחה נרשם בקרב מאבטחים. היחס בין היצע לביקוש למאבטחים ירד ל-1.4 לעומת 1.6 ברבעון הקודם.

עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים

ברבעון השני של השנה עלה מספר המשרות הפנויות בקרב עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים ל-21.7 אלף משרות בממוצע לחודש – עלייה של כחמישה אחוזים לעומת 20.7 אלף משרות פנויות בממוצע חודשי ברבעון הראשון. היחס בין ההיצע לביקוש בקרב עובדים אלה ירד ל-1.8 לעומת 1.9 ברבעון הקודם.

הביקוש לעובדים בבנייה ובעלי משלח יד דומה פרט לחשמלאים היווה כ-22% מהביקוש לעובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים. היחס בין ההיצע לביקוש נותר ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם ועמד על 1.8.

כ-60% מהביקוש לעובידם אלה היה לקבוצת משלחי היד הבאים: בוני בתים למגורים, מניחי לבנים ובעלי משלח יד דומה, סתתים, חותכים, מנסרים ומגלפים באבן, יוצקי בטון, עובדים בגימור בטון ובעלי משלח יד דומה, עובדי שלד בתחום הבנייה ובעלי משלח יד דומים לנמ"א, רצפים ומניחי אריחים, וטייחים. היחס בין ההיצע לביקוש בקבוצת משלחי היד האלה נותר ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם ועמד על 1.4.

הביקוש לעובדי מתכות ומכונות ובעלי משלח יד דומה היווה כ-17% מכלל הביקוש לעובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים. היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-1.3 לעומת 1.4 ברבעון הקודם.

הביקוש לנהגים ומפעילי מתקנים ניידים היווה כ-31% מכלל הביקוש לעובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים. היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-1.6 לעומת 1.8 ברבעון הקודם.

כ-40% מהביקוש לנהגים ומפעילי מתקנים ניידים היה לנהגי משאיות ומשאיות כבדות. היחס בין ההיצע לביקוש נותר ללא שינוי ועמד על 1.1.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה