חברת כוח-אדם מאילת שפעלה ללא רישיון נקנסה ב-180 אלף שקל

חברת כוח-אדם מאילת שפעלה ללא רישיון נקנסה ב-180 אלף שקל

החברה פעלה כקבלן כוח אדם ללא היתר חוקי, ובנוסף לא פירטה בפני העובדים את תנאי עבודתם. ביה"ד לעבודה בבאר-שבע הכריע בנדון

שיתוף

נדמה שעדיין יש מי שממשיך לעבור על החוק בעניין עובדי קבלן, חרף ההקפדה הציבורית לכאורה בנושא בחודשים האחרונים.

ולראיה: קנס פלילי בסך 180,800 שקלים והתחייבות בסך 452 אלף שקל הושתו על חברת אל אור אילת תפעול ואחזקות בע"מ ומנהלה. הללו פעלו כקבלני כוח אדם ללא היתר חוקי, ובנוסף לא פירטו בפני העובדים את תנאי עבודתם.

חקירת חוקרי אגף האכיפה במחוז באר שבע והדרום במשרד התמ"ת, באמצעות החוקר הראשי יוסי שבת , מצאה כי החברה האילתית סיפקה עובדים לבתי מלון בעיר אילת והעסיקה אותם כקבלן כח אדם, ללא שקיבלה לצורך כך היתר כדין ומבלי שמסרה לעובדים הודעה המפרטת את תנאי עבודתם באותם המלונות.

במהלך החקירה, התגלה לחוקרים כי החברה פעלה ללא היתר כקבלן כח אדם ביודעין, לאחר שבעבר ביקשה היתר ממשרד התמ"ת אך עקב אי עמידתה בתנאים הקבועים בחוק, קיבלה תשובה שלילית.

כמו כן, התגלה במהלך החקירה, כי מנהל החברה הפר את חובת הפיקוח הקבועה בחוק לפקח ולמנוע ביצוע עבירות על-ידי החברה.

בהמשך לממצאים, הוגש כנגד החברה ומנהלה כתב אישום על ידי המחלקה המשפטית במשרד התמ"ת. 

מכתב האישום עולה כי מדובר על העסקה אסורה של 14 עובדים וכי לא מדובר במקרה ספורדי, אלא על צורת העסקה מתמשכת.

ההליך הפלילי נוהל בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע ובסיומו הורשעו הנאשמים ונגזר דינם. נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, השופטת אורלי סלע, גזרה על הנאשמים תשלום קנס פלילי בסך 180,800 שקלים והתחייבות על סך 452 אלף שקלים כאמור, להימנע מביצוע עבירות דומות בעתיד.   

 

"רואים בחומרה"

עו"ד גלי לוי, התובעת הראשית במשרד התמ"ת, ברכה על ההרשעה וגזר הדין ואמרה: "האיסור הקיים בחוק החל על קבלן כוח אדם לעסוק בתחום ללא מתן רישיון צריך להיות מלווה בענישה מרתיעה כדי למנוע תופעה זו. חשיבותו של הרישיון לעסוק בכוח אדם היא בכך שהוא מהווה נדבך נוסף וחשוב ביכולתם של גורמי האכיפה להבטיח את קיום חובותיו של קבלן כוח האדם כלפי עובדיו באמצעות כלים כמו הערובה שנועדה להבטיח תשלום שכר וזכויות אחרות לעובדים באמצעות חילוטה מקום שקבלן כוח אדם אינו עומד בהתחייבויותיו כלפי עובדיו.

לדברי לוי, "המציאות מלמדת על קיומן של התקשרויות בין מעסיקים בפועל לבין קבלנים שאינם בעלי רישיון ויש להדגיש כי כיום קיימת עבירה פלילית המטילה אחריות ישירות גם על המעסיק בפועל, שלא להתקשר עם קבלן כוח אדם שאיננו בעל רישיון והדבר מהווה עבירה פלילית גם מבחינת המתקשר עם קבלן כוח האדם שאינו מורשה לכך".

מנהל אגף האכיפה במשרד התמ"ת, חזי אופיר: "מנהל הסדרה ואכיפה רואה בחומרה הפרה של הוראות חוק זה ופועל נמרצות למצות את זכויות העובדים במדינת ישראל. בנוסף לחובה של קבלן כוח-אדם לפעול ברישיון ממשרד התמ"ת , החל מ-1.1.2012 תוקן חוק קבלני כוח-אדם , המטיל אחריות פלילית על כל מי ששוכר לצורך עסקו ("המשתמשים") בשירותי כ"א או קבלן שירות בתחומי האבטחה והניקיון שאינו מחזיק ברישיון ממשרד התמ"ת  וזאת במטרה למגר את התופעה של חברות הפועלות בשוק ללא רישיון וכפועל יוצא אינן מפוקחות. האגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד התמ"ת פועל באופן נחרץ ואינטנסיבי לשמירה על זכויות העובדים. חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם נמצא בתעדוף האגף".

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה