פרמטרים חדשים לקביעת היקף עבודתו של ממונה הבטיחות במקומות עבודה

פרמטרים חדשים לקביעת היקף עבודתו של ממונה הבטיחות במקומות עבודה

הקריטריונים נקבעים על-פי גורמי סיכון שונים בטבלה, הזוכים לניקוד שבין 0 ל-10. כל נקודה שווה קצבת זמן עבודה של הממונה

שיתוף
פועל בניין

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד התמ"ת פרסם לאחרונה קריטריונים חדשים לקביעת היקף זמן עבודתו של ממונה על הבטיחות במקומות עבודה. היקף העבודה שלו תלוי ועומד בהתאמה לרף הסיכון לעובדים באותו מפעל או ארגון.

ראש המינהל ומפקח העבודה הראשי בתמ"ת, יורם אלעזרי, שיגר מכתב בנדון למנהלי עבודה רבים ברחבי הארץ ובו ציין כי הקריטריונים החדשים מחליפים את הנוהל הישן שהיה קיים בנושא. למכתב צורף מסמך מפורט הממפה את הפרמטרים על פי טבלת ניקוד וכן את מטרות הנוהל החדש.

"נוהל זה", נכתב במסמך, "בא לקבוע קריטריונים לקביעת ההיקף המינימלי הנדרש של שעות עבודה של ממונה במקום עבודה, החייב במינוי ממונה על הבטיחות… מפקח עבודה המכיר את מקום העבודה, יעריך את הסיכונים שבו וייתן ניקוד על-פי הפרמטרים המופיעים בטבלת ניקוד על פי גורמי סיכון.

"המפקח רשאי לקבוע מספר שעות עבודה חודשיות ומספר ימי עבודה יותר מן המינימום המחושב בטבלת הניקוד, אם מצא כי במקום העבודה קיימים גורמי סיכון שהשילוב ביניהם יוצר סיכון מוגבר יותר מאשר כל סיכון בפני עצמו. במקרה כזה, יפרט המפקח וינמק את השיקולים המיוחדים המצדיקים את החלטתו".

מנעד הניקוד בטבלה המדוברת נע בין 0 ל-10, כאשר מרבית גורמי הסיכון "זוכים" לשיעורים שבין 1 עד 4. גורמים מסוכנים במיוחד דוגמת חשיפה כרונית לגורם כימי מזיק בנשימה או בחשיפה עורית, או לחילופין תאונות עבודה ומחלות מקצוע מצויים בחלקה העליון של הטבלה עם 7 נקודות כל אחד. בתחתית הטבלה מככבות סכנות כמו כוויות טרמיות, חשיפה לקרינת לייזרים ונפילות מגובה או לעומק.

במידה והסיכונים במקום העבודה מסתכמים ב-60 נקודות ומעלה על סמך הטבלה, (המקסימום האפשרי), נדרשת מהממונה על הבטיחות כמות שעות מינימלית  בסך 180 שעות בחודש – שווה ערך ל-22 ימי עבודה.

 

המוסד לבטיחות ולגיהות יכשיר ממוני בטיחות בעבודה גם במחוז ירושלים

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה