השכר הממוצע למשרת שכיר בישראל 10,128 ש"ח

השכר הממוצע למשרת שכיר בישראל 10,128 ש"ח

על פי נתוני הלמ"ס שפורסמו הבוקר, בחודש מרס 2016 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 10,128 ש"ח

שיתוף

עוד על פי נתוני הלמ"ס מהבוקר, מספר משרות השכיר עמד על 3.448 מיליון. 

משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים, ינואר-מרס 2016

למס משרות שכיר 7-6

עליה במספר משרות השכיר

נתוני המגמה מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר. בחודשים ינואר-מרס 2016 עלה מספר משרות השכיר ב- 0.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.1% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2015.

עוד נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים. בחודשים ינואר-מרס 2016 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-4.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.9% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2015.

מבחינת השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים: בענף שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-10.2% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2016, זאת בהמשך לעלייה של 6.7% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2015. בענף אמנות, בידור ופנאי נרשמה יציבות בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים בחודשים ינואר-מרס 2016, בהמשך לעלייה של 2.8% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2015.

נתוני משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר לפי תתי-מגזרים בחודש מרס 2016 

חברות לא פיננסיות-למס

 

חברות לא פיננסיות-למס2

משרות שכיר על פי ענפים כלכליים

בחודש מרס 2016, מכלל משרות השכיר במשק, 1.175 מיליון, נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק – 10,128 ₪. מכלל משרות השכיר במשק, 2.273 מיליון, נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק 10,128 ₪. 

שכר ממוצע למשרת שכיר 7-6

נתוני מגזרים לחודש מרץ 2016

בחודש מרס 2016 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.205 מיליון משרות שכיר (63.9% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 10,877 ש"ח.

במגזר הממשלתי היו 649.3 אלף משרות שכיר (18.8% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 9,598 ש"ח.

במגזר המלכ"רים הפרטיים היו 246.6 אלף משרות שכיר (7.2% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 5,561 ש"ח.

במגזר משקי הבית היו 243.1 אלף משרות שכיר (7.1% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 4,706 ש"ח.

במגזר החברות הפיננסיות היו 104.1 אלף משרות שכיר (3.0% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 21,032 ₪.

נתוני מגזרים

אין תגובות

השאר תגובה