שיתוף

הזכות לפיצויים נחשבת לזכות בסיסית, ממש כמו הזכות לפדיון ימי חופשה, פדיון דמי הבראה וכו'. זכויות אלה נקראות 'זכויות מגן'. מכיוון שכך, עובד שרוצה לתבוע את המעסיק משום שלא קיבל את מלוא סכום הפיצויים, לא חייב לשכור עורך דין. הוא יכול לתבוע בבית הדין לעבודה בהליך פשוט.

חוק פיצויי הפיטורים קובע, כי עובד זכאי לקבל פיצויי פיטורים לאחר שעבד לפחות שנה שלמה במקום העבודה. לכן, עובד שהועסק במקום עבודה מסוים במשך שנה, או עובד עונתי שעבד במשך שתי עונות במשך שנתיים ברציפות, זכאים לפיצויים במקרה שפוטרו.

ולמרות זאת, המחוקק מכיר בזכאות של עובדים לפיצויים גם במצבים מסוימים בהם הם לא עומדים בתנאים אלו לפיצויים. לדוגמה, עובד שפוטר לאחר 11 חודשי עבודה, עובד שמתפטר בגלל סיבות שלא תלויות בו וכדומה.

אחת הסיבות המזכות עובד לקבל פיצויי פיטורים כאשר הוא עצמו יוזם את הפיטורים, היא הרעה מוחשית בתנאי העבודה.  סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים קובע, כי אם עובד התפטר בעקבות הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, או בשל סיבות אחרות הקשורות ליחסי עבודה בינו לבין המעסיק, שבגללן לא ניתן לדרוש ממנו להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה, ההתפטרות נחשבת כפיטורים. ולכן, העובד זכאי לכל הזכויות הנובעות מפיטורים, בהן פיצויי פיטורים.

מהן הסיבות להתפטרות

השאלה הקריטית לעניין זה היא, מהן בדיוק הסיבות שבגללן העובד התפטר. תחושתו הסובייקטיבית של העובד כי תנאי עבודתו הורעו אינה מספקת. הוא חייב להוכיח שיש תשתית עובדתית אוביקטיבית לנושא ההרעה. תשתית זו צריכה להוכיח לבית הדין כי אכן היתה הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

יצויין, כי גם במקרים בהם עובד נאלץ להתפטר בגלל מצב בריאותי שלו או של בן משפחתו, הוא זכאי לקבל פיצויי פיטורים בעקבות ההתפטרות. אלא שנטל ההוכחה מוטל על העובד.

עובד שרוצה לקבל פיצויי פיטורים על פי חוק פיצויי פיטורים, צריך לעמוד בשלושה תנאים:

  1. להוכיח כי היתה הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו.
  2. להוכיח כי התפטר בגלל סיבות אלו של הרעת תנאים ולא מסיבות אחרות. כלומר, עליו להוכיח שיש קשר סיבתי בין ההתפטרות לבין הרעת התנאים או הנסיבות.
  3. להוכיח כי נתן התראה סבירה למעביד על כוונתו להתפטר והזדמנות נאותה לתקן את ההרעה או את הנסיבות, אם יש אפשרות לתקן. לתנאי השלישי קיים חריג הקובע, כי גם אם העובד לא נתן התראה מראש הוא יוכל לקבל את הפיצויים, כאשר ברור שהמעסיק לא יכול או לא מתכוון לפעול לתיקון ההרעה המוחשית או הנסיבות. סיבה נוספת היא כאשר תנאי העבודה של העובד נחותים במידה ניכרת לעומת תנאי העבודה הקבועים בחוק.

כאמור, הזכות לפיצויים בעקבות הרעה אינה אוטומטית ויש להוכיח כי היתה הערה מוחשית. במקרה שהובא לאחרונה בפני בית הדין לעבודה, קבע בית הדין כי עובד שדרש לקבל פיצויים במסגרת התפטרות בגין מפוטר, בגלל הרעת תנאים, אינו זכאי לפיצויים. הסיבה לכך היא כי הוא לא הוכיח זכאות לפיצויי פיטורים, בהיעדר הוכחה של הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

כנס משאבי אנוש כנס קהילת הגיוס השנתי 2021

אין תגובות

השאר תגובה