למעלה ממחצית הצעירים בישראל מרוצים ממצבם הכלכלי

למעלה ממחצית הצעירים בישראל מרוצים ממצבם הכלכלי

על פי נתוני הלמ"ס שפורסמו אתמול, 58% מבני 20 ומעלה היו מרוצים ממצבם הכלכלי בשנת 2014

שיתוף

דוח מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי לשנת 2014-2013, שהושק בכנסת ישראל בחודש מרץ 2016, יושם במטרה לענות על השאלה: "איך החיים באמת בישראל?".

הדוח מספק תמונה רחבה על מצב המשק, מצב החברה והסביבה בארץ, בהתייחסות לכלל התחומים שתורמים לאיכות החיים. יותר מ- 200 מומחים ממשרדי הממשלה, מבנק ישראל ומהמוסד לביטוח לאומי, חוקרים ואקדמאים ובכירי המגזר הציבורי, גיבשו את מסקנות הדוח בהנחיית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המועצה הלאומית לכלכלה והמשרד להגנת הסביבה. כל זאת בליווי מקצועי של ה-OECD, ובשיתוף מקיף של הציבור הישראלי.

תחום רמת החיים החומרית הוא אחד מ-11 תחומי איכות חיים נבחרים. התחום כולל מדדים אובייקטיביים ומדדים סובייקטיביים ומתייחס לסוגיות כגון חוב ציבורי ופרטי, חוב של משקי בית, אי-שוויון בהכנסות, הכנסה לאומית, צריכה אינדיבידואלית ושביעות רצון מהמצב הכלכלי.

שביעות רצון מהמצב הכלכלי הוא מדד בסיסי בהערכת רמת החיים האישית של הפרט. השאלה משקפת את תפישת הפרט את המצב החומרי שלו ואת שביעות הרצון שלו מרמת החיים.

המדד מבוסס על שאלה המופיעה בשאלון הגרעין בסקר החברתי החל משנת 2002, והיא מופנית לכלל האוכלוסייה מגיל 20 ומעלה. 

התוצאות בין היתר:

58% מבני 20 ומעלה היו מרוצים ממצבם הכלכלי בשנת 2014. 10% היו מרוצים מאוד. 

גברים ונשים מרוצים בשיעור דומה – 59% ו-57%, בהתאמה.

שביעות הרצון מהמצב הכלכלי עולה עם הגיל: 54% בקרב צעירים בני 20- 44, 58% בקרב בני 45- 64 ו-69% בקרב מבוגרים בני 65 ומעלה. יהודים מרוצים ממצבם הכלכלי יותר מערבים – 60% לעומת 48%, בהתאמה.

בשנים 2002-2010 חלה עלייה הדרגתית בשיעור המרוצים ממצבם הכלכלי 48%- 61%, בהתאמה, ומשנת 2010 נצפתה ירידה הדרגתית עד 53% בשנת 2013, וב-2014 חלה שוב עלתה רמת שביעות הרצון מהמצב הכלכלי האישי ל-58%.

בשנת 2013 ההכנסה הכספית השנתית נטו לנפש סטנדרטית הייתה 91,604 ש"ח, והיא עלתה ב-5% לעומת השנה הקודמת, במחירי 2013.

ההכנסה הכלכלית השנתית לנפש סטנדרטית הייתה 108,341 ש"ח, והיא עלתה ב-8.2% לעומת השנה הקודמת, במחירי 2013.

ההכנסה הכספית השנתית נטו לנפש סטנדרטית במשקי בית יהודיים גבוהה פי שניים מאותה הכנסה במשקי בית ערביים, וההכנסה הכלכלית השנתית נטו לנפש סטנדרטית במשקי בית יהודיים גבוהה פי שניים וחצי יותר בהשוואה למשקי בית ערביים.

במשקי בית ערביים חלה עלייה משמעותית יותר בהכנסות לעומת משקי בית יהודיים בין השנים 2012 ל-2013 הודות לגידול משמעותי בשיעורי התעסוקה אצל נשים ערביות בשנים אלו לפי המוסד לביטוח לאומי 2013.

בפילוח לפי קבוצות גיל ההכנסה הכספית הגבוהה ביותר היא בקבוצת הגיל 65-51, והנמוכה ביותר בקרב צעירים וקשישים – בקבוצות הגיל 25-0 ומעל 75. בכל קבוצות הגיל, למעט קבוצת הגיל מעל 75, חלה עלייה קלה בהכנסה בשנת 2013 לעומת השנה הקודמת.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה