העובד חלה? הוא לא חייב לספק את פרטי מחלתו

העובד חלה? הוא לא חייב לספק את פרטי מחלתו

על מנת להגן על פרטיותם של העובדים, פרסם משרד הבריאות חוזר שמתיר לרופאים להנפיק אישורי מחלה ללא פירוט המחלה

שיתוף
אישורי מחלה לעובדים

אישורי מחלה לעובדים

בחודש יולי 2017, השנה משרד הבריאות פרסם חוזר לגבי תעודות מחלה של עובדים ובו נקבע כי אין חובה לעובד שחלה לציין את האבחון הרפואי למחלתו ע"ג אישור המחלה מהרופא. זאת כדי להגן על פרטיות העובדים.

 

החוזר נשלח אל  מנהלי בתי החולים ומנהלי האגפים הרפואיים בקופות החולים.

להלן ההנחיות בחוזר:

רישום תעודת המחלה, חייב להופיע ברשומה הרפואית של המטופל.

על כל רופא ראשוני או יועץ בקהילה, הממליץ על חופשת מחלה, לתת למטופל,
במעמד ההמלצה, את תעודת המחלה.

בתעודת המחלה ייכתב הסבר כגון: "עקב בעיה רפואית הרשומה בתיק הרפואי…" ולא תירשם האבחנה הרפואית בגינה ניתנה התעודה.

משך תקופת המחלה המאושרת, צריך להיות תואם את מצבו הבריאותי של המטופל.

הבעיה רפואית בגינה ניתנה תעודת המחלה, תתועד ברשומה.

תעודת מחלה ללא מפגש עם המטופל:

ככלל, רופא רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת תעודת מחלה למטופל שלא הגיע למרפאה. תעודת מחלה הניתנת ללא מפגש בין הרופא למטופל, תהיה לתקופת מחלה של עד 4 ימים למעט במצבים בהם ידוע על פי הפרטים ברשומת המטופל כי נדרשים עבורו ימי מחלה נוספים (למשל לאחר שעבר ניתוח).

תעודת מחלה בדיעבד

ככלל, יש להימנע ממתן תעודות מחלה בדיעבד.

למרות האמור ניתן לתת תעודת מחלה בדיעבד במקרה בו המחלה, בגינה נדרשת התעודה, מתועדת ברשומת המטופל. מספר ימי המחלה הניתן במצב זה צריך להיות תואם למצב הרפואי המתועד.

כאשר לא קיים תיעוד רפואי, אולם הרופא סבור כי קיימת הצדקה רפואית למתן תעודת מחלה, ניתן לתת תעודת מחלה בדיעבר רק עבור החודש הקודם לבקשה ובמקרה זה תנתן תעודה לתקופה של עד 4 ימים.

תעודת מחלה מראש

אין לתת תעודת מחלה שתחילתה בתאריך עתידי. אישור המחלה ינתן מיום פניית מטופל לרופא או מיום המחרת ולמשך תקופה שיקבע הרופא.

מגבלות לתעודת מחלה ממושכת

כל רופא רשאי לתת תעודות מחלה לתקופה של עד 30 יום בשל מחלה אחת.
תעודות מחלה לתקופות הארוכות מ – 30 יום ינתנו רק אם הן מתבססות על המלצות כתובות של רופא מומחה ממערך הרפואה היועצת אשר תחום התמחותו קשור למחלה,
או שאושרו בחתימת מנהלו הרפואי של הרופא נותן התעודה.

כנס מיזוגים ורכישות בהיבט המשאב האנושי

אין תגובות

השאר תגובה