שיתוף

רוב הסטודנטים, מקרב החרדים הלומדים במוסדות מה"ט (המרכז להכשרת הנדסאים טכנאים של משרד העבודה והרווחה), הן נשים. בשנת הלימודים 2011-12 היוו הנשים החרדיות כ-83.8% מכלל הסטודנטים החרדים. כך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהעולה מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עלייה גם בשיעור הגברים החרדים

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי בשנים האחרונות ניכרת עלייה גם בשיעור הגברים החרדים הלומדים במוסדות של מה"ט. שיעור הסטודנטים החרדים בקרב הגברים הלומדים במה"ט עלה מ-2.7% בשנת הלימודים 2011-12 לכ-5.2% בשנת הלימודים 2016-17.

כפי שכתבנו כאן, בשנת הלימודים 2016-17 (תשע"ז) עמד אחוז הנשים החרדיות על כ-70.9% מכלל הסטודנטים החרדים, בעוד שאחוז הסטודנטיות (הנשים) הלא חרדיות, בקרב כלל הסטודנטים הלא חרדים עמד על כ-27%.

שיעור הסטודנטיות החרדיות בקרב כלל הנשים הלומדות עלה גם הוא: בעוד שבשנת הלימודים 2011-12 הוא עמד על כ-24.1% הרי שבשנת 2017 הוא הגיע לכ-27%.

בשנת תשע"ז (2017), יותר מ-60% מהסטודנטים החרדים שלמדו במה"ט היו בגילאי 20-18. לעומת זאת, בקרב הלא חרדים, הגילאים הבולטים בקרב הסטודנטים במה"ט היו 26-23.

כ-70.3% מהסטודנטים החרדים במה"ט בשנת 2017 למדו במכללות טכנולוגיות המיועדות לאוכלוסייה החרדית (מדובר ביותר משני שליש).

סטודנטים חרדים – התפלגות לפי ענפי לימוד

בשנת הלימודים 2017 בחרו הסטודנטים החרדים ללמוד את הנושאים הבאים:  כ-46.5% מבין החרדים בחרו במסלול מחשבים, כ-23.1% בחרו באדריכלות, וכ-12% בחרו בתחום בנייה-הנדסה אזרחית.

לעומת זאת, בקרב הלא חרדים, התפלגו העדפות הסטודנטים לגבי ענפי הלימוד בשנת הלימודים 2017 לפי החלוקה הבאה: כ-44.6% בחרו בתחום הבנייה-הנדסה אזרחית, כ-21.5% בחרו בהנדסת מכונות, כ-15% בחרו בתחום האדריכלות וכ-15% נוספים בחרו בתחום התעשייה וניהול.

ענפי הלימוד שבהם אחוז הסטודנטים החרדים היה גבוה במיוחד בשנת 2017 הם: מחשבים, אדריכלות, הנדסה רפואית, עיצוב תעשייתי והנדסת עיצוב תקשורת. בשנת 2017 היוו הסטודנטים החרדים כ-40.4% מכלל הסטודנטים בענף המחשבים.

מהדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה עוד, כי קיימת ירידה באחוז החרדים הלומדים בענף הנדסת עיצוב תקשורת. בשנת הלימודים 2012, כ-26.7% מבין הסטודנטים בענף זה היו חרדים ואילו ב-2017 היוו החרדים רק  כ-16.9% מהסטודנטים בענף זה.

ענפי הלימוד שבהם לא ניתן למצוא כלל סטודנטים חרדים או שמספר הסטודנטים החרדים הלומדים בהם היה מזערי בשנת הלימודים 2017 היו: חקלאות, כימיה, מכשור ובקרה, אדריכלות נוף, ביוטכנולוגיה, טכנולוגיות מים, קירור ומיזוג אוויר, הנדסת קול הקלטה והגברה, הנדסת קולנוע וטלוויזיה וצילום ומדיה דיגיטלית.

במחשבים: רוב מוחץ לסטודנטיות חרדיות

בשנת הלימודים 2017 היוו הנשים החרדיות כ-93.3% מתוך כלל הסטודנטים החרדים בענף הלימוד מחשבים. לעומת זאת, הנשים הלא חרדיות היוו כ-22.9% בלבד מכלל הסטודנטים הלא חרדים. יתר על כן, רוב הנשים שלומדות בענף זה הן חרדיות (73.5%).

ענפי הלימוד שבהם חלה העלייה הגדולה ביותר במספר הסטודנטיות החרדיות היו מחשבים ואדריכלות. בתחום המחשבים עלה מספרן מ-1,152 סטודנטיות בשנת הלימודים 2012, ל-1,304 סטודנטיות בשנת הלימודים 2017. באדריכלות עלה מספר הסטודנטיות החרדיות מ-417 בשנת 2012 ל-599 בשנת 2017. אלו גם היו ענפי הלימוד שבהם בחרו ללמוד רוב הנשים החרדיות בשנת הלימודים 2017.

ירידה ניכרת במספר הסטודנטיות החרדיות נמדדה בענף הנדסת עיצוב תקשורת, אך הוא עדיין היה ענף הלימוד השלישי בגודלו מבחינת מספר הסטודנטיות החרדיות.

כ-40% מהגברים החרדים בלימודי בנייה-הנדסה

בענף בנייה-הנדסה אזרחית היה מספר הגברים החרדים הגבוה ביותר (40.2% מהגברים החרדים בחרו ללמוד בו ב-2017). כ-25% מהגברים החרדים למדו בענף החשמל ועוד כ-11% בכל אחד מהענפים מחשבים ואדריכלות. בשנת 2017 למדו בענף התעשייה וניהול יותר גברים חרדים מאשר נשים חרדיות, בעוד שבשנת הלימודים 2012 המצב היה הפוך.

מספר החרדים שקיבלו תעודות עלה בכ-48%

מספר מקבלי תעודות הסיום של מה"ט מקרב החרדים, עלה בכ-48%, מ-516 חרדים שקיבלו תעודות ביום בשנת 2012, ל-764 חרדים שקיבלו תעודות סיום ב-2017. עלייה דומה נמדדה בקרב הלא חרדים.

עלייה זו מתבטאת גם בקרב הגברים החרדים וגם בקרב הנשים החרדיות. לעומת זאת, בקרב הלא חרדים, העלייה במספר מקבלי התעודות גבוהה יותר בקרב הגברים מאשר בקרב הנשים.

כשליש מבין הנשים מקבלות תעודות הסיום של מה"ט הן חרדיות. רוב התעודות בקרב הציבור החרדי ב-2017 הוענקו בענפי הלימוד מחשבים (כ-68.1%) ואדריכלות (כ-14.4%). רובן של תעודות הסיום הללו הוענקו לנשים החרדיות.

המקצועות המובילים בקרב סטודנטים לא חרדים

לעומת זאת, בקרב הלא חרדים, ענפי הלימוד המובילים היו בנייה-הנדסה אזרחית, כאשר כ-25.7% מבין מקבלי תעודות הסיום קיבלו תעודה בענף זה. כ-12.9% מבין מקבלי תעודות הסיום בקרב הלא חרדים היו בתחום הנדסת מכונות; תחומי האדריכלות והתעשייה והניהול היוו כל אחד כ-11% ממקבלי תעודות הסיום בקרב הלא חרדים.

כ-82% ממקבלי תעודות במחשבים היו חרדיות

בענף המחשבים, כ-81.7% מבין הנשים שקיבלו תעודות היו חרדיות. רוב מקבלי התעודות בציבור החרדי בשנת הלימודים 2017 קיבלו את התעודות בגילאי 24-22, לעומת הלא חרדים שקיבלו את התעודה בגילאים הגבוהים מגיל 24.

יצויין כי, כאשר הדו"ח מדבר על "חרדים", הכוונה היא ליוצאי מוסדות החינוך החרדי העל-יסודי: סטודנטים שלמדו בשנתם האחרונה במערכת החינוך במוסד בפיקוח אחר (חרדי). לא נכללים תלמידים חרדים שלמדו במוסדות חב"ד אשר לא נכללים בפיקוח החרדי. הגדרה זו איננה מתייחסת למידת הדתיות הנוכחית של האדם ו\או להגדרתו העצמית.

בכל מקום בו הדו"ח מתייחס ל"לא חרדים" הכוונה היא לא חרדים למי שאינם עונים על ההגדרה שלעיל, כלומר למדו בפיקוח הכללי או במינהל חינוך דתי, בין אם בחינוך העברי ובין אם בחינוך הערבי.

רשימת ענפי הלימוד שלמדו הסטודנטים במה"ט בשנת תשע"ז (2016/17): אדריכלות; אדריכלות נוף; אלקטרוניקה; ביוטכנולוגיה; בנייה-הנדסה אזרחית; הנדסה רפואית; הנדסת מכונות; הנדסת עיצוב תקשורת; הנדסת קול הקלטה והגברה; הנדסת קולנוע וטלוויזיה; חקלאות; חשמל; טכנולוגיות מים; כימיה; מחשבים; מכשור ובקרה; עיצוב תעשייתי; צילום ומדיה דיגיטלית; קירור ומיזוג אוויר; תעשייה וניהול.

לכתבה הראשונה בסדרה – הכשרה להייטק: עלייה של 35% במספר הסטודנטים החרדים בהכשרת הנדסאים

 

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה