שיתוף

השכר הממוצע של עובדים ישראלים גדל ב-2023 בכ-6.1% לעומת 2022 והסתכם ב-12.86 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אלף שקל, כך עולה מדו"ח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי מספר משרות השכירים הישראלים היה אשתקד 3.983 מיליון – עלייה של כאחוז אחד לעומת 2022.

בינואר 2024 הסתכם השכר הממוצע השכירים הישראלים ב-13,185 שקלים – עלייה של כ-5.9% לעומת ינואר אשתקד.

מפירוט הדו"ח של הלמ"ס עולה, כי כאמור, השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בשנת 2023 (במחירים שוטפים) הסתכם ב-12,860 שקלים.

מדובר בעלייה של כ-6.1% לעומת שנת 2022, בה הסתכם השכר הממוצע למשרת שכיר של עובד ישראלי ב-12,116 שקלים.

בלמ"ס מציינים, כי השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים – מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי – הסתכם ב-11,056 שקלים. מדובר בעלייה של כ-1.9% לעומת שנת 2022, בה הסתכם השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-10,855 שקלים.

מספר משרות השכיר של שכירים ישראלים היה אשתקד 3.983 מיליון משרות. מדובר בעלייה של כאחוז אחד לעומת שנת 2022, בה עמד מספר משרות השכירים לעובדים ישראלים על 3.944 מיליון משרות.

עוד עולה מהסקר של הלמ"ס, כי השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של עובדים מחו"ל (שעובדים בישראל) היה 7,676 שקלים.

מדובר בעלייה של כ-3.1% לעומת שנת 2022, בה עמד השכר הממוצע של עובדים מחו"ל על 7,447 שקלים.

מספר משרות השכיר של עובדים מחו"ל בשנת 2023 עמד על 137.4 אלף משרות.

מדובר בעלייה של כ-6.3% לעומת שנת 2022, בה עמד מספר משרות השכיר של עובדים מחו"ל על 129.2 אלף משרות.

מהסקר של הלמ"ס עולה, כי בחודש ינואר השנה (2024) עמד השכר הממוצע למשרת שכיר של כלל העובדים, על 12,975 שקלים.

מדובר בעלייה של כ-7.4% לעומת ינואר 2023, בו עמד השכר הממוצע למשרת שכיר של כלל העובדים על 12,084 שקלים.

השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים הישראלים היה בינואר השנה 13,185 שקלים – עלייה של כ-5.9% לעומת ינואר 2023 בו עמד השכר הממוצע של העובדים הישראלים על 12,451 שקלים.

אשר למספר משרות השכיר, בחודש ינואר 2024 עמד מספר משרות השכיר של סך כל העובדים על  4.051 מיליון משרות.

מדובר בירידה של כ-5.1% לעומת ינואר 2023, בו היה מספר משרות השכיר 4.267 מיליון משרות, ובעלייה של כ-0.6% לעומת דצמבר 2023 בו היו מספר משרות השכירים של כלל העובדים 4.027.3 מיליון משרות.

מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים – מתוך מספר משרות השכיר של סך כל העובדים – עמד  3.897 מיליון משרות.

מדובר בירידה של כ-2.7% במספר משרות השכיר של עובדים ישראלים. זאת, לעומת ינואר 2023 בו עמד מספר משרות השכירים של עובדים ישראלים על 4.005 מיליון משרות, ובעלייה של 0.6% כ-לעומת דצמבר 2023 בו עמד מספר משרות השכיר של ישראלים על 3.875 מיליון משרות.

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה