שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

ארגונים רבים מוציאים בימים אלה עובדים לחופשות ללא תשלום (חל"ת) בפעם השנייה ואף השלישית.

אחד מתפקידיו הרבים של מנהל משאבי האנוש בימים אלה הוא לספק מענה לעובדים שיוצאים לחל"ת בפעם השנייה או יותר.

להלן ריענון של חלק מהנהלים והכללים שנקבעו לגבי הוצאת עובדים לחל"ת החזרתם לעבודה, הוצאה נוספת לחל"ת וחוזר חלילה:

1 הוצאתם עובד לחל"ת, הוא נרשם בלשכת התעסוקה ואף הגיש תביעה לדמי אבטלה לביטוח הלאומי. אלא שכמה ימים לאחר מכן, הודעתם לעובד כי החל"ת מבוטל ועליו לחזור לעבודה:

במקרה כזה, על העובד לבקש לבטל את רישומו בשירות התעסוקה באחד משתי הדרכים הבאות:

  • פנייה למוקד השירות בבקשה שיפתחו קריאה ללשכת התעסוקה לבטל את רישומו לאור ביטול החל"ת.
  • פנייה בדואר אלקטרוני למנהל לשכת התעסוקה שאליה משויך ישוב מגוריו של העובד בבקשה לבטל את רישומו בעקבות ביטול החל"ת.

2 בחל"ת הראשון שהעובד יצא אליו היה קיים תנאי לפיו, כדי לקבל דמי אבטלה, העובד צריך להיות בחל"ת לפחות 30 יום.

אלא שבחל"ת השני המעסיק הוציא את העובד לתקופה שהינה קצרה מ-30 יום. האם הוא בכל זאת זכאי לדמי אבטלה:

לאור המצב הכלכלי המורכב במדינת ישראל, שונו תנאי הזכאות לאבטלה באופן הבא: עד ל-31 ביולי 2020, כל עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק למשך 30 ימים לפחות עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה.

החל מה-1 באוגוסט 2020, כל עובד שיוצא לחופשה ללא תשלום, ביוזמת המעסיק, למשך 14 ימים לפחות, עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה.

3 העובד שלכם עובד אצל מעסיק נוסף, הוצא לחל"ת משני המעסיקים, לאחר מכן הוחזר לעבודה על ידי מעסיק אחד, ואז הוצא שוב לחל"ת:

  • מבחינת שירות התעסוקה: עובד שעבד בשני מקומות עבודה, הוצא לחל"ת משניהם, חזר לעבוד במקום עבודה אחד ועדכן זאת באתר שירות התעסוקה, ולאחר מכן והוצא שוב לחל"ת, אינו נדרש לעשות דבר.

הדיווחים עבור ימי האבטלה ממשיכים להיות מועברים למוסד הביטוח הלאומי, בתנאי שבעת הדיווח על חזרה לעבודה ציין העובד כי הוא עובד במשרה נוספת אשר בה הוא לא חזר עדיין לעבודה.

  • מבחינת הביטוח הלאומי: מי שעבד בשני מקומות עבודה, הוצא לחל"ת משניהם, חזר לעבוד במקום עבודה אחד והוצא שוב לחל"ת, צריך לשלוח למחלקת אבטלה באמצעות האתר, מכתב מהמעסיק על יציאה חדשה לחל"ת.

המעסיק יכול לדווח על כך לביטוח הלאומי גם באמצעות מערכת השכר. אין צורך בהגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה.

4 העובד חזר לעבודה לאחר חזרתו מחל"ת – למי עליו לדווח:

עם חזרתי לעבודה, על העובד לעדכן את שירות התעסוקה בטופס דיווח חזרה \ תחילת עבודה. כמו כן עליו לעדכן את הביטוח הלאומי בטופס עדכון סטטוס תעסוקתי ביטוח לאומי.

 

כנס משאבי אנוש כנס קהילת הגיוס השנתי 2021

אין תגובות

השאר תגובה