שיתוף

השילוב בין העדפות של עובדים לעבוד בשעות שעד לפני משבר הקורונה לא נכללו בשעות המשרד הרגילות, יחד עם דרישות הלקוחות על פני הגלובוס לקבלת שירות 24 שעות ביממה, יוצר צורך בעבודה במשמרות גם בחברות שלא היו מורגלות בכך טרם השינויים הללו.

כתוצאה מכך, ארגונים רבים בעולם עברו לעבודה במשמרות מתחלפות ועל ידי כך לספק שירות ללקוח סביב השעון.

בעוד שהנוהג לעבוד 24 שעות ביממה מועיל לארגונים רבים יש לו גם חסרונות. לכן חשוב ליישם את המשמרות בתיאום עם העובדים ושעות העבודה הנוחות להם ובה בעת עם דיני העבודה לגבי עבודה במשמרות.

יש לא מעט ארגונים שמטבע עיסוקם עבדו מאז ומתמיד במשמרות, בהם בתי מלון, בתי חולים, מפעלי תעשייה, אבטחה וכדומה.

חשוב לשים לב שיש הבדל בין ארגון שבו העובדים עובדים במשמרות מתחלפות, כלומר, העבודה של כל עובד מתבצעת בכל פעם בשעות אחרות, לבין ארגונים בהם העובדים עצמם מעדיפים לעבוד בלילות, או בערבים או בבקרים באופן קבוע.

כאמור, ארגונים שעוברים מעבודה בשעות קבועות של 09:00 עד 17:00 לעבודה על פני כל היממה, עלולים למצוא עצמם נדרשים לתגמל את העובדים על פי דיני העבודה הנהוגים לגבי עבודה במשמרות.

אם כן, מה אומר החוק לגבי עבודה במשמרות:

חוק שעות עבודה ומנוחה מתייחס רק למשמרת לילה ולא למשמרות היום. בעניין משמרת הלילה קובע החוק שני דברים עיקריים:

1 בארגון שעובדים בו במשמרות, עובד לא יעבוד בעבודת לילה, יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות.

המחוקק לקח בחשבון כי עובד שמועסק רק במשמרות לילה עלול לאבד את הקשר החברתי, התרבותי והמשפחתי שמתנהל בשעות היום בדרך כלל.

לכן, מעסיקים נדרשים לסבב של חילופי משמרות בין העובדים לפי הכישורים המיוחדים ולפי דרישות ההפעלה והשירות המתבקשים במהלך משמרת הלילה.

חשוב להדגיש, שהוראה זו מחייבת רק מקומות עבודה שעובדים בהם במשמרות באופן קבוע.

במקומות אחרים שבהם עובדים הרבה שעות באופן יחסי אך לא במתכונת של משמרות, הוראות החוק לא חלה.

כמו כן, אם הוסכם בין העובד למעסיק שהעובד מעוניין לעבוד רק בשעות הלילה משום שאלו הן השעות הנוחות לו ביותר, ולאחר כחצי שנה העובד מבקש לשנות את תנאי העיסוק ולעבוד במהלך היום, ההוראה לא מחייבת את המעסיק.

2 ההגדרה של עבודה בלילה היא: 'עבודה שלפחות שעתיים מתוכה הן בתחום השעות שבין 22:00 לשעה שש בבוקר'.

סוגייה חשוב נוספת הקשורה לעבודה במשמרות היא נושא השכר. כלומר, באילו מקרים מגיעות לעובד זכויות נוספות הנובעות מעבודה במשמרות, זיכוי במס הכנסה ועוד.

שעות ההתחלה וסיום של כל משמרת נסגרות בדרך כלל באמצעות הסכם קיבוצי וצווי הרחבה החלים על ענף העיסוק.

במקרים מיוחדים רשאי משרד הכלכלה להתיר למעסיק לסטות מלוח הזמנים של משמרת הלילה. מדובר  רק במקרים בהם התגלה צורך ממשי להמשך התקין של ביצוע העבודה או שטובת העובד הצדיקה את הסטייה המבוקשת.

שיבוץ העובדים במשמרות אינו מעוגן בהסכמים וצווים מחייבים. למעסיק יש זכות לשבץ את העובדים על פי צרכי החברה, כל עוד המעסיק אינו עובר על חוק שעות עבודה ומנוחה, האוסר על העסקת עובד בלילה במשך יותר משבוע אחד מתוך שלשה שבועות.

מאחר שהעבודה במשמרות שוברת את סדר היום הנורמטיבי וגובה מחיר מהעובד, זכאים העובדים במשמרות לפיצוי. הזכות לפיצוי אינה מעוגנת ומחוייבת בחוק אלא בהסכמים קיבוציים.

עם זאת, לא ברור מה הדין במקרים של עובד שמעדיף לעבוד בשעות הערב והלילה וחשוב שהמחוקק יתייחס לכך.

בנוסף, בארגונים בהם העבודה חייבת להתבצע במשמרות (לא על פי העדפות העובד לעבוד בשעות שאינן שעות משרד רגילות), עובד משמרות זכאי לתוספת שכר מעבר לשכרו הרגיל.

מדובר בתוספת משמרות עבור שעות עבודה במשמרת שנייה ושלישית.

בנוסף, עובדי משמרות שנייה ושלישית בתעשייה שמרביתה מפעילה את קווי היצור שלה בשלוש משמרות מסביב לשעון זכאים לזיכוי במס הכנסה.

על פי סעיף 10 לפקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה, הקובעות את שיעור המס על הכנסה עבור עבודה במשמרות, ניתן לזכות את העובד ב-15% מהמס על השכר המשולם לו במשמרת שנייה או שלישית במפעל תעשייתי, שעיקר עיסוקו בייצור תעשייתי כפי שעולה מחוק עידוד התעשייה.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה