שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

מגיפת הקורונה נמשכת ושולחת עובדים רבים לבידודים. לאור זאת, ב-5 באוגוסט 2021 נכנסו כמה שינויים בתקנות הביטוח הלאומי בכל הקשור לתשלום ימי הבידוד.

בהתאם לכך, עד ה-31 באוקטובר, ימשיך הביטוח הלאומי לשלם עבור דמי הבידוד לעובדים שנכנסו לבידוד.

כאמור, החל מה-5 באוגוסט, אפשר לקבל תשלום עבור תקופות בידוד שהחלו עד ל-31 באוקטובר השנה, וליתר דיוק, כל מי שהיום הראשון שלו בבידוד היה עד ל-31 באוקטובר – כולל.

עובדים שאינם מחוסנים זכאים רק לתשלום מופחת בשיעור של 75 אחוזים מדמי הבידוד. זאת, למעט עובדים שהינם מנועים מלקבל חיסון מסיבות בריאותיות. עובדים אלה זכאים לתשלום מלא. במקרה זה יש להציג למעסיק אישור רפואי על כך.

אשר לעובד שנאלץ לשהות בבידוד עם ילדו: עובד שהינו הורה והוא מחוסן או מחלים מקורונה ששמר על ילדו בזמן הבידוד זכאי לקבל 100% מדמי הבידוד.

ניתן גם לקבל את התשלום רטרואקטיבית מה-1 בינואר השנה ועד ל-4 באוגוסט השנה, בתנאי שתקופת הבידוד של הילד דווחה למשרד הבריאות בזמן אמת.

יודגש כאן, כי התשלום עבור תקופות אלה מתבצע על פי תנאי הזכאות והתשלום שהיו עד ל-4 באוגוסט השנה.

לשם כך, על העובד (ההורה) לתת למעסיקו הצהרה לפיה הוא ההורה היחיד ששהה בבידוד ושמר על הילד בתקופת הבידוד.

מה קורה כאשר מפצלים את תקופת הבידדו בין שני ההורים ושניהם שכירים: עובדים שהינם הורים שהם מחוסנים או מחלימים מקורונה, ונדרשים לשהות בבידוד עם ילדם, יכולים לפצל ביניהם את תקופת הבידוד ולקבל דמי בידוד.

במקרה זה, כל הורה צריך למסור הצהרה למעסיק שכוללת את תקופת הבידוד. כמו כן עליהם לציין בהצהרה מי ההורה ששמר על הילד ביום הראשון של תקופת הבידוד.

הביטוח הלאומי יפחית את יום התשלום הראשון רק להורה הראשון ולא לשני ההורים. תקופת הבידוד של הילד תוכר כתקופה אחת רציפה לכל המשפחה, ודמי הבידוד ישולמו לכל מעסיק הרלוונטי, על פי הימים שבהם נעדר כל הורה.

אשר לעובד שהינו הורה שאינו מחוסן או שהוא הורה שהינו מנוע מלקבל חיסון מסיבות רפואיות, ואשר שמר על ילדו בזמן בידוד החל מ-5 באוגוסט ואילך, זכאי לקבל 100% מדמי הבידוד.

עם זאת, הורה שאינו מחוסן (גם אם הוא מנוע מלקבל חיסון) לא יוכל לקבל תשלום לתקופה רטרואקטיבית, וכמו כן לא יוכל לפצל את תקופת הבידוד עם ההורה השני.

בד בבד הוחלט על קיצור תקופת הבידוד המקסימלית. המשמעות היא שתקופת הבידוד המקסימלית שעבורה ניתן לקבל דמי בידוד קוצרה לשבעה ימים, או עד קבלת תשובה לבדיקת הקורונה השנייה אם היא נערכה ביום השביעי לבידוד – המאוחר מביניהם.

יש להדגיש, כי מי שעשה בדיקת קורונה שנייה ביום השמיני לבידוד או בימים שלאחר מכן, יוכל לקבל תשלום רק עבור שבעה ימי בידוד.

עוד יצויין כי הוארך המועד האחרון להגשת בקשה לתשלום באופן הבא: עבור תקופות בידוד שהחלו ב-5 באוגוסט השנה או לאחר מכן, ניתן להגיש בקשה עד 90 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד. זאת, במקום עד 60 יום כפי שהיה קודם לכן.

אשר לשיפוי עבור העלות למעסיק נקבע, כי עבור תקופות בידוד שהחלו ב-5 באוגוסט או לאחר מכן, השיפוי המקסימלי עבור עלות המעסיק על התשלומים הנלווים לשכר העובד, כמו לדוגמה, הטבות סוציאליות ודמי ביטוח מעסיקים, הוא עד 30% משכר העובד.

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה