שיתוף

הנושא של פיקוח על עובדים מרחוק וניטור העובדים הופך יותר ויותר רגיש ככל שהעבודה מהבית מסתמנת כמגמה שעומדת להשאר כחלק בלתי נפרד משוק העבודה בטווח הזמן הארוך.

בדיוק כמו לכל טכנולוגיה, גם לטכנולוגיות פיקוח וניטור עובדים יש חסרונות, שהעיקרי שבהם הוא פגיעה בפרטיותם של העובדים בביתם.

במילים אחרות, טכנולוגיות הפיקוח והניטור של העובדים בביתם, מרחיבות את חשיפת העובדים לפגיעה בפרטיותם, לעיתים ללא ידיעתם.

מעסיקים חייבים להיות מודעים לשמירה על פרטיות העובדים, גם כדי להבין את החששות של העובדים וגם לאור החשיפה האפשרית לתביעות משפטיות עתידיות.

כאמור, הזינוק החד בעבודה מהבית בשנה האחרונה גרם לעליית החששות בנוגע לפרטיות העובדים בכל מקום.

ככל שהגבול בין ביתם של העובדים ומשפחתם לבין חיי העבודה שלהם מיטשטש, כל יותר עובדים מודאגים לכמות המידע עליהם שיש בידי המעסיקים ולהיקף המידע האישי שלהם שהמעסיק יכול לגשת אליו.

מסקר שנערך בארה"ב בקרב עובדים במגזרים שונים עלה, כי יותר מ-37% מהעובדים ישקלו להתפטר אם למעסיק שלהם תהיה גישה רחבה מדי למידע האישי שלהם.

מחקר אחר הראה כי יותר מ-90 אחוזים מהעובדים מתעקשים כי אין לפגוע בפרטיותם גם כאשר מתמודדים עם משבר הקורונה.

וככל שהעובדים יותר חרדים לגורל פרטיותם, כך הם יטו לראות באור שלילי את הטכנולוגיות המיועדות לפקט עליהם כאשר הם עובדים בביתם.

לכן, הצעד הראשון להתמודדות עם החששות בנוגע לטכנולוגיות אלה הוא ניהול ההסכמה של העובדים.

השאלה הגדולה היא האם אכן יש צורך בפיקוח וניטור של עובדים מהבית. יש הטוענים כי בהעסקה מהבית יש להחיל כללים שונים מאלו שבמשרד וכי כל עוד העובדים אינם מגיעים למשרד ועובדים מהבית, על המנהלים לוותר על נושא הפיקוח ולמדוד את עבודתו של כל עובד על פי תוצאות והישגים בלבד.

ועם זאת, יש מנהלים שעדיין חשים צורך לפקח על העובדים מביתם ועל התנהלותם במסגרת שעות העבודה, לא פחות מאשר הם פיקחו על כך במשרד.

אחת הסיבות העיקריות לכך היא שהתנהלות לא ראויה של עובדים מסוימים זה כלפי זה יוצרת אווירה רעילה שפוגעת ברבות הארגונית ואף בתפוקה ובמורל של שאר העובדים.

כדי למנוע זאת, על המנהלים לנקוט בפעולות שממחישות לכל עובד כי הארגון לא יסבול מצב בו עובדים נוהגים זה בזה בצורה לא ראויה, גם אם מדובר בעבודה מהבית.

ולמרות כל זאת, יש חשיבות רבה לקבל את הסכמתם של העובדים לפיקוח מרחוק. יש להסביר להם את הסיבות להתקנת הטכנולוגיות שאמורות לפקח ולנטר את פעילותם, ולהגיע איתם להסכמות לגבי המחשבים שעליהם יותקנו טכנולוגיות אלה.

כלומר יש להגיע להסכמה שטכנולוגיות אלה יותקנו רק על גבי המחשבים שהעובד מקבל מהמעסיק, ובד בבד, העובד צריך להתחייב לעבוד רק על גבי מחשב זה.

לא פחות חשוב: כדאי ורצוי לקבל יעוץ משפטי לגבי גבולות המותר והאסור בפיקוח על עובדים מביתם ובהתקנת טכנולוגיות אלה על מחשבי העובדים.


אירוע משאבי אנוש 20-21.12.2021

כנס הגיוס השנתי 2021
כנס רווחה וחווית עובד 2021
כנס ההדרכה והלמידה 2021
באנר כנס דיני עבודה

אין תגובות

השאר תגובה