שיתוף

ב-10 בינואר הודיעה ההסתדרות כי הסכימה לכך שכלל העובדים בישראל יתרמו בשנת 2024 באופן חד פעמי, יום הבראה אחד לקרן מילואים שתוקם על ידי הממשלה לטובת טיפול באנשי המילואים ובני משפחותיהם.

אלא שהסכמת ההסתדרות אינה מספיקה לכך. כדי ליישם את ההחלטה יש צורך ששר העבודה יואב בן צור יחתום על צו הרחבה.

בנוסף, יש צורך להעביר חוק בנושא. לעת עתה לא הודיע השר בן צור איך יפעל לגבי סוגייה זו.

אם החוק אכן יעבור, המשמעות היא שכל עובד המגזר הפרטי יוותר על 471.4 שקלים וכל עובד במגזר הציבורי יוותר על 418 שקלים.

אבל למעסיק העלות תשאר באותו סכום משום שיהיה עליו להעביר את הסכום הזה לאוצר. בשלב זה לא ידוע מה יהיה המנגנון שבאמצעותו יעבירו המעסיקים את כספי דמי ההבראה לאוצר.

נזכיר, כי כל עובד שהשלים שנת עבודה אחת לפחות, במקום עבודתו זכאי לדמי הבראה בהתאם לוותק שצבר באותו מקום עבודה. חוק זה חל גם על עובדים שתיים ויומיים.

לאחר שהעובד השלים שנת עבודה (12 חודשים) אצל המעסיק, הוא זכאי לתשלום דמי הבראה רטרואקטיבית, החל מיום עבודתו הראשון.

דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה, בהתאם להיקף משרתו ובהתאם לתקופת העסקתו באותה שנה. סכום דמי הבראה ליום במגזר הפרטי מתעדכן בדרך כלל ביולי, בהתאם לעליית המדד.

כאמור, ב-2023 היה סכום דמי ההבראה 471.4 שקלים במגזר הפרטי ו-418 שקלים במגזר הציבורי.

בשנה הראשונה לעבודתם זכאים העובדים לחמישה ימי הבראה, בשנה השנייה ובשנה השלישית הם זכאים לששה ימי הבראה, בשנים הרביעית עד העשירית העובדים זכאים לשבעה ימי הבראה, מהשנה ה-11 עד ה-15 הם זכאים לשמונה ימי הבראה, בשנים ה-16 עד ה-19 העובדים זכאים לתשעה ימי הבראה בשנה והחל מהשנה העשרים במקום העבודה ואילך, העובדים זכאים ל-10 ימי הבראה.

אשר לעובדים במשרה חלקית, מספר הימים שזכאים לו עובדים במשרה חלקית מחושב באופן יחסי לפי חלקיות המשרה ובאופן יחסי לתקופת העסקה חלקית במהלך השנה.

מתי משלם המעסיק לעובדים את דמי ההבראה: ברוב מקומות העבודה נהוג לבצע את תשלום דמי ההבראה בתשלום אחד פעם בשנה, כתוספת לאחת המשכורות.

בדרך כלל נהוג לשלם את דמי ההבראה כתוספת לאחת המשכורות של החודשים יוני, יולי אוגוסט או ספטמבר.

אבל אפשר להוסיף את דמי ההבראה למשכורת של חודש אחר במהלך השנה, בהתאם לנוהג במקום העבודה הספציפי.

גמלאים המקבלים פנסיה תקציבית, מקבלים את דמי ההבראה יחד עם קצבת הפנסיה של חודש יוני.

עובד שעד למועד תשלום דמי ההבראה טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל את דמי ההבראה במועד החלוקה הבא בשנה העוקבת. בדמי ההבראה שיקבל תחושב גם השנה הקודמת.

כנס קהילת הגיוס השנתי

כנס ההדרכה והלמידה השנתי

אין תגובות

השאר תגובה