שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

בין כל הסוגיות שטורדות מעסיקים רבים כיום בולטת השאלה האם עובד יהיה זכאי לשכר עבודה, במקרה בו המדינה תודיע על סגר כללי, כלומר על איסור להגיע למקומות העבודה.

מתברר כי במצב בו המדינה נותנת הוראה גורפת לסגירת מקומות העבודה, נכון לעכשיו, המעסיק לא חייב לשלם שכר לעובדים.

במצב זה הינו דומה למצב בו סגירת מקום העבודה נכפית על המעסיק בגלל פגעי מזג אוויר או במצב מלחמה.

לאור העובדה שהנחיה זו נכפית על המעסיק ולא התרחשה ביוזמתו של המעסיק או באחריותו, מדובר למעשה בסיכול של הסכם העבודה.

בנסיבות מסוג זה לעובד אין זכות לקבל שכר מהמעסיק, אלא אם כן זכות כזאת מעוגנת בהסכם קיבוצי או בחוזה אישי, או אם הממשלה תחליט אחרת.

במקרים מסוג זה כאשר העובד לא זכאי לקבל שכר בתקופת סגר, המעסיק יכול להציע לעובד לנצל את יתרת ימי החופשה השנתית שלו.

אמנם העובד לא יכול לחייב את המעסיק לראות בהיעדרות זו כחופשה שנתית. אבל אם זה מתאפשר כדאי, חשוב ורצוי להכיר בימים אלה כבחופשה שנתית.

בתקופה הנוכחית אמנם שיעורי האבטלה מאמירים כל יום, אבל ארגון שמסתכל קדימה חייב להמשיך לשמור על מותג המעסיק, בו השקעו כל כך הרבה משאבים עד עתה.

הענקת דמי חופשה שנתית לעובדים שנאלצים שלא להגיע לעבודה בשל סגר מלא שנכפה על ידי הרשויות, יכולה לסייע רבות לשמירה את מותג המעסיק עם היציאה מהמשבר.

בה בעת, כל ארגון שיכול להתארגן לקראת עבודה מהבית של כל העובדים, כדאי וראוי שכך יעשה.

במקרה כזה העובדים ממשיכים לקבל שכר שכן הם ממשיכים לעבוד לכל אורך התקופה.

כדאי להגיע להסכמה מראש עם העובדים בנוגע להגדרת מהות העבודה שתבוצע מהבית, לגבי שעות העבודה ולגבי אופן הדיווח על שעות העבודה.

במילים אחרות, העובד יהיה זכאי לתשלום שכר בהתאם לסיכום עם המעסיק. חשוב להקפיד על תשלום של לכל הפחות שכר מינימום ודיווח שעות. ומומלץ להמשיך לשלם לעובד את שכרו, ככל הניתן.

במקרים בהם לא מתאפשרת עבודה מהבית כלל, העובדים יהיו זכאים לדמי אבטלה, בתנאי שהמדינה תכיר בתקופת הסגר המלא כתקופת חופשה ללא תשלום המזכה בדמי אבטלה.

אמנם בשלב זה זכאים העובדים לקבל דמי אבטלה במהלך חל"ת, כל עוד החופשה ללא תשלום נמשכת לפחות 30 ימים רצופים, אם המעסיק הוציא את העובדים לחל"ת כפוי ואם העובדים עומדים בתנאים לקבלת דמי אבטלה.

במקרה של סגר מלא שהוחלט על ידי המדינה, לא ברור כמה זמן הוא ימשך. אם הוא ימשך 30 ימים רצופים לכל הפחות, הרי שאין מניעה להוציא את העובד לחל"ת באופן שהוא יוכל לקבל  דמי אבטלה.

ועם זאת, בשלב זה לא ניתן עדיין לדעת איך המחוקק או הביטוח הלאומי יתיחסו לכך.

יש להדגיש כי בשלב הנוכחי הנחיות המדינה הן להקטין את מספר העובדים במקום העבודה ב-70%. מצב זה אינו נחשב לסגר מלא ולכן הכללים הנהוגים כיום הם לזכאות של העובדים לדמי אבטלה כל עוד המעסיק נותן להם מכתב המודיע להם על הוצאתם לחל"ת של 30 ימים לפחות.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה