שיתוף

בימים אלה, כאשר רוב הארגונים אינם יכולים להרשות לעצמם להעניק לעובדים בונוסים כספיים ולעיתים גם אינם יכולים להעניק בונוסים שהינם שווי ערך לכסף, שכן גם הללו מגדילים משמעותית את העלויות לארגון, ארגונים רבים נאלצים למצוא דרכים יצירתיות אחרות לתמרץ את העובדים.

יהיו דרכים אלה אשר יהיה, על דבר אחד אין עוררין בכל הקשור ליצירת מוטיבציה או הגברת המוטיבציה של העובדים: החשיבות הרבה של ההכרה הפומבית בהישגי העובד.

חברת המחקרים האמריקאית גרלופ ביצעה סקרים בקרב עובדים בכל העולם בנושא הכרה בהישגי העובדים. החוקרים של גאלופ הגיעו למסקנה כי שבחים פומביים לצורך הכרה בהישגים והוקרתם היא אחד הכלים היעילים ביותר להאצת הביצועים.

אלא שבה בעת, כלי זה של שבחים הוא גם בין הכלים שנמצאים הכי פחות בשימוש. מהסקרים של גאלופ עולה, כי רק אחד מכל שלושה עובדים בארה"ב ובגרמניה השיבו כי הם 'מסכימים מאוד' עם הקביעה כי קיבלו הכרה או שבחים בשבעת הימים האחרונים על ביצוע עבודות טובות.

מנגד, בקרב העובדים שטענו כי הם לא מסכימים עם הטענה כי קיבלו שבחים והכרה בביצועים הם העובדים שהעריכו כי יש סיכוי גבוה שהם לא ימשיכו לעבוד בארגון.

מנתונים שנאספו על ידי גאלופ בקרב עובדים  מצרפת, גרמניה, ספרד ובריטניה עולה, כי צוותים שזוכים לשבחים על עבודה טובה מקבלים בכך עידוד לשיתוף פעולה בכל הקשור לשימור ידע בארגון ושיתופו עם עמיתיהם בארגון.

מהסקרים של גאלופ עולה, כי יותר ממחצית מהעובדים שקיבלו שבחים רבים השיבו כי הם 'מסכימים' עם הקביעה כי הם חולקים מידע, ידע ורעיונות זה עם זה.

צוותים שזוכים לקבל שבחים הם בעלי מוטיבציה גבוהה יותר ליישר קו עם היעדים הארגוניים, דבר אשר יכול לשפר את הזריזות בשרשרת האספקה ​​הפנימית ללקוח.

עוד נמצא בסקרים אלה, כי כאשר מעניקים שבחים לעובדים בצורה הוגנת ולכל מי שאכן מגיע לו לקבל שבחים, היריבות נותרת ממוקדת בחברות אחרות, ונמנע מצב של תחרות במחלקות אחרות בארגון.

עוד עולה ממחקרים אלה, כי בארגונים שמבטאים הכרה בהישגי צוות, רק  כשני אחוזים השיבו כי הם 'לא מסכימים' עם הקביעה  כי החברה שלהם קובעת יעדי לקוחות שאפתניים.

הכרה בהישגים יכולה לחזק את תחושת המשמעות והמטרה של צוות. מהסקרים שנערכת על ידי גאלופ עולה, כי כ-74% מהעובדים שאמרו בסקר כי הצוות שלהם זוכה לשבחים, השיבו כי הם 'מסכימים בתוקף' עם הקביעה כי הם מרגישים שלמשימות שהם מבצעים בעבודה יש ערך והן מעשיות.

מסקנת החוקרים היא, כי העובדים מרגישים שהמשימות שהארגון מטיל עליהם לבצע הופכות את תפקידם לחשוב, וכי תחושה זו הינה מהותית למידת המחוברות של העובד לארגון.

 

כנס משאבי אנוש כנס קהילת הגיוס השנתי 2021

אין תגובות

השאר תגובה