שיתוף

ענף ההייטק מככב אמנם בראש טבלת השכר בשוק העבודה הישראלי, עם שכר, הטבות ותנאי העסקה שאין שני להם, אבל מספר עובדי ענף ההייטק מהווה כ-7.83% בלבד מסך המועסקים במשק. כך עולה מסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בעוד שהמספר הכולל של העובדים במשק נאמד בדצמבר 2017 על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכ-3.87 מיליון עובדים, הרי שמספר השכירים בתחום ההייטק בישראל עמד בשנת 2017 על כ-303 אלף עובדים. זוהי עלייה של כ-2% לעומת כ-297 אלף עובדי הייטק בשנה שקדמה לה.

עוד עולה מהסקר, כי מספר המועסקים בענפי התעשייה בתחום ההייטק הגיע בשנת 2017 לכ-113 אלף עובדים – כ-37% מסך עובדי ההייטק. לעומת זאת, בענפי השירותים בתחום ההייטק הגיע מספר המועסקים לכ-190 אלף עובדים שכירים – כ-62.7% מסך עובדי ההייטק.

יצויין, כי בהגדרה: 'ענפי התעשייה בתחום ההייטק" נכללו בסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תעשיות אלה: ייצור תרופות כולל תרופות הומאופתיות; ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי, יייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה.

במסגרת ענפי השירותים בתחום ההייטק (שירותים עתירי ידע בהייטק) נכללו בסקר תעשיות אלה: שירותי תקשורת, תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים, עיבוד נתונים, אחסון ושירותים נלווים, אתרי אינטרנט, מרכזי מחקר ופיתוח, מחקר ופיתוח בהנדסה ובמדעי הטבע.

אחוז השכירים בתחום ההייטק

שיעור השכירים בתחום ההייטק מתוך כלל השכירים במשק עמד ב-2017 על כתשעה אחוזים, לעומת 9.1% בשנת 2016. מספר הגברים השכירים בתחום ההייטק הגיע לכ-199 אלף מועסקים בשנת 2017. מספר הנשים השכירות בתחום ההייטק היה נמוך בכ-95 אלף ממספר הגברים בתחום זה, והסתכם בכ-104 אלף נשות הייטק בשנת 2017.

ב-2017 עמד שיעור הגברים השכירים בתחום ההייטק (מתוך כלל הגברים השכירים במשק) על כ-11.6%. הנשים השכירות בתחום ההייטק היוו כ-6.3% מכלל הנשים השכירות במשק.

שכירים המועסקים כעובדי קבלן

בסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוגדרו מקבלי שכר באמצעות חברת כוח אדם או קבלני כוח אדם השכירים הבאים: שכירים שהושמו במקום עבודה אבל מקבלים את שכרם מחברת כוח אדם או מקבלן כוח אדם, אף על פי שמקום העבודה שבו הושמו אחראי על ביצוע עבודתם.

בהגדרה של מקבלי שכר מחברות כוח אדם לא נכללו: שכירים שהם עובדי סגל בחברות כוח האדם, וכן שכירים העובדים באמצעות קבלן משנה, כאשר קבלן המשנה הוא האחראי לביצוע עבודתם ולטיב עבודתם. שכירים אלו מועסקים בעיקר בענפי הכלכלה הבאים: שירותי שמירה ואבטחה, שירותי תמיכה משולבים למתקנים, שירותי ניקיון, ושירותי מטפלי בית.

כ-38.3 אלף מועסקים דרך חברות כ"א

מספר השכירים שקיבלו אשתקד את שכרם מחברות כוח אדם הגיע לכ-38.3 אלף עובדים, לעומת כ-36 אלף עובדים בשנת 2016 – עלייה של כ-6.39%. הסקר מציין, כי מספרם של השכירים העובדים באמצעות קבלן משנה בענפי הכלכלה הללו: שירותי שמירה ואבטחה, שירותי תמיכה משולבים למתקנים, שירותי ניקיון, ושירותים הניתנים על ידי מטפלי בית, הגיע בשנת 2017 לכ-145 אלף עובדים, לעומת כ-146 אלף עובדים בשנת 2016.

שכירים המועסקים מחוץ לישובי מגוריהם

מהסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי חלקם של המועסקים העובדים מחוץ ליישוב מגוריהם הגיע בשנת 2017 לכ-53.9% – ללא שינוי לעומת שנת 2016.

מסתבר כי חלקם של הגברים העובדים מחוץ ליישוב מגוריהם גדול מזה של הנשים. כ-60.7% מהגברים המועסקים עבדו אשתקד מחוץ ליישוב מגוריהם, לעומת כ-60.5% מהגברים המועסקים בשנת 2016.

לעומת זאת, רק כ-46.2% מהנשים המועסקות עבדו בשנת 2017 מחוץ לישובי מגוריהן – ירידה קלה לעומת כ-46.4% מהנשים שעבדו מחוץ למקום מגוריהן ב-2016.

בחלוקה לפי איזורים גיאוגרפיים, ניתן לראות כי 65.2% מתושבי אזור יהודה והשומרון עבדו אשתקד מחוץ לישובי מגוריהם, לעומת כ-66.3% בשנת 2016. יתרה מכך, רובם של תושבים אלה (כ-75.6%) אף היו מועסקים מחוץ למחוז המגורים, לעומת כ-76% בשנת 2016.

במחוז המרכז: כ-63.9% מהמועסקים עבדו אשתקד מחוץ ליישובי מגוריהם, לעומת כ-64.9% בשנת 2016. כ-46.5% מהם עבדו מחוץ למחוז המגורים, לעומת כ-46.9% בשנת 2016.

במחוז ירושלים היציאה לעבודה מחוץ למקום המגורים היא בשיעורים משמעותית נמוכים יותר. רק כ-22.4% מהמועסקים במחוז זה עבדו בשנת 2017 מחוץ ליישובי מגוריהם, לעומת כ-21.8% בשנת 2016.

כ-37.8% מהמועסקים במחוז ירושלים שעבדו מחוץ ישובי מגוריהם, עבדו אשתקד בתוך נפת המגורים, לעומת כ-39.1% בשנת 2016.

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה