שיתוף

בין יום עבודה ליום העבודה שאחריו חייבת להיות הפסקה של שמונה שעות לפחות, כך קובע חוק שעות עבודה ומנוחה.

למרות זאת, על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, גם אם בין משמרת אחת לאחרת חלה הפסקה של פחות משמונה שעות, בית הדין לעבודה לא מכיר בשעות המשמרת השנייה כהמשך של המשמרת הראשונה.

במילים אחרות, שעות המשמרת השנייה לא נחשבות לשעות נוספות של המשמרת הראשונה, גם אם בין שתי המשמרות יש פחות משמונה שעות.

אם אכן יש פחות משמונה שעות בין משמרת אחת לזו שאחריה, העובד יכול להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. מעסיקים שלא מקפידים על הפסקות בין ימי העבודה יהיו חשופים לקנסות.

במילים אחרות, אם המעסיק לא מאפשר לעובד הפסקה של לפחות שמונה שעות בין יום אחד ליום העסודה שאחריו (או בין משמרת אחת לזו שאחריה), העובד יכול להגיש נגד המעסיק תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה והמעסיק יהיה כאמור חשוף לקנס.

אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק הוא ישלם קנס בסכום של 2,840 שקלים, וכל מעסיק אחר ישלם קנס של 5,680 שקלים.

במקרים של הפרת החוק שחוזרת על עצמה פעמיים בתוך שנתיים, כלומר המעסיק ביצע הפרה זהה של החוק בפעם השנייה בתוך שנתיים, יוכפל גובה הקנס.

בשתי פסיקות שונות פסק בית הדין הארצי לעבודה כי, כאמור, גם אם בין משמרת אחת לשנייה חלה הפסקה של פחות משמונה שעות, אין לראות בשעות המשמרת השנייה המשך של המשמרת הראשונה, ומכיוון שכך, שעות המשמרת השנייה לא נחשבות לשעות נוספות של המשמרת הראשונה.

כאשר מדובר במשמרות של עובדות (נשים) במשמרות לילה, נכנס לתמונה גם חוק עבודת נשים.

לפיכך, עובדת המועסקת בלילה זכאית למנוחה של 12 שעות לפחות בין משמרת אחת לשנייה (למעט במקומות עבודה מסויימים).

לגבי אישה בהיריון קובע סעיף 10(ד) לחוק עבודת נשים, כי עבודת לילה היא עבודה שלפחות שעתיים ממנה הן בין השעות 22:00 לשש בבוקר.

זאת ועוד, המעסיק מחויב לספק לעובדת המועסקת במשמרת לילה אמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו, במקרים בהם אין לעובדת אפשרות להשתמש בשירותי תחבורה אחרים (פרט למקומות עבודה מסויימים).

בנוסף, אסור להעסיק במשמרת לילה עובדת בהיריון החל מהחודש החמישי להריונה. אבל זאת, רק אם העובדת הודיעה למעסיק בכתב כי אינה מסכימה לעבוד במשמרת לילה החל מהחודש החמישי להריונה.

יצויין, כי חוק עבודת נשים מגדיר 'לילה' כ-11 שעות שבין חצות הלילה לשש בבוקר (למעט בענף החקלאות שם החוק מגדיר לילה כשעות שבין חצות הלילה לחמש בבוקר).

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה