שיתוף

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא רכיב בקרן פנסיה ובביטוח מנהלים, שנועד להבטיח תשלום קצבה חודשית לעובד במקרים בהם הוא איבד את היכולת שלו לעבוד ולהתפרנס בעקבות מצב בריאותי, כמו למשל בעת מחלה קשה, תאונה וכו.

בביטוחים פנסיוניים שונים יש מסלולים שונים שבהם ניתן משקל שונה לרכיב אבדן כושר העבודה, ביחס לרכיב החיסכון או לרכיב ביטוח השאירים, והמבוטח רשאי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו.

למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד באיזה מסלול לנהל את כספי החיסכון הפנסיוני. יתרה מכך, לעובד יש זכות לבחור במסלול שאינו כולל כלל ביטוח אבדן כושר עבודה, באופן שהסכום כולו יוקדש לחסכון. יש לציין שאופציה זו אינה קיימת בקרנות פנסיה מקיפות.

במקרה שהעובד בוחר לוותר על ביטוח אבדן כושר העבודה, הוא לא יהיה זכאי לקבל סכום כלשהו במקרה של נכות (אירוע בריאותי שמונע ממנו להתפרנס): לא מהחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני ולא מהמעסיק.

לעובדים שבוחרים באופציה שלא כוללת ביטוח אבדן כושר עבודה במסגרת הביטוח הפנסיוני, מומלץ לעשות לעצמם ביטוח אבדן כושר עבודה פרטי (בנוסף לביטוח הפנסיוני).

ארגונים שרוצים ללכת לקראת עובדיהם ולתת להם הטבה שהיא מעבר לחובה הסוציאלית הקבועה בחוק, יכולים להשתתף גם בביטוח אבדן כושר עבודה ייעודי שהינו נפרד מביטוח המנהלים. חשוב לציין כי חיסכון פנסיוני בקופת גמל אינו כולל ביטוח מפני אובדן כושר עבודה.

בקרנות הפנסיה המקיפות כולל הביטוח גם מקרים שבהם נגרם אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה שהיתה קיימת וידועה, גם לפני שהעובד הצטרף לקרן הפנסיה. אלא שהכיסוי נכנס לתוקף רק לאחר 60 חודשים מיום ההצטרפות לפנסיה.

כלומר, העובד והמעסיק מפקידים כל חודש לקרן, במשך 60 חודשים ורק לאחר 60 ההפקדות, הכיסוי נכנס לתוקף.

החיסכון הפנסיוני במסגרת ביטוח מנהלים, בדרך כלל לא מבטח מפני אירועים הקשורים במחלות קיימות.

למרות זאת, העובד וחברת הביטוח יכולים להגיע להסכמה לפיה הביטוח כן יכסה גם מחלות קיימות, אבל לשם כך, ההפקדה החודשית שישלם העובד (וגם המעסיק) תהיה גבוהה יותר.

חשוב לציין, כי הביטוח מפני אובדן כושר עבודה, שהינו חלק מקרן הפנסיה, מגן בדרך כלל על העובד רק מפני אובדן מוחלט של כושר עבודה לעבוד בכל מקצוע שהוא, המתאים לכישוריו.

במילים אחרות, אם העובד מאבד את יכולתו לעבוד במקצוע הספציפי שבו הוא עוסק אבל יכול לעסוק במקצוע אחר, הוא לא יהיה זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה.

במקרה של ביטוח מנהלים, הביטוח מפני אובדן כושר עבודה מכסה בדרך כלל גם את אובדן הכושר לעבוד במקצוע הספציפי של העובד.

כלומר, אם העובד לא יכול יותר לעבוד במקצוע הספציפי שבו עבד, הוא זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה, למרות שהוא כן יכול לעסוק במקצוע או עבודה אחרים.

כאשר עובד שהוא עמית בקרן פנסיה או שיש לו ביטוח מנהלים, מקבל קצבת אבדן כושר עבודה בגלל מקרה בריאותי, הוא פטור מביצוע הפקדות לקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים, באופן יחסי לאחוזי הנכות שנקבעו לו על ידי קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים.

את ההפרש לעומת ההפקדות המלאות ששילם העובד טרם אבדן כושר העבודה ישלמו קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים.

במילים אחרות, קרן הפנסיה, או ביטוח המנהלים, ממשיכים להפקיד בעצמם (עבור העובד) את התגמולים (ההפקדות) שהיו אמורים להיות מופקדים לחיסכון הפנסיוני אלמלא אובדן כושר העבודה.

העובד יכול לשלם בעצמו (או באמצעות המעסיק אם הוא ממשיך לעבוד בתקופה זו), סכומים נוספים לחיסכון הפנסיוני, כדי להגדיל את החיסכון ואת קצבת הפנסיה החודשית שיקבל לאחר שיגיע לגיל פרישה מעבודה.

אם קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים קבעו, כי העובד זכאי לנכות של 100 אחוזים, הוא זכאי לפטור מלא מביצוע הפקדות לפנסיה.

במקרה כזה, קרן הפנסיה (או ביטוח המהלים) מעבירים בעצמם את הכספים השוטפים לחיסכון הפנסיוני של העובד לכל אורך התקופה שבה הוא זכאי לקצבת אבדן כושר עבודה, לרבות רכיב העובד, רכיב המעסיק ורכיב הפיצויים, באותם שיעורים שהיו מופרשים לפני שנגרם לו אבדן כושר העבודה.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה