שיתוף

אפליה בשל גיל, בין אם גיל גבוה או נמוך, מהווה אפליה אסורה בקבלה לעבודה. עם זאת, אפליה לרעה של עובד שהגיע לגיל פרישה, והעדפת עובדים שטרם הגיעו לגיל פרישה, אינה מהווה אפליה אסורה על פי החוק.

כך החליט בג"ץ בעקבות עתירה של רופא שעבר את גיל הפרישה וביקש להשתתף במכרז ואף הגיש את מועמדותו. בג"ץ דחה את עתירתו של הרופא ובכך למעשה נקבע כי עובדים שעברו את גיל הפרישה נמצאים בעדיפות שנייה בקבלה לעבודה, כאשר עובדים שגילם הוא נמוך מגיל הפרישה יכולים לקבל עדיפות ראשונה על פני מועמדים שהגיעו לגיל פרישה.

הכול החל כאשר הרופא שהגיש את העתירה ביקש להשתתף במכרז למשרת רופא בחברה ממשלתית. הוא הגיש את מועמדותו למכרז ולאחר שלא קיבל תשובה בירר מהו הסטטוס של מועמדותו.

מדיניות שני המעגלים – קדימות לעובדים שגילם מגיל הפרישה

התשובה שקיבל היתה כי המכרז נערך בהתאם למדיניות הנקראת 'שני מעגלים'. על פי מדיניות זו, אין מגבלת גיל בעת הגשת מועמדות למכרז. זהו המעגל הראשון.

עם זאת, מועמדים שגילם הינו מעל לגיל הפרישה יוזמנו לוועדת בוחנים. ועדה זו מהווה את המעגל השני. על פי מדיניות זו, רק במקרה שלא נמצא מועמד מתאים בין המועמדים שטרם הגיעו לגיל הפרישה, ניתן לשקול מועמדות של מועמד שהגיע לגיל פריחשה או עבר אותו.

ביה"ד האיזורי דחה את התביעה

אותו רופא ביקש לבטל את תוצאות המכרז ופנה לבית הדין האזורי לעבודה. בית הדין דחה את תביעתו. בעקבות הדחייה, פנה הרופא וערער לבית הדין הארצי לעבודה. אלא שגם בית הדין הארצי דחה את תביעתו. בעקבת זאת הגיש הרופא ערעור לבג"ץ.

בג"ץ פסק, כי הקביעה המנחה את חוק גיל פרישה ואת חוק שירות המדינה (גמלאות) היא כי ניתן לחייב עובד שהגיע לגיל 67 לצאת לגמלאות בשל גילו. מקביעה זו נגזרת באופן ישיר סמכותה של רשות ציבורית להגביל בני 67 ומעלה מלהשתתף במכרז על משרה.

עוד נקבע, כי השימוש בשיטת שני המעגלים, לפיה אם לא יימצא מועמד מתאים מקרב המתמודדים שטרם הגיעו לגיל הפרישה, תבחן מועמדותם של המתמודדים מעל גיל הפרישה, מעניק לכאורה הזדמנות גם למועמדים שגילם הוא מעל לגיל הפרישה.

מדיניות שני המעגלים – אמצעי שפגיעתו פחותה

לאור כל זאת קבע בג"ץ כי המכרז, שבוצע על פי מדיניות שני המעגלים, מהווה אמצעי שפגיעתו פחותה ועומד במבחן המידתיות ובמבחן הביקורת השיפוטית. לאור זאת, דחה בג"ץ את הערעור.

המשמעות של פסיקה זו היא, כי הגבלת השתתפותם של מועמדים מעבר לגיל הפרישה במכרז על משרה מסוימת היא מידתית ואינה מהווה אפליה פסולה על רקע גיל.

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה