שיתוף

תרבות ארגונית היא הבסיס שעל גביו מוגדרים הנורמות והערכים של הארגון. בארגונים בהם נורמות וערכים אלה תואמים את ערכי העובדים, משמשת התרבות הארגונית בסיס לתחושת המחויבות של העובדים לארגון ולרמת ההזדהות שלהם איתו.

אחת הסוגיות עימן מתמודדים מנהלי משאבי אנוש בנושא התרבות הארגונית היא, האם לדרוש מהעובדים להתאים עצמם בכל מחיר לתרבות הארגונית.

יתרה מכך, מנהלי משאבי אנוש עומדים לא אחת בפני הדילמה, האם לוותר על גיוס של טלנט מבוקש רק משום שהוא אינו מתאים לתרבות הארגונית.

זאת ועוד, התרבות הארגונית היא הבסיס ליכולתו של ארגון להפיק לקחים מטעויות, והיא הגורם שקובע את מידת שיתוף הפעולה בין המחלקות ובית הצוותים בארגון.

התרבות הארגונית מגדירה את סוג האינטראקציה בין היחידות השונות בארגון, ובכך מגבירה את יעילותו.

בכל ארגון מתכננים מנהלי משאבי האנוש את יסודות התרבות הארגונית על פי הצרכים של הארגון, קהל היעד שלו, סוג המוצרים או השירותים שהוא מספק, סוגי השווקים בהם הוא פועל ועוד.

יש ארגונים שהתרבות הארגונית בהם שמה דגש בעיקר על עידוד לחדשנות, יוזמה, יצירתיות, חשיבה עצמאית ולקיחת סיכונים מחושבים.

יש ארגונים שהתרבות הארגונית שלהם שמה דגש על רמה גבוהה של תכנון לטווח ארוך, ויש תרבות ארגונית שמציבה בראש סולם הערכים שלה את ההתחשבות בעובדים והדאגה לרווחתם.

בארגונים מסוג מסוים התרבות הארגונית שמה דגש על עבודה בצוות, ובארגונים מסוג אחר שמה התרבות הארגונית דגש על האינדיבידואליות של העובד.

זאת ועוד, התרבות הארגונית מגדירה את רמת התחרותיות של הארגון מול מתחריו, ולעיתים מעודדת תחרותיות חיובית גם בין מחלקות וחטיבות בתוך הארגון.  

בארגונים שהתרבות הארגונית בהם היא חיובית, היא תורמת רבות להצלחת הארגון. מנגד, בארגונים שהתרבות הארגונית בהם היא רעילה ושלילית, היא תורמת רבות לשיעורי תחלופה גבוהים ומפחיתה את סיכויי הצלחה.

במקרים קיצוניים יותר, בהם התרבות הארגונית מכתיבה קודים של התנהגות בלתי רצויה, היא עלולה להכשיל את הארגון עד למצב של קריסתו.

הכשל הבולט ביותר הוא תרבות ארגונית שמעודדת פוליטיקה פנימית. אחת התוצאות של תרבות ארגונית כזו, היא שעובדים טובים נפלטים מהארגון רק משום שלא ידעו להשתייך לקבוצה הפוליטית הנכונה.

בשורה התחתונה, תרבות ארגונית חיובית היא תרבות ארגונית שמטפחת סביבת עבודה שבה העובדים מרגישים מחוברים לארגון, ששביעות הרצון שלהם מהארגון גבוהה והארגון מפגין את הערכתו אליהם, בין אם על ידי תגמול כספי או על ידי הכרה אחרת בהישגים.

כאשר התרבות הארגונית הינה חיובית, יש סיכויים גבוהים יותר שהמוטיבציה של העובדים תהיה גבוהה בהתאם, שמידת הפרודוקטיביות שלהם תהיה גבוהה ושמידת המחוייבות שלהם לעבודה והנאמנות שלהם לארגון יהיו גבוהות.

בסיכומו של דבר, מאחר שתרבות ארגונית חיובית תורמת לרמות גבוהות יותר של מחוברות עובדים לארגון, היא גם תורמת רבות לשיעורי שימור טובים יותר ומשאב אנושי מסור ומשקיע יותר.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה