שיתוף

ניתן למנות חמישה היבטים בהם השתנה תחום ניהול משאבי אנוש בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות:

1 מיקוד מחלקת משאבי אנוש: התחומים והסוגיות בהם מתמקדת מחלקת משאבי האנוש.

2 המחקר המתבצע על ידי מחלקת משאבי אנוש, בכל הקשור לעובדים ומועמדים, והתאמת האדם לתפקיד.

3 היחס אל העובדים ותפיסתם כמשאב שהינו חיוני כדי לקדם את מטרות החברה, ולא כאל חומר גלם.

4 סוגי התפקידים של העוסקים בניהול משאבי אנוש, וסוגי המיומנות הנדרשים כדי למלא את התפקידים השונים הכלולים בניהול משאבי האנוש.

5 סוגי הטכנולוגיות המשמשות את מנהלי משאבי האנוש.

אם מסתכלים את מסלול ההתפתחות של ניהול משאבי האנוש ב-30 השנים האחרונות, במהלכן חלה התפתחות הטכנולוגיה  שהלכה וצברה תאוצה, ניתן לראות שבשנות השמונים, עסקה מחלקת משאבי אנוש בעיקר בסוגיות של משמעת ובסוגיות של דיני עבודה.

עבודתו של מנהל משאבי האנוש התמקדה בעיקר במילוי טפסים ובנקיטת פעולות הנדרשות כדי למנוע תביעות משפטיות על ידי עובדים.

היום לעומת זאת, מנהלי משאבי האנוש נחשבים לחלק מההנהלה הבכירה, ומייעצים להנהלת החברה בסוגיות אסטרטגיות של השגת יעדי החברה, לצורך קידומה ושיפור תוצאותיה הכספיות.

הם עושים זאת דרך נושאים של רכישת טלנטים וניהולם, אסטרטגיות של גיוס ושימור עובדים, דאגה לרווחת העובדים, קידומם ועוד.

נושא נוסף שבו התמקדו מנהלי משאבי האנוש לפני 30 ואף 20 שנה הוא איך לקבוע את שכר העובד בהתאם לממוצע השכר באותו ענף, ולוודא שהעובד אכן יקבל בזמן את שכרו ואת ההטבות והתנאים הסוציאליים שהוא זכאי להם.

בתקופה הנוכחית, לעומת זאת, נדרשים מנהלי משאבי אנוש להיות מאוד יצירתיים ולהשתמש במערכות טכנולוגיות ובמאגרי נתונים כדי לקבוע את השכר וההטבות המתאימים ביותר לכל עובד באופן פרטני ובה בעת לוודא שכל עובד יכול לאזן בין חיים אישיים לעבודה.

נושא נוסף שחל בו שינוי מרחיק לכת בתפקידו של מנהל משאבי האנוש בעקבות מהפיכתת הטכנולוגיה הוא דרגתו וחשיבותו של מנהל משאבי האנוש בארגון.

בעוד שלפני כ-20-30 שנה מנהל משאבי האנוש נחשב למעשה לפקיד בכיר ועסק בנושאים אדמיניסטרטיביים בלבד, הרי שכיום כאמור, למנהל משאבי האנוש יש מקום של כבוד בשולחן ההנהלה הבכירה.

הודות לטכנולוגיות המאפשרות לבצע אנליזות של יכולות העובדים והתאמת התפקיד ליכולות ולתכונות, מנהל משאבי האנוש הינו יועץ בכיר וחיוני להנהלה הבכירה של הארגון.

גם מהות תפקידו של מנהל משאבי האנוש ברמה הטכנית והיומיומית השתנתה בעקבות כניסת הטכנולוגיה והתפתחותה.

לפני כ-20-30 שנה נשמרו הנתונים במחשבו של מנהל משאבי האנוש על גבי גיליונות אלקטרונים, ותהליכים נרשמו ונשמרו על גבי ניירת אינסופי, דבר שגזל שעות עבודה רבות ממנהל משאבי האנוש וגרם לשחיקה מהירה של מנהל משאבי האנוש.

היום לעומת זאת, הודות לכלים טכנולוגים מתקדמים, מחלקת משאבי אנוש אינה צריכה לטבוע בניירת. העבודה מתבצעת באמצעות טכנולוגיות מתקדמות שמאפשרות לחסוך זמן יקר ולהתמקד במשימות הקשורות לתכנון אסטרטגיה.

 

 

כנס משאבי אנוש כנס קהילת הגיוס השנתי 2021

אין תגובות

השאר תגובה