שיתוף

מידת שביעות הרצון של העובדים מהארגון בו הם עובדים ומידת המחוברות שלהם לארגון, משפיעות לטובה גם על יכולתו של הארגון לגייס עובדים חדשים.

הסיבה לכך היא שעובדים שהינם בעלי שביעות רצון גבוהה ומידת מחוברות גבוהה לארגון, שהינם מאושרים במקום העבודה שלהם, מעבירים הלאה את המסר שמדובר בחברה שטוב לעבוד בה ושיש לה יתרונות עבור העובדים, על פני ארגונים אחרים.

בנוסף, עובדים שמרוצים בתפקידם ומקצב ההתפתחות והצמיחה שלהם בעבודה יהיו גם בין הראשונים לכתוב מאמרים הקשורים לתפקידם, באופן שיגרום למועמדים פוטנציאלים להתעניין בחברה.

זאת ועוד, שביעות רצון העובדים ומידת המחוברות שלהם לארגון משפיעים במידה משמעותית על הפרודוקטיביות שלהם ועל הצלחתם, וכתוצאה מכך גם על התוצאות העסקיות של החברה.

ממחקרים שבוצעו בארה"ב עולה, כי הסיכון שעובדים שמידת המחוברות שלהם לארגון גבוהה, יעזבו אותו, נמוך בכמעט 90 אחוזים לעומת עובדים שמידת המחוברות שלהם לארגון נמוכה.

עוד מראים מחקרים אלה, כי העלות הכוללת של תחלופת עובדים יכולה להגיע ליותר משתי משכורות שנתיות של העובדים שעזבו.

נתונים אלה מעידים על הערך הרב שיש לתוכניות מחוברות עובדים. אלא שכדי שתוכנית מחוברות עובדים תצליח, כל מנהלי החברה צריכים להיות מחוייבים לה ואף לרתום לשם כך את העובדים הכפיפים להם.

למעשה, המחויבות של החברה כולה לתוכנית הגברת מחוברות העובדים מתחילה ממנכ"ל החברה.

מנהל משאבי אנוש שרוצה לרתום את המנכ"ל ושאר חברי ההנהלה הבכירה לתוכנית מחוברות העובדים, צריך להציג בפניהם את כל פרטי הפעולה ואיך כל אחד מהם משפיע על התוצאות העסקיות של הארגון.

דרג מנהלים נוסף שהינו קריטי להצלחת התוכנית להגברת מחוברות העובדים הוא המנהלים הישירים של העובדים. למעשה, מחוייבותם של המנהלים הישירים לתוכנית מחוברות העובדים היא לעיתים קריטית אף יותר מזו של חברי ההנהלה הבכירה.

היכולת של מנהל משאבי האנוש לרתום את ההנהלה הבכירה ואת המנהלים הישירים כאחד, לתוכנית המחוברות, תלויה במידה רבה ביכולתו להמחיש להם איך ניתן להשתמש בנתונים ובמידע בכל הקשור לפרודוקטיביות הצפויה של העובדים כתוצאה מתוכנית המחוברות, לעומת הפרודוקטיביות שלהם ללא תוכנית מחוברות.

כחלק בלתי נפרד מבניית תוכנית מחוברות יעילה, יש חשיבות רבה להכנסת פלטפורמות ניהול חווית עובד מתוחכמות למערך משאבי האנוש.

יש פלטפורמות תוכנה בעלות לוחות מחוונים וכלים המאפשרים לתכנן קדימה כדי למדוד את מידת המחוברות של העובדים בכל שלב של ביצוע התוכנית להגברת מחוברות העובדים, ולעקוב אחר ההתקדמות והשיפור לאורך זמן.

ההזדהות של העובדים והמועמדים עם החזון של החברה, עם המטרות והערכים החשובים שלה, תגביר את מידת המחוברות של העובדים ואת רצונם של מועמדים להצטרך אליה.

אחת הנקודות שחשוב מאוד לזכור היא, שאין זה מספיק לבצע רק את השלבים הראשונים של תוכנית הגברת המחוברות. יש חשיבות רבה למחוייבות לתוכנית לכל אורך הדרך.

יודגש כאן, כי אם היוזמה לתוכנית יוצאת לדרך, וזמן מסויים לאחר מכן היא נכשלת, מידת המחוברות של העובדים עלולה לרדת לרמה נמוכה יותר משהיתה לפני תחילת התוכנית. במילים אחרות, הזנחת התוכנית בכל שלב שהוא, עלולה לפגוע במידת המחוברות.

לכן, אחד היסודות להצלחת התוכנית הוא בניית האמון של העובדים בהנהלה ובתוכנית. עליהם לקבל מסרים אמיתיים לכך שההנהלה רצינית לגבי התוכנית ומתכוונת לבצע את השינוי במלואו. ולשם כך יש לשמור על ערוצי תקשורת פתוחים.

בסיכומו של דבר, חברה שתבצע את תוכנית הגברת מחוברות העובדים באופן מלא ותוך מחוייבות מלאה של ההנהלה על כל דרגיה, תצליח לקטוף את הפירות בדמות אפשרויות גיוס עובדים נרחבות יותר, והצלחה גדולה יותר באיתור, גיוס וקליטה של עובדים, לרבות טלנטים מבוקשים.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה