שיתוף

עם סיום המשבר העולמי בעקבות מגיפת הקורונה, יפתחו השווקים הבינלאומיים וחברות רבות ירצו לפתוח עסקים בסין.

חשוב לדעת שכדי להעסיק עובדים מקומיים בסין הכרחי לגלות בקיאות בחוקי ההעסקה המקומיים הרלוונטיים לסין.

יודגש כאן, כי חוקי ההעסקה בסין שונים לחלוטין מאלה שבישראל ושונים אף מהחוקים במדינות מערביות אחרות.

החוקים בסין מחמירים מאוד ומעסיקים שלא מכירים את החוקים הללו מסכנים את פעילותם שם.

לכן יש חשיבות רבה להסתייעות בעורכי דין שמכירים את החוקים בסין ובה בעת חשוב ללמוד לעומק מהן זכויות העובדים, אילו סוגי חוזים משמשים ביחסי העבודה, וכיצד חברות יכולות לסיים את יחסי העבודה באופן חוקי.

החוק העיקרי המסדיר את יחסי העבודה בסין הוא פקודת התעסוקה. יש הרבה מאוד הטבות והגנות שהן זמינות רק לעובדים קבועים, המועסקים על פי חוזה ארוך טווח.

עובד בחוזה ארוך טווח משמעו שהעובד חייב לעבוד עבור אותו מעסיק לפחות ארבעה שבועות רצופים, ולפחות 18 שעות בכל שבוע.

בהונג קונג, למשל, חוזי העסקה יכולים להיחתם בלי מועד תום תקופה, כלומר לתקופה פתוחה, אבל צריך להיות רשום בחוזה שהעובד הוא עובד קבוע.

כל עוד משך תקופת ההעסקה לא מצוין בחוזה, החוזה נחשב לחוזה שנחתם לחודש אחד בלבד. לאחר שהעובד עבד לפחות 18 שעות בשבוע, במשך ארבעה שבועות רצופים, החוזה מתחדש מחודש לחודש.

אשר לגיוס באמצעות חברות כוח אדם או חברות השמה – בהונג קונג לא נפוץ השימוש בחברות כוח אדם כמו באיזורים אחרים בדרום מזרח אסיה, בין השאר בגלל הקלות היחסית שבה יכולים המעסיקים לסיים את העסקתם של העובדים בהונג קונג.

חוזי ההעסקה לא חייבים להיות בכתב, אבל יש לשים לב שבפועל, רוב החוזים נכתבים ונחתמים בכתב.

השפות הרשמיות בהונג קונג הן אנגלית וסינית. אבל במגזר המשפטי, במגזר העסקים, במגזרים המקצועיים ובמגזר הפיננסי, השפה הנפוצה היא אנגלית.

אשר לתקופת מבחן לעובדים: יש שימוש נפוץ בתקופות מבחן, ואין לתקופות אלה הגבלות אם כי בדרך כלל הן בין שלושה חודשים לחצי שנה.

כל צד רשאי לסיים את החוזה במהלך החודש הראשון של תקופת מבחן. פרט לכך, המעסיק לא נדרש למסור הודעה לעובד לפני סיום חוזה העסקה.

אשר לשעות עבודה ומנוחה: בסין אין חוקים ספציפיים שמגבילים שעות עבודה ומנוחה. ועם זאת, כל עובד קבוע בסין זכאי לחופשות בחגים הסטטוטוריים, כמו גם לחופשה שנתית סטטוטורית ולפחות יום מנוחה אחד כל שבעה ימים.

מה לגבי חופשות: עובדים קבועים שעבדו לפחות שנה אחת ברציפות, זכאים לחופשה שנתית בתשלום.

משך החופשה בתשלום הוא עד 14 יום, בהתאם למשך ההעסקה. עם זאת, בדרך כלל המעסיקים מעניקים חופשה ארוכה יותר במסגרת החוזה, מעל למינימום שנקבע בחוק.

זכות נוספת היא לימי מחלה וחופשות לידה. עובדים קבועים צוברים עד 120 ימי מחלה בשנה.

נשים עובדות זכאיות לחופשת לידה של עשרה שבועות. גברים עובדים זכאים לחופשת אבהות בת חמישה ימים, כל עוד מתקיימים תנאי זכאות מסוימים, לרבות היותם עובדים קבועים.

יריד משאבי אנוש 2022 - ריבוע

אין תגובות

השאר תגובה