שיתוף

עידוד מוטיבציה אצל עובדים באמצעות שכר חייב להתבצע בצורה חכמה ויעילה. חשוב מאד לוודא שבונוסים לסוגיהם השונים יוענקו רק לעובדים שהגיעו להישגים יוצאי דופן.

ארגון שמעניק בונוסים בלי שיש מאחורי הענקת הבונוסים אסטרטגיה שמגדירה במדויק למי מגיע לקבל, ומהם הסכומים שמגיעים עבור כל סוג של הישג ויעד, עלול למצוא את עצמו עם עלייה מהותית בהוצאות, כשהתמורה לכך נמוכה עד לא קיימת.

אחת הדוגמאות הבולטות להענקת בונוסים שמביאה יותר נזק מתועלת היא הענקת בונוסים ל"מקורבים". כלומר, לעובדים שמכירים היטב את כל כללי משחק הפוליטיקה הפנימית ומנצלים זאת כדי לקדם את עצמם.

כך קורה, שהעובדים שמקבלים את הבונוסים לא מספקים את התמורה לעלויות (הבונוס), ומנגד, עובדים שכן תורמים רבות ואינם מקושרים לצמרת, מאבדים מוטיבציה ובסופו של דבר נוטשים את הארגון.

בארגונים שכן פועלים כהלכה בכל הנוגע להענקת שכר עידוד למצטיינים, יש כיום כמה גישות לגבי שיטת הענקת הבונוסים. כל השיטות הללו שמות דגש על שימוש במדדים שונים, לרבות כלים ניהוליים שמאפשרים לארגון להגיע לאופטימיזציה של הישגים.

תהא הגישה אשר תהא, הרעיון הוא ליצור מנגנון תגמולים שיוצר הזדהות עם מטרות הארגון, מעודד מוטיבציה אצל כל העובדים, מאפשר את קידום האסטרטגיה של הארגון ובסופו של דבר מביא את הארון כולו להישגים על פני מתחריו.

שיטה חדשה יחסית גורסת, כי יש לבסס את שיטת הבונוסים על אסטרטגיה שמכוונת להשגת תיאום בין היחידות השונות בארגון, באופן שכל היחידות יהיו מכוונות לאותן מטרות שהוגדרו מראש.

היעדים שיוצבו לכל מחלקה וצוות מוגדרים באופן שהשגתם תאפשר להשיג את היעדים שהוצבו ליחדה הגבוהה יותר בהיררכיה. לדוגמה,  השגת יעדי הצוותים תמנף את השגת יעדי המחלקה, השגת יעדי המחלקות תאפשר השגת יעדי חטיבות וכך הלאה.

הרעיון מאחורי אסטרטגיה זו הוא להתוות חוט מקשר בין יעדי החברה לבין גורמי ההצלחה שלה. מדובר בתפיסה שמאפשרת ליישם מערכת מדידה מאוזנת, שמשקללת את מדדי הביצוע, כאשר אלה האחרונים נקבעים על ידי הערכים הראשיים של הארגון.

קביעת המדדים, הערכים ודרך השקלול מתבצעת על ידי המנהלים בדרגים השונים, ותוך שיתוף עם העובדים הכפיפים להם.

שיטה זו מאפשרת להנהלה הבכירה לזהות את מרכיבי ההצלחה הקריטיים, ומקד את מאמצי הארגון בהשגת היעדים.

הרעיון הוא שכל מנהל של כל יחידה בארגון (צוות, מחלקה, חטיבה וכו) יגדיר לכפיפים לו (בין אם מנהלים או עובדים) את המדדים הקריטיים בהם עליהם לעמוד ואת היעדים שהוא אחראי על השגתם.

אין תגובות

השאר תגובה