אושר סופית: עובדים יוכלו לעבוד שעות נוספות במקרים רבים יותר

אושר סופית: עובדים יוכלו לעבוד שעות נוספות במקרים רבים יותר

אושרה הצעתם של חברי הכנסת לכך שעובדים יוכלו לעבוד שעות נוספות במקרים רבים יותר

שיתוף
ניהול זמן

ב 7 במרץ 2018, אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018. מדובר בהצעה ממשלתית אליה מוזגו הצעות פרטיות של של חברי הכנסת עודד פורר, מירב בן ארי, ואורן חזן.

מוצע לקבוע שני תיקונים עיקריים לחוק שעות עבודה ומנוחה:

1.מוצע כי במקום עבודה שעובדים בו במשמרות יהיה ניתן לעבוד שבוע אחד בתוך שבועיים בעבודת לילה וזאת במקום שבוע אחד בתוך שלושה שבועות.

2. מוצע לקבוע כי במקום ההיתר הכללי לעבודה בשעות נוספות שקיים היום מכוח הכרזה על מצב חירום, ניתן יהיה לתת היתרים כללים לעבודה בשעות נוספות בעת שהוכרז מצב מיוחד בעורף, בעת גיוס מילואים בצו שמונה ובעת אירוע אסון המוני.

כמו כן, מוצע לאפשר מתן היתר לרבות היתר כללי לפי צרכי הכלכלה והמשק, וכן לתת היתר מטעמים מיוחדים בשל צרכי מקום עבודה מסוים, ענף עבודה מסוים או סוג עבודה מסוים.

בדברי ההסבר נכתב: "במהלך שני העשורים האחרונים התקבלו החלטות ממשלה אשר הנחו את משרדי הממשלה לפעול לקידום הניתוק של החקיקה שבתחום אחריותם מהזיקה להכרזה על מצב חירום האמורה. החלטת הממשלה האחרונה שבהן היא החלטת ממשלה מס' 1948 מיום 11 בספטמבר 2016. בפועל, עד כה התגלה קושי בניתוק של סעיף 11(1) לחוק מהעילה של הכרזה על מצב חירום, בשל העובדה שההיתרים הכלל–משקיים להעסקת עובדים בשעות נוספות העומדים בתוקפם משנת 1973 ועד היום מתבססים על העילה האמורה, ובהעדר הסכמות בקשר לתיקון החוק. ההיתרים הכלל–משקיים להעסקת עובדים בשעות נוספות שהוצאו מכוח העילה כאמור והעומדים בתוקפם כיום הם מיום כ"ב בכסלו התשל"ד 17 בדצמבר 1973"

לדברי יו"ר ועדת העבודה והרווחה ח"כ אלי אלאלוף: "יש עובדים שזקוקים להכנסה משמעותית יותר. דאגנו לצורך של עבודה נוספת לעובדים שזה יהיה אך ורק לפי רצונם ולא כתכתיב של המעסיקים". 36 תמכו 17 התנגדו.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה