שיתוף

בית הדין לעבודה קיבל בחלקה בקשה לאישור תביעה ייצוגית של עובדים נגד מעסיק. הסיבות לתביעה שאושרו כתביעה ייצוגית הן: תשלום הפרשי פנסיה ופיצויים בנוגע ל'תוספת פרוצדורות' ודמי חופשה.

עם זאת, הבקשה לתביעה ייצוגית לפיצוי בשל רכיב שעות הנוספות נדחתה. בית הדין לעבודה קבע, כי העובד (שמוביל את התביעה הייצוגית) שתבע בגין שעות נוספות, יוכל להגיש תביעה אישית בגין שעות נוספות.

הסיבה לכך היא (כפי שקבע בית הדין לעבודה) שבכל הקשור לשעות נוספות, לא הוכחה קיומה של קבוצה ושיטה. כמו כן קיימת שונות בין חברי הקבוצה.

תוספת בגין פרוצדורות – תוספת קבועה שמהווה חלק מהשכר הקובע לפנסיה ופיצויים

בנוגע ל'תוספת פרוצדורות' קבע בית הדין לעבודה, כי התוספת לא משולמת על ביצוע פרוצדורות אלא משולמת לכל מי שעבר הכשרה בתחילת העבודה. כך שלמעשה מדובר בתוספת שמשולמת עבור כל שעת עבודה.

מצב עניינים זה הוביל את בית הדין לעבודה למסקנה, כי מדובר בתוספת שמשולמת בתמורה לביצוע העבודה הלכה למעשה, וללא תנאי. לכן תוספת זו מהווה חלק מהשכר הקובע לצורך תשלום פנסיה ופיצויים. סיבה זו עומדת בכל התנאים של חוק תביעות ייצוגיות.

תשלום ימי חופשה – רכיב נוסף שאושר במסגרת התביעה הייצוגית

המעסיק נהג לשלם מידי חודש, ימי חופשה לעובדיו, בהתאם להיקף המשרה החודשית שלהם, אף על פי שהם לא יצאו לחופשה במסגרת המשמרות אותם עבדו. לפיכך אושרה תביעה ייצוגית ברכיב זה.

בדרך כלל ארכה של משמרת העבודה של העובדים הכלולים בתביעה הייצוגית עומדת על כשמונה עד תשע שעות. במקרים רבים עבודה במשמרת לילה מזכה בתשלום שעות נוספות. משמרת עבודה מלאה אצל מעסיק זה היא בת תשע שעות.

שעות נוספות: רכיב זה אינו נכלל בתביעה הייצוגית

המעסיק שיבץ את העובד (שמוביל את התביעה הייצוגית) במשמרות שמזכות אותו בתשלום בגין שעות נוספות, גם אם מדובר במשמרת שנמשכה יותר מתשע שעות. על אף כל האמור, בתלושי השכר של העובד שתבע אין אזכור לתשלום עבור שעות נוספות.

עם זאת, קבע בית הדין לעבודה, רכיב זה (של שעות נוספות) אינו מתאים למסגרת של תביעה ייצוגית, בגלל השונות בין העובדים. פרט לכך, לא הוכח כי המעסיק פעל כשיטה לאי תשלום שעות נוספות.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה