תגיות כתבות עם תגית "פסיקות בית הדין לעבודה"

תגית: פסיקות בית הדין לעבודה

פיצוי על פיטורים שלא כדין לעובדת בהיריון למרות החלפת בעלי החברה

עובדת בהיריון פוטרה ללא בקשת היתר, פחות מ-6 חודשים לאחר החלפת בעלי החברה; ביה"ד: הוותק ייחשב מתחילת עבודתה בחברה שנסגרה, והחליפה בעלים

פיצוי 50 אלף שקל לכל אחת מ-16 העובדות, בגלל היעדר שימוע...

ביה"ד: הפיטורים היו שלא כדין ולקו בפגמים מהותיים - לא התקיים שימוע כדין והיתה אפליה פסולה מטעמי גיל

בגלל חוסר תום לב של המעסיק: פיצוי של 4,399 שקל לעובדת...

בעת התפטרות עובד: אם בחוזה ההעסקה לא הוסכם על תקופת הודעה מראש ארוכה מזו הקבועה בחוק, עובד לא יכול לקבוע תקופת הודעה ארוכה יותר; חובת תום הלב מחייבת את המעסיק להודיע לעובד כי עבודתו תסתיים בתום התקופה הקבועה בחוק

מתי מכיר ביה"ד ביחסי עובד מעסיק בדיעבד ומתי יוכר הפרילנסר כעצמאי

העסקת שכיר תחת הגדרה של פרילנסר עלולה להטיל על המעסיק פיצויים של עשרות עד מאות אלפי שקלים, גם אם נחתם חוזה כעצמאי; מתי הפרילנסר הוא אכן עצמאי ומתי הוא בפועל שכיר

החשיבות הרבה של מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקה

מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקתו נדמית לפעמים כבעלת חשיבות שולית, אבל יש לה חשיבות רבה, בעיקר בעת תביעות של עובדים בקשר לתנאי העסקה; בהיעדר הודעה כזאת, המעסיק עלול לשלם פיצויים של אלפי שקלים

חובת קיום שימוע כדין: בתיה"ד פוסקים פיצויים גבוהים בהיעדר שימוע כדין...

חובת ביצוע השימוע כדין מהווה מרכיב מרכזי בפיטורים, ואחד המרכיבים שבתיה"ד מקפידים עליהם ביותר, גם כאשר מדובר בפיטורי צמצום וייעול

עמלות מכירה הן חלק מהשכר הקובע גם אם הן מוגדרות כבונוס

הגדרת עמלות מכירה כבונוס לא פוטרת את המעסיק מלהתייחס אליהן כאל חלק מהשכר הקובע ולשלם בגינן את כל הזכויות הסוציאליות

למה חשוב לקבוע מדיניות ברורה המתנגדת להתעמרות בעובדים

אף שאין חוק מפורש שאוסר על התעמרות בעבודה, בתיה"ד לעבודה פוסקים לקורבנות ההתעמרות פיצויים על בסיס חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ובגין עוגמת נפש והפרת חובת תום הלב

מהי התעמרות בעובדים ולמה לארגון יש אינטרס משמעותי למנוע אותה

למה מנהלי משאבי האנוש חייבים לבצע פיקוח הדוק ביותר כדי לגלות כל סימן להתעמרות בעובדים ולקטוע אותה באיבה

פיצוי של 80 אלף שקל לעובד שפוטר בשל אפליה מסיבה של...

בנוסף ישלם המעסיק לעובד 20 אלף שקלים עבור הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד; ביה"ד: השיקול של גיל העובד היה אחד משיקולי המעסיק בעת ההחלטה לפטרו

פורטל משאבי אנוש ברשתות החברתיות

24,924אוהדיםלייק
300עוקביםמעקב
47עוקביםמעקב
307מנוייםלהירשם