תגיות כתבות עם תגית "עמלות אנשי מכירות"

תגית: עמלות אנשי מכירות

סכום הפקדות לפנסיה יתבסס תמיד על שכר בסיס פלוס עמלות

עובד אינו רשאי לוותר על הזכות לכלול את העמלות בחישוב ההפקדות לפנסיה ושאר הזכויות הסוציאליות

עמלות מכירה הן חלק מהשכר הקובע גם אם הן מוגדרות כבונוס

הגדרת עמלות מכירה כבונוס לא פוטרת את המעסיק מלהתייחס אליהן כאל חלק מהשכר הקובע ולשלם בגינן את כל הזכויות הסוציאליות

מעסיק ישלם פיצוי של 59,164 משום שלא כלל עמלות מכירה בשכר...

ביה"ד: עמלות המכירה לא היו מותנות בתנאי כלשהו ולכן נחשבות כחלק מהשכר הרגיל; בנוסף ישלם המעסיק לעובדת הוצ' משפט בסכום של 10,000 שקלים

נקודות מועדון אינן עמלות ולא ניתן לראות בהן חלק מהשכר או...

ביה"ד דחה תביעה של עובדת להכיר בנקודות מועדון שניתנות ע"י המעסיק כשכר או כחלף שכר ואין לשלם בגינן זכויות סוציאליות; נדחתה גם תביעת המעסיק נגד העובדת בגין לשון הרע

נדחו ערעור החברה וערעור העובד לגבי פיצויי פיטורים ולגבי עמלות

ביה"ד הארצי: שני הערעורים נדחים וכל צד יישא בהוצאותיו; ביה"ד הארצי: העובד זכאי לפדיון חופשה שנתית בגין שלוש השנים האחרונות לפני פיטוריו וכן עבור השנה השוטפת

חישוב פיצויי פיטורים לאחר חופשת לידה מבוסס על עמלות ושעות נוספות...

ביה"ד: בחישוב פיצויי הפיטורים יש לקחת בחשבון את העמלות ואת השעות הנוספות הגלובליות, ולחשב את הפיצויים לפי ממוצע 12 החודשים האחרונים שבהם עבדה העובדת בפועל

איך ניתן לשלב עמלות מכירה בדמי מחלה וגמול עבור שעות נוספות

איך ניתן לפתור את סוגיית חישוב דמי המחלה וסוגיית חישוב הגמול עבור שעות נוספות, של אנשי מכירות ששכרם מורכב משכר בסיס פלוס עמלות

עמלות מכירה נחשבות לצורך זכויות סוציאליות, בניגוד לפרמיות ובונוסים

עמלות מכירה משולמות לעובד עבור מכירות שביצע, באחוזים מהפדיון; פרמיות משולמות בדר"כ כתמורה על השגת יעד, בונוס לא תמיד קשור ישירות למכירות או להישגים אלא תלוי בשיקול דעתו של המעסיק או בתנאי אחר

הגדרתם עמלת מכירה כ'בונוס'? זה עלול לעלות לכם ביוקר רב

מעסיקים לא יכולים להחליט על דעת עצמם 'להסב' את עמלות המכירה לבונוסים: בתיה"ד לא יקבלו זאת ויחייבו את הארגון לשלם הפרשי פיצויים והפרשים לביטוח הפנסיוני

חסכון בעלויות לא חייב להיות רק ע"י קיצוץ שכר

קיצוצי שכר הפכו מחויבי המציאות, אבל אפשר להקטין את גובה הקיצוץ אם חוסכים בסעיפים אחרים

פורטל משאבי אנוש ברשתות החברתיות

24,924אוהדיםלייק
300עוקביםמעקב
47עוקביםמעקב
307מנוייםלהירשם