שיתוף

האם מנכ"ל של חברה צריך לתת דוגמה אישית אישית בהתנהלותו בחברה, בהתנהגותו ובערכיו, אף על פי שהוא אינו נמצא בקשר יומיומי עם כלל העובדים.

דוגמה אישית של המנכ"ל היא חלק בלתי נפרד מעיצוב התרבות הארגונית של החברה, של בניית אמון העובדים בחברה ושל ההשפעה על התנהגות העובדים.

גם אם המנכ"ל אינו בקשר יומיומי עם כל עובד, למעשיו ולסגנון המנהיגות שלו יש השפעה מתמשכת על הצלחתה של החברה ועל רווחת העובדים שלה.

מתן דוגמה אישית חיובית של המנכ"ל תורמת למקום עבודה בכך שהעובדים מקבלים השראה לתת את המיטב והמירב לארגון, ולהיות מתואמים עם ערכי הארגון.

במילים אחרות, יש חשיבות מכרעת שמנכ"ל יהווה דוגמה אישית לעובדים, גם אם הוא לא נמצא איתם בקשר יומיומי.

לפעולות ולהתנהגות של מנכ"ל יש השפעה עמוקה על התרבות הארגונית הכוללת, על מורל העובדים ועל הצלחת החברה.

להלן 8 סיבות לחשיבות הרבה של מתן דוגמה אישית על ידי המנכ"ל:

1 מנהיגות לפי דוגמה אישית:

המנכ"ל הוא המנהל הבכיר בארגון ונחשב לפנים של מנהיגות החברה. כאשר מנכ"ל נותן דוגמה אישית על ידי הפגנת הערכים, מוסר העבודה וההתנהגויות המצופות מהעובדים, זה מבסס בסיס חזק לתרבות ארגונית חיובית.

מנהיגות זו באמצעות דוגמה אישית מעוררת השראה בעובדים לחקות את התכונות הללו.

2 השפעה תרבותית:

פעולות והחלטות המנכ"ל משפיעות על התרבות הארגונית של החברה.

אף שהמנכ"ל אינו בקשר יומיומי עם כל עובד, סגנון המנהיגות וההתנהגות שלו מעבירים מסר ברור לגבי ערכי החברה וציפיותיה.

השפעה תרבותית זו ממלאה תפקיד מכריע בעיצוב האופן שבו עובדים מתקשרים זה עם זה, עם לקוחות, וכיצד הם ניגשים לעבודתם.

3 התאמה לערכי החברה:

מתן דוגמה אישית על ידי המנכ"ל מסייע להבטיח שפעולותיו (של המנכ"ל) יהיו מתואמות עם הערכים המוצהרים של החברה.

כאשר יש עקביות בין מה שמועבר לעובדים כחשוב לחברה לבין מה שממחיש המנכ"ל, העובדים נוטים יותר לאמץ ולגלם את הערכים הללו בעבודה היומיומית שלהם.

4 אמון ואמינות:

עובדים נוטים יותר לסמוך ולכבד מנכ"ל שנוהג כפי שהוא מצפה מהם להתנהג. מתן דוגמה אישית בונה אמינות ומטפח תחושת אמון בין ההנהלה לעובדים.

אמון זה הינו חיוני לתקשורת אפקטיבית, לשיתוף פעולה ולרווחה הכוללת של הארגון.

5 מחוברות עובדים:

מנכ"ל שנותן דוגמה אישית חיובית תורם בכך להגברת מידת המחוברות של העובדים לחברה.

כאשר עובדים רואים שהמנכ"ל שלהם מפגין תכונות כמו מחויבות, מסירות ומוסר עבודה, זה יכול לעורר אצלם תחושת גאווה ומוטיבציה לתרום את מיטב מאמציהם להצלחת החברה.

6 חוסן ארגוני:

לדוגמה אישית של המנכ"ל יש תפקיד חשוב בבניית החוסן הארגוני. בתקופות מאתגרות או תקופות של שינויים, עובדים מביטים על ההנהלה הבכירה כדי לקבל הכוונה.

מנכ"ל שנותן דוגמה אישית לכושר הסתגלות, חוסן וגישה חיובית, יכול לעודד את העובדים לנווט נכון דרך אתגרים עם חשיבה דומה.

7 השפעה על התנהגות עובדים:

עובדים בדרך כלל מחקים בהתנהגותם את המנהיגות. הדוגמה אישית של המנכ"ל משפיעה על האופן שבו עובדים ניגשים לעבודתם, האופן שבו הם מתמודדים עם אתגרים והדרך שבה הם מתקשרים עם עמיתים ולקוחות.

השפעה זו על התנהגות העובדים תורמת לאפקטיביות הכללית ולהצלחת הארגון.

8 גיוס עובדים ושימורם:

הדוגמה אישית של המנכ"ל יכולה להיות גורם רב עוצמה למשיכה ושימור של טלנטים מובילים.

מועמדים (עובדים פוטנציאליים) לוקחים בחשבון את סגנון המנהיגות והערכים של המנכ"ל בעת הם שוקלים באיזו חברה לעבוד.

מנכ"ל שנותן דוגמה אישית חיובית משפר את מותג המעסיק וממצב את החברה כמעסיק מועדף.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה